Yazdır

Fethullah Gülen Davası'nın Gerekçeli Kararı Açıklandı

Yazar: Zaman Tarih: . Kategori 2003 Haberleri

Oy:  / 0
En KötüEn İyi 
Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), Fethullah Gülen Davası'nın sonuçlandırılmadan ertelenmesine ilişkin kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, iddia edilen suçun 4616 sayılı Erteleme Yasası'nın kapsamına girdiğinin karar aşamasında tespit edilebildiği belirtildi.

Yaklaşık 2,5 yıldır süren davada erteleme kararının neden 4616 sayılı yasanın çıktığı 21 Aralık 2000 tarihinden hemen sonra verilmeyip davaya devam edildiği konusunda mahkeme, iddia edilen suçun tarihinin net olarak belirlenmesi gerektiğinden bu konuda karar verilemediğine işaret etti. Kararda, Gülen hakkında iddia edilen 3713 sayılı kanunun 7. maddesindeki suçun 4616 sayılı Erteleme Yasası kapsamına alındığı vurgulanarak "Yasa 21 Aralık 2000 tarihinde kabul edilmiş, o tarihten itibaren mahkememizde devam eden yargılamada öncelikle suç tarihinin net olarak belirlenmesi gerektiğinden yasanın çıktığı tarihte 4616 sayılı yasanın uygulanabilirliği yönünden bir karar verilememiştir." denildi. İddia edilen suçun tarihinin Gülen'in sağlık sorunları sebebiyle ABD'ye gittiği 21 Mart 1999 olarak belirlendiği, dolayısıyla 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçları kapsamına alan 4616 sayılı Erteleme Yasası'nın uygulanması gerektiğinin altı çizildi. Gülen'in ciddi sağlık sorunları sebebiyle tedavi amacıyla ABD'ye gittiğine değinilen kararda şu ifadelere yer verildi: "Dosya kapsamından anlaşılacağı gibi sanık ağır sağlık sorunlarını tedavi ettirme amacıyla 21 Mart 1999 tarihinde ülkemizden ayrılarak ABD'ye gitmiş, tercümesi yaptırılan sağlık raporuna göre; koroner atardamar hastalığı, diyabet (şeker), hipertansiyon ve ciddi seviyede anjin tedavisi için kontrol altında bulunduğu, sağlığından ötürü şu an seyahat etmemesinin ve tedavisinin ABD'de devam etmesinin tavsiye edildiği belirtilmiştir. Yani sanık aksi ispatlanamayan bu rapora göre ciddi sağlık sorunlarının çözümü ile meşguldür. Sanığın ABD'ye gittiği tarihten itibaren atılı suçla ilgili bir faaliyet içerisinde bulunduğuna dair herhangi bir delil ibraz edilemediği gibi, yargılama aşamasında da mahkememizce buna dair herhangi bir delil elde edilememiştir. Bu nedenle sanığın son faaliyetlerini ülkeden ayrılmadan önceki tarihten önce yaptığının kabulü ile açılan bu dava nedeniyle suç tarihinin ülkemizden ayrıldığı tarih olan 19 Mart 1999 tarihi ve öncesi olarak kabulü zorunludur."

Açıklanan gerekçe doğrultusunda davanın erteleme yasası kapsamına girdiğinin vurgulandığı kararda, talep halinde yargılamaya devam edilerek karar verilmesinin ise mümkün olmadığı ileri sürüldü. Mahkeme, 4616 sayılı yasada değişiklik yapan ve 3 ay içinde başvuru yapılması halinde davaya devam edilerek karar verilmesine imkan sağlayan 4758 sayılı yasadaki 3 aylık sürenin 23 Ağustos 2002 tarihinde dolduğunu hatırlattı. 23 Mayıs 2002'de yürürlüğe giren 4758 sayılı yasa "Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde dosyanın bulunduğu yargı merciine başvurmak suretiyle soruşturmaya veya davaya devam edilmesini istediklerini bildirenler hakkında soruşturma veya davaya devam olunur." şeklindeki düzenlemeyle ilgililere davanın ertelenmesini reddetme imkanı sağlıyordu.

Ankara 2 No'lu DGM, 10 Mart 2003 tarihli duruşmada Gülen hakkındaki davanın 4616 sayalı yasa kapsamında ertelenmesine ve 5 yıl suç işlenmeksizin geçirilmesi halinde davanın ortadan kaldırılmasına karar vermişti. Mahkemenin herhangi bir suç tespiti yapmamasına karşılık Gülen'in avukatları bu kararla suçsuz olan müvekkillerinin dava tehdidi altında bırakıldığını belirterek yargılamaya devam edilmesini ve davanın beraatla sonuçlandırılmasını talep etmişti. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Ankara 1 No'lu DGM itiraz başvurusunu değerlendirerek davaya devam edilip edilmeyeceğine karar verecek. Başvuru kabul edilirse Ankara 2 No'lu DGM kaldığı yerden yargılamaya devam ederek davayı sonuçlandıracak.