Yazdır

Gülen: "Asıl Onlar Suçlu"

Yazar: Zaman Tarih: . Kategori 1999 Haberleri

Oy:  / 2
En KötüEn İyi 
Fethullah Gülen, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından hakkında hazırlandığı iddia edilen raporla ilgili olarak bu raporu hazırlayanların suç işlediğini belirtti. Amerika'da tedavi amacıyla bulunan Fethullah Gülen, Show TV'de Reha Muhtar'ın sorularını cevaplandırdı. Rapordaki iddiaların benzerlerinin daha öncede yapıldığını belirten Gülen, ancak 15/06/1999

Ankara DGM'nin 1992/256 E, 1992/137 K ve 14.10.1992 tarih, Ankara DGM'nin 1997/18E, 1998/14 K ve 20.3.1998 tarih ve İstanbul DGM'nin 1998/1283 E, 1998/209 K, 25.6.1998 tarihli verdikleri kararlarında, böyle bir şey olmadığını beyan ettiklerini söyledi.

Bu kararlara rağmen bu iddiaları ileri süren insanların Türkiye'nin güvenlik mahkemelerine karşı saygısızlık yaptıklarını ifade eden Gülen, "Bu kararlar varken emniyetteki bazı memurlar haklarında telefon dinlemesi ile ilgili Anayasa suçu işlediklerinden dolayı bir dava açılmışken, suçu üzerlerinden atmak için ve meseleyi çarpıtmak için atfı cürümde bulunmak suretiyle hüküm verme yoluna gitmişlerdir. Zannediyorum tutmayacaktır. Bunların hepsi boş isnatlardır. Ben kırk seneye yakın vaaz ettim. Bu vaazlarımda, konuşmalarında cumhuriyet aleyhine bir tek laf söylediğim, cumhuriyet aleyhtarlığı yaptığım vaki değildir. Aksi bir şey söylesinler ben o 89 sayfalık rapordaki şeylerin hepsini kabulleniyorum. Ayrıca bu iddialarla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir tahkikat yaptığı ve tahkikat sonucu böyle bir şeyin vaki ve varit olmadığını beyan edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Yasa dışı yapılanma iddialarına ise Gülen, böyle bir şeyin olması durumunda 40 yıl içinde ortaya çıkması gerektiğini söyledi. Gülen şöyle devam etti: "Görev yaptığım süre içerisinde hiçbir zaman tahkikata maruz kalmadım. Hiç bir zaman hakkımda bir dava açılmadı. Hiç bir vaazımdan dolayı tahkikata tabi tutulmadım. Mahkemeye verilmedim, ceza almadım. Aksine Kırklareli, Edirne ve İzmir gibi görev yaptığım yerlerde amirlerimden hep taktir aldım. Bir insanın böyle bir düşüncesi olsa bu süre içerisinde şöyle veya böyle bir şekilde ortaya çıkar."

Satır aralarında yer alan bazı cümlelerin rapor hakkında fikir vermeye yettiğini belirten Gülen, "Şevk ile şavk'ı karıştıracak kadar cahilce bir yaklaşım sergilenmiştir. Şavk ışık demektir, şevk ise iştiyaktır, sevinç duymaktır. Ben bir manzumede yer alan "Şevk mezhebi yoldur bize" demişim. Maalesef kelimenin manasını bile anlamadan, yerlerini değiştirerek, gönüllerine göre bazı yorumlar yaparak ondan bir şeyler çıkarmaya çalışmışlar ve şevk tarikatı(ışık tarikatı) yakıştırması yapılmıştır. Fakat ben şunu söyleyeyim; Bu telefon dinlemede nasıl bir anayasa suçu işliyorlarsa, benim sözlerimi alıp değerlendirme mevzuunda da yine kanunen suç işliyorlar. Benim öyle bir suçum varsa adliyeye verilir. Ve adliye bunu ehlivukufa verir. Bilir kişiye verir, o tahkikatı bilirkişi yapar. Satır aralarında cümle aralarından hüküm çıkarmak emniyetteki memurun işi değildir. Öyle bir rapor hazırlamakla ikinci bir suç daha işliyorlar. " açıklamasında bulundu.

İddiaların sebebiyle ilgili olarak ise hoşgörü sürecini baltalamak olduğunu söyleyen Gülen, "Anayasa suçu işleyenler hakkında ve haklarında tahkikat olan insanlar hakkında benim fikir beyan etmem saygısızlık olur. Nitekim emniyet gerekli tahkikatı yapıyor". dedi. Türkiye cumhuriyeti ile ilgili görüşünün sorulması üzerine de Gülen, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Türk milleti için bence Allah'ın bir lütfudur. Türk milleti büyümek istiyorsa ancak bu zeminde büyüyebilir. Yine dinlerine bağlı olan insanlar da bu zeminde dinlerini yaşayabilirler. Hatta bu konudaki ısrarlı konuşmaların yüzünden bazı radikal kesimlerden tenkit bile aldım. Biz başkalarından daha fazla cumhuriyetçi olduğumuzu ısrarla vurguladık. "dedi. Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki görüşünün sorulması üzerine ise Gülen, Atatürk'ün askeri ve idari bir dahi olduğunu, istiklal mücadelesiyle de milletin yeniden hürriyeti tatma konusunda öncü rol oynadığını ifade etti.