Yazdır

Gülen Dâvâsı Sonuçlandı, Suç da Yok Mahkûmiyet de

Yazar: Zaman Tarih: . Kategori 2003 Haberleri

Oy:  / 3
En KötüEn İyi 
Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi, Fethullah Gülen Davasının kesin hükme bağlanmasını 4616 sayılı Şartla Salıverme ve Dava ve Cezaların Ertelenmesi Yasası kapsamında 5 yıl süreyle erteledi.

Gülen hakkında mahkumiyet yada beraat kararı vermeyerek davayı sonuçlandırmayan mahkeme, Gülen'in 5 yıl içinde aynı cins veya daha ağır hapis cezası gerektiren bir suç işlemesi halinde bu davaya devam edilmesine karar verdi.

Gülen'in avukatı Abdülkadir Aksoy, dava dosyasında somut hiçbir delil bulunmadığını ve beraat kararı verilmesi gerektiğini vurgulayarak, davaya devam edilerek karar verilmesi için Ankara 1 No'lu DGM'ye itiraz başvurusu yaptı. Mahkemenin kararıyla müvekkillerinin 5 yıl dava tehdidi altında bırakılacağını kaydeden Aksoy, "Gülen'in suçsuz olduğuna ve beraat etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kararı makul ve hukuki bulmuyoruz. Bu karar müvekkilimizin sürekli yargılama tehdidi altında bırakılmasına, böylece hukuk güvenliği ilkesinin ihlaline yol açmaktadır. Karar itirazı kabil olarak verildiği için davaya devam edilerek beraat kararı verilmesi talebiyle 1 No'lu DGM'ye itiraz başvurumuzu yaptık." dedi. Aksoy, 1 No'lu DGM'nin kısa sürede başvuruyu değerlendirerek karar vereceğini belirterek taleplerinin kabul edilmesi halinde 2 No'lu DGM'nin davaya devam ederek karar vermesi gerektiğini ifade etti. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin nitelik taşıdığı için 1 No'lu DGM'nin itiraz talebini reddetmesi halinde 2 No'lu DGM'nin verdiği karar kesinleşmiş olacak.

2,5 yıldan bu yana Ankara 2 No'lu DGM'de görülen davanın dün yapılan 20. duruşmasında Başkan Hüseyin Eken, dava dosyasının mahkeme kurulunca incelendiğini ve araştırılacak başka bir husus kalmadığından duruşmaya son verildiğini belirterek kararı şu şekilde açıkladı: "Sanık Fethullah Gülen hakkında 'Laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasadışı örgüt kurup, bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak suçundan dolayı mahkememize açılan kamu davasının 4616 sayılı yasanın 1. maddesinin 4. fıkrasına göre kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine,

Sanığın, 5 yıl içinde aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlediğinde davaya devam edilerek hüküm verilmesine, bu süre suç işlemeden geçirilirse davanın ortadan kaldırılmasına, sanığın yeniden suç işleyip işlemediğinin takibi için tali karar fişi düzenlenip gerekçeli kararla birlikte DGM C. Başsavcılığı'na gönderilmesine dair itirazı kabil olmak üzere, sanığın yokluğunda sanık vekilleri Av. Abdülkadir Aksoy, Av. Orhan Erdemli, Av. Murat Akıncı'nın yüzüne karşı, iddia makamı Hamza Keleş huzuru ile isteme aykırı ve oybirliği ile verilen karar açıkça okunup anlatıldı."

Karar duruşmasına, tedavi amacıyla ABD'de bulunan Gülen katılamazken, avukatları Abdülkadir Aksoy, Orhan Erdemli ve Murat Akıncı hazır bulundu.

Hukukçular ne dedi?

Ankara DGM'nin Fethullah Gülen hakkındaki davanın 5 yıl ertelenmesi kararını değerlendiren hukukçular, kararın sanığın beraat etme imkanını ortadan kaldırdığını ve adil yargılanma hakkına aykırı olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Bahri Öztürk (Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi): Bir insanın beraat etme ihtimali yüksekse ve yargılamanın sürmesini talep ediyorsa, 4616 sayılı kanunun uygulanması hukuk devletine yakışmıyor. 4616 sayılı Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun, insanların aklanmasını, beraat etmesini önleyecek şekilde uygulanamaz. Bu yasa insanları şaibeli durumda bırakıyor. Maalesef, mahkemeler kolaycılığa kaçarak, 4616'yı her fırsatta uygulamaya çalışıyor. Bu yanlıştır. Derhal beraat kararı verilebilecek hallerde 'durma, düşme ve erteleme' kararı verilemez. Dolayısıyla beraat olasılığı varsa dava devam eder. Zaten Yargıtay bu yasanın nasıl uygulanacağını titizlikle inceliyor. Bu dosya da zaten eninde sonunda Yargıtay'ın önüne gelecek. Şahsen bir hukukçu olarak, Yargıtay'ın kararını merak ediyorum."

Prof. Dr. Doğan Soyaslan (Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi): Fethullah Gülen'le ilgili DGM'nin verdiği erteleme kararı hak arama özgürlüğüne ve masumiyet karinesine aykırıdır. Mahkeme beraat vermeyi düşünmüyor. Ama 4616'dan dolayı kararı erteliyor. Sanık beraat edecekse, hak özgürlüğüne ve masumiyet karinesine uygun olan, yargılamanın devam etmesidir. Böyle bir erteleme adil değil. Beraat edecekse, niye ertelensin?"

Prof. Dr. Sulhi Dönmezer (Ceza Hukukçusu, Ordinaryüs): Mahkemenin kararında hükmün tehiri var. 4616 sayılı yasa uygulanmış. 5 sene zarfında yeni bir suç işlemezse dosya işlemden kaldırılacaktır. Burada ceza ertelemesi değil, kararın ertelemesi var.

Burhan Kuzu (TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı): DGM'nin kararı, isabetli, doğru bir karardır. Bu tür suçlamalar, zemini kaygan, zayıf dava türleridir. Davanın açılışı itibarıyla hedef ve ortaya atılan iddialar büyüktür. Bir nevi işlenemez suçlardır. Sayın Fethullah Gülen'in yaptıkları ile isnat edilen suçlama arasında bir bağ yoktur.

Doç. Dr. Ahmet Gökçen (MÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi): Mahkemenin kararı gecikmiş bir karardır. Daha önce de karar verilebilirdi. Yasa yeni çıkmadı. Bugüne kadar niye karar verilmedi, bilemem.

Avukat Sibel Eraslan: Haksız başlatılmış bir itham ve yargılama süreci yaşanan Gülen davasının karar verilmeden beş yıl sonraya ertelenmesi hukuk dışı bir durumdur. Davanın düşmesi gerekirdi. Mahkemeye tazminat davası açılabilir.

Avukat Abdülkadir Aksoy: Ertelemeyi kabul edemeyiz. 4616 sayılı Af Yasası, davanın başlamasından 3 ay sonra çıktı. Biz isteseydik yasa çıktığı zaman müvekkilimizin davanın ertelenmesi imkanından yararlanmasını talep edebilirdik. Müvekkilimizin suçsuz olduğunun ortaya çıkması ve aklanması için davaya devam ettik. Gülen hakkında herhangi bir suç unsuru bulunamamıştır. Davaya devam edilerek beraat kararı verilmeli ve müvekkilimiz zan altında bırakılmamalıdır.