Yazdır

Gülen Tarikat Lideri Değil

Yazar: Zaman Tarih: . Kategori 2001 Haberleri

Oy:  / 2
En KötüEn İyi 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ABD'nin yıllık insan hakları raporunda Gülen davasına geniş yer verildiğinden bahisle, müvekkilim muhterem Fethullah Gülen hakkında gerçeklere aykırı bir yayına yer verilmiştir. Söz konusu yayında müvekkilim Fethullah Gülen'in "ılımlı bir İslami tarikat lideri" ve "dini cemaat önderi" olduğu şeklinde ifadeler kullanılmıştır.

İlim Ve Fikir Adamı

Müvekkilimin kamuoyuna bizzat defaatle açıkladığı üzere, kendisi herhangi bir isim ya da nam altında hiçbir tarikatın kurucusu, lideri veya herhangi bir cemaatin önderi olmayıp, bu türden faaliyetlerin içerisinde de değildir. Muhterem müvekkilim memleketimizin, milletimizin ve bütün insanlığın meselelerine karşı hassasiyet gösteren mütefekkir bir şahsiyet olarak, bu meselelerin çözümü bakımından bütünüyle yasal çerçevede fikri mesai sarf eden bir ilim ve fikir adamıdır. Nitekim bu ilmi gayretler neticesinde ortaya çok sayıda fikri eser çıkmış ve bunlar kamuoyu nezdinde büyük rağbet ve kabul görmüştür.

Diyalog Düşüncesinde

Sayın Fethullah Gülen, en son olarak, 1 Mart 2001 tarihli Radikal gazetesinde 8. sayfada yayınlanan yazı dizisinde kendine sorulan bir soruya karşılık aynen "Bir tarikat geleneğini sürdürüyor olsam bunu ifade ederim." demek suretiyle, herhangi bir tarikat faaliyeti ile ilgisi bulunmadığını ifade etmiştir. Yine aynı yayında müvekkilim cemaat kelimesinin daha ziyade dini topluluklar için kullanıldığını, oysa kendisinin hizmet fikriyle yola çıktığını, farklı düşünceden insanlarla diyalogda bulunduğunu, insanları iyiye ve doğruya teşvik ettiğini, dolayısıyla herhangi bir hareketin veya dini cemaatin lideri olmadığını da belirtmiştir.

Bu vesileyle, yayında yer alan ve müvekkilimle ilgili olarak kullanılan "tarikat lideri" veya "dini cemaat önderi" biçimindeki nitelendirmelerin gerçekle bağdaşmadığını kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."