Yazdır

YÖK'ten Gülen'in Okuluna Kilit!

Yazar: Internethaber Tarih: . Kategori 2001 Haberleri

Oy:  / 0
En KötüEn İyi 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz başkanlığında bugün toplanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu, Fethullah Gülen'in teşviki ile kurulan Fatih üniversitesine, 2001-2002 öğretim yılında öğrenci alınmamasına karar verdi.

YÖK Genel Kurulu'nun gündeminde, "Fatih Üniversitesi Rektörlüğü elemanları" hakkında açılan soruşturma sonucu düzenlenen fezleke ile Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Evyapan'ın, "yönetim görevinden ayırma" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin teklif vardı.

Bu gündemle toplanan YÖK Genel Kurul'undan anlaşılmaz bir karar çıktı. YÖK, Fatih Üniversitesinin 2001-2002 öğretim yılında öğrenci alınmasını durdururken, gerekli düzenlemenin yapılmaması durumunda öğrenimin tamamen durdurulacağı tehdidinde bulundu.

YÖK'ün açıklaması şöyle:

"Anayasa'nın 131. maddesi ile 2547 sayılı kanunun 7. ve ek 10. maddeleri uyarınca, YÖK'ün devlet ve vakıf üniversitelerinde yapmakta olduğu inceleme ve denetlemeler sırasında, Fatih Üniversitesi ile ilgili zaman zaman mevzuata uygun olmayan durum ve uygulamalar tespit edildiği, bu hususlarda üniversitenin zamanında uyarıldığı, hatta Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı'nın ve Rektör Vekili'nin YÖK Yürütme Kurulu'nun 30 Haziran 2000 tarihinde yapılan toplantısına bir yazı ile davet edilerek, tahsisi taahhüt edilen mal varlığının üniversite tüzel kişiliğine devrinin tamamlanması ve irticai tutum ve davranışlar konusunda ikaz edildiği, en son olarak da YÖK Denetleme Kurulu'na yaptırılan inceleme ve soruşturma sonucu düzenlenen 9 Şubat 2001 tarihli inceleme ve soruşturma raporundan bu hususların düzeltilmediği anlaşılmıştır.

Konuya ilişkin mevcut bilgi, belge, inceleme, soruşturma ve denetim raporlarının incelenmesi neticesinde; Fatih Üniversitesi tarafından kanun, yönetmelik ve belirlenen esaslara aykırı olarak,

-Tahsisi taahhüt edilen mal varlığının sürekli ikazlara rağmen üniversite tüzel kişiliğine devir işlemlerinin tamamlanmadığı,

-YÖK'ün onayı olmaksızın uygulama ve araştırma merkezi açılıp yönetmelik yayınlandığı,

-YÖK'ün onayı olmaksızın Tıp Fakültesi Hastanesi adı altında Konya Meram'da, Ankara Hoşdere'de, tıp fakültesi tıp merkezi adı altında da Ankara Çankaya'da birimler açıldığı,

-Öğretim üyelerinin istihdam, görevlendirme, atama ve yükseltilmelerinde usulsüz davranıldığı,

-YÖK'ün olumlu görüşü alınmaksızın, hatta YÖK'ün gerekçeli olumsuz görüşüne rağmen 2547 sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerinde yer alan amaç ve ilkeleri benimsediği yolunda tereddütler bulunan bir kişinin Rektör Vekili olarak tayin edildiği, uyarılara rağmen bu kişinin görevini uzun süre fiilen sürdürmesinde ısrar edildiği,

-Akademik ve idari personel ile öğrencilerin büyük bir bölümünün siyasi ve ideolojik nedenlerle kılık-kıyafet kurallarına aykırı davrandığı, idarenin bunlara müsamaha gösterdiği, hatta teşvik ettiği ve uyarılara rağmen bu durumun devam ettiği,

-İdarenin, irticai eğilimli kişileri akademik ve idari görevlere getirdiği, gerek kurum içinde, gerek kurum dışında öğrencilere laiklik karşıtı bir yaşam tarzının telkin edildiği ve bu yönde olanaklar sağlandığı tespit edilmiştir.

Yükseköğretim kurumlarından beklenen, 2547 sayılı kanunun 4. ve 5.maddelerinde tanımlanan 'Atatürk inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda, Atatürk milliyetçiliğine bağlı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim ve öğretimdir.

Ne var ki, yukarıda özetlenen tespitler sonucunda Fatih Üniversitesi'nin mevcut yapısını koruduğu ve yukarıda belirtilen mevzuat aykırılıklarını gidermediği takdirde, bu amaç ve ilkelere tamamen aykırı nitelikte bir kuruma dönüşeceği kanaatine varılmış bulunulmaktadır. Ortaya çıkan bu sonuç muvacehesinde,

-Fatih Üniversitesi Rektörlüğü'nün bu hususların düzeltilmesi yolunda uyarılmasına,

-2001-2002 eğitim-öğretim yılı için bu üniversiteye öğrenci yerleştirmesi yapılmamasına,

-Bu kararı takip eden bir yıl içinde yukarıda belirlenen hususların köklü bir şekilde düzeltilmediğinin tespit edilmesi halinde, 2547 sayılı YÖK Kanunu'nun ek 11. maddesi ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca üniversitenin faaliyetinin durdurulacağının bildirilmesine karar verildi.''

Bilim Çevreleri Kararı Siyasi Buldu

Kararı anlaşılan ve acele bulan üniversite ve bilim çevreleri "Sırf Fethullah Gülen'e yakın diye, bir ilim irfan yuvasının kapısına kilit asmaya çalışmak en büyük yobazlıktır" dediler.

Bilim çevrelerinde YÖK'ün kararı siyasi olarak nitelendirdiler, karar Fatih Üniversitesi'nde de şaşkınlıkla karşılandı.