Yazdır

Gülen'in Avukatları: İddialar Hayal Mahsulü

Yazar: Zaman Tarih: . Kategori 1999 Haberleri

Oy:  / 1
En KötüEn İyi 

Son günlerde, bazı basın organlarında, Telekulak Skandalıyla Fethullah Gülen'i ilişkilendirme gayretleriyle ilgili olarak Gülen'in avukatları bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddialar kesinlikle yalanlanarak, iddiaların art niyetli olduğu vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi: "Bazı yayın organlarında, özellikle 7 Haziran 1999 tarihli Star Televizyonu'nun haber bültenlerinde ve 8 Haziran 1999 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün bir raporu gerekçe gösterilerek müvekkilimiz Fethullah Gülen hakkında gerçek dışı ve çarpıtılmış iddiaların yer aldığı yayınlar yapılmıştır. Son günlerde emniyet camiasını yıpratmak isteyen bazı çevreler müvekkilimizin adını onunla ilgisi olmayan olaylara karıştırarak toplumda bir karmaşa ortamı doğurmak istemektedirler.

Öncelikle belirtmeliyiz ki; Sayın Fethullah Gülen anayasa ve yasaların her Türk vatandaşına tanıdığı haklardan istifade ederek, ilmi ve fikri bir faaliyet yürütmektedir. Bu faaliyetin temel gayesi, toplumsal barışın sağlanabilmesi için ülkemizde bütün kişi, kuruluş ve kesimler arasında bir hoşgörü ve diyalog ortamının gerçekleştirilmesidir. Bütünüyle hukuka uygun çerçevede yürütülen hoşgörü, ulusal uzlaşma ve diyalog çabalarının, devlet kurumlarında veya toplumda yasa dışı bir örgütlenmeyle, tarikatla herhangi bir ilişkisinin olamayacağı açıktır. Fethullah Gülen'in bir fikir adamı olarak anayasanın kendine tanıdığı haklar çerçevesinde ortaya koyduğu yazılı, sesli ve görüntülü bütün fikri eserleri ve kamuoyu önünde gerçekleştirdiği diyalog ve uzlaştırma gayretleri objektif olarak incelendiğinde bazı çevrelerin onun hakkında ortaya attıkları iddiaların asılsız olduğunu gösterecektir. Ayrıca çok sayıdaki kesinleşmiş yargı kararları da müvekkilimizin yasa dışı herhangi bir eylem veya oluşum veya tarikat içinde olmadığını, bunun aksine olan iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya koymuştur.

Diğer yandan Star Televizyonu müvekkilimiz Fethullah Gülen ile ilgili olarak daha önceden de aynı yöndeki iddiaları ortaya atmış ve bu iddiaların gerçek dışı olduğu Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 22.8.1998 tarih ve 1998/267 no'lu kesinleşmiş yargı kararıyla tekzip edilmiştir. Ne var ki Star Televizyonu hukuka aykırı ve çarpıtma yayınlarına şimdi de devam etmektedir. Nitekim 7.6.1999 tarihli yayınlarında Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atfedilen dayanaksız bir rapordan söz edilirken, ekrana bu konuyla ilgisiz, polisle çatışan bazı gösterici gruplarının görüntüleri yansıtılarak müvekkilimiz bu çatışmalarla irtibatlandırılarak ve onun hakkında yasa dışı eylemler içinde olan bir kişi olduğu izlenimi yaratılmaya çalışılmıştır. Star Televizyonu'nun ilgisiz görüntü ve ekran oyunlarıyla müvekkilimizi karalamaya çalışması objektif ve doğru haber vermek ilkeleriyle bağdaşmamakta, bilakis yasa dışı telekulak olayının farklı yöne çekilerek örtbas edilmeye çalışıldığı izlenimini vermektedir.

Bu yayınlarda müvekkilimizle ilgili olarak ileri sürülen iddialar daha önceden de ortaya atılmış olup bunları inceleyen yargı organları çok sayıda takipsizlik kararı vermiştir. Nitekim en son olarak Ankara DGM Başsavcılığı 1998/4 no'lu ve 20.3.1998 tarihli ve İstanbul DGM Başsavcılığı, 1998/209 karar no'lu, 25.6.1998 tarihli takipsizlik kararlarıyla Fethullah Gülen'in herhangi bir devlet kuruluşunun içinde ya da toplumda yasa dışı bir örgütlenme ile ilgisinin olmadığı açıklanmıştır.

Ancak bu hukuksal ve somut gerçeklerin müvekkilimizin herhangi bir hukuka aykırı söz veya davranışının bulunmadığını açıkça göstermesine rağmen, bu kez kişisel çıkar peşindeki bazı kişiler, iftira niteliğindeki yayınları nedeniyle defalarca mahkum olan Aydınlık gazetesinde yer alan bazı iddiaları rapor olarak sunarak, müvekkilimizin emniyet teşkilatında örgütlendiği gibi asılsız bir iddiayı kamuoyunda yaymaya çalışmaktadırlar. Belirtmemiz gerekir ki; Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün raporuna dayanak olan Aydınlık gazetesinin 10.1.1999 tarihli müvekkilimiz ile ilgili yayının gerçek dışı olduğu, Beyoğlu 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 1999/159 E. 16.3.1999 tarihli 1999/176 karar no'lu tekzip kararı ile ortaya konmuştur.

İşte son zamanlarda müvekkilimiz hakkındaki gerçek dışı yayınlarından dolayı defalarca kez mahkum olan Aydınlık gazetesinde yer alan bazı asılsız iddiaları, gerekçe göstererek emniyet teşkilatının büyük özveriyle görev yapan mensuplarına çeşitli suçlamalarda bulunmalarının ardında da birkaç kişinin kişisel çıkar hesapları yatmaktadır. Bu vesileyle bir daha açıklayalım ki; Sayın Fethullah Gülen'in bütün anayasal ve devlet kuruluşlarına saygılı tavrına gölge düşürebilecek herhangi bir davranışı söz konusu olmayıp müvekkilimizi emniyet camiasındaki tartışmanın bir tarafı gibi göstermek istenmesinin ardında art niyetler vardır.

Saygılarımızla.

Fethullah Gülen Vekili