Yazdır

İnsanlığın İftihar Tablosu'ndan Altın Nesil'e

Yazar: Aksiyon Tarih: . Kategori 2003 Haberleri

Oy:  / 0
En KötüEn İyi 
Özlenen bir dünya için yola çıktı. Vaaz ve sohbetlerinde hep, Allah marifeti, Peygamber sevgisi, sahabenin örnek yaşayışları, insanlar arasında sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve diyaloğun tesis edilmesi, nefret ve düşmanlıkların terk edilmesi gibi konuları işledi. Anlattı, anlatılmasını istedi, yapılması gereken ne ise onun yapılmasını diledi. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 1966 yılında İzmir Kestanepazarı Camii'nde başlayan, 1992 tarihine kadar Türkiye'nin ve Avrupa'nın değişik yerlerinde devam eden vaaz, sohbet ve konferansları gün geçtikçe daha da anlam kazanıyor. Hocaefendi'nin söyledikleri, geleceğe dair anlattıkları global dünyada güç dengeleri yeni zeminler buldukça berrak bir hal alıyor. Durum böyle olunca de eski tarihlerde yapmış olduğu konuşmalara, verdiği vaazlara olan ilgi de artıyor. Sadece onu takip edenler değil, değişik konularda ne söylediğini merak edenler de önemli bir referans olarak kasetlerine başvuruyor. İlgi ve talep olunca da devreye profesyonellik giriyor. Bu zamana kadar kasetlerden alınan verim ve kalite yeterli değildi. Çoğu zaman amatörce çoğaltılıp dağıtılan kasetler şimdilerde profesyonel olarak teknolojisinin süzgecinden geçirilerek stüdyo ortamında, kaset, CD ve VCD'lere aktarılıyor. NİL Production tarafından son olarak Hocaefendi'nin 'İnsanlığın İftihar Tablosu, Hz. Muhammed (sav) üzerine 1997 yılında Berlin'de yaptığı konferansları iki kaset ve iki CD'de topladı. Aynı şekilde Hocaefendi'nin 1997 yılında Çorum'da yaptığı konferans da 'Altın Nesil' adı altında iki kaset ve iki CD halinde piyasaya sürüldü..

Peygamberimiz (sav) ve Altın Nesil

'İnsanlığın İftihar Tablosu, Hz. Muhammed (sav) CD ve kasetleri kendi içinde iki bölüme ayrılıyor. Peygamberimizin (sav); kişiliği, Sahabe-i Kiram ile olan ilişkisi, birtakım hadisleri, konulara yaklaşımı ve çözümdeki fetaneti gibi kişisel vasıflar birinci CD ve kasette anlatılıyor. İkinci CD ve kasette ise daha çok Peygamberimizin (sav), idareciliği, devlet adamlığı, anlaşma ve savaşlardaki dirayet ve kıyaseti konu ediliyor. Hocaefendi'nin insanı yormayan, örneklemeli anlatım tarzı, zaman zaman şiirlerle konuyu süslemesi 109 dakika süren CD ve kasetlerin sıkılmadan dinlenmesini kolaylaştırıyor.

Bütün düşünürlerin tasavvur edip tasvilerine çalıştıkları ideal sistemi hayata geçirebilecek zaman dilimlerine âlî vasıflar sunabilecek bir nesil olarak tanımlanan 'Altın Nesil'in anlatıldığı 'Altın Nesil' CD ve kasetlerinde ise insanın kendisi ile olan muhasebesi anlatılıyor. Birinci CD ve kasette Peygamber Efendimiz'in (sav) yetiştirdiği 'Altın Nesil' örneklerle anlatılıyor. İkinci kaset ve CD'de ise daha çok sözü edilen 'Altın Nesil'in oluşması için evvela ciddi bir iç dünyanın oluşturulmasının temelleri üzerinde duruluyor. 'Fatih İstanbul'u fethetti ama fethi, parmaklarını kestirdiği Mimar Sinan Atik karşısında mahkeme huzurunda kendi elinin kesilmesini kabul ettiği zaman gerçek Fatih'tir örneğinden yola çıkarak Hocaefendi Altın Nesil'in evvela kendi muhasebesini yapması gereği üzerinde duruyor. CD ve kasetlerde Altın Nesil'in oluşması için çile çekilmesinin de önemli bir ölçü olarak vurgusu yapılıyor. Hocaefendi çileyi anlatırken de "her şeyin bir erkanı olduğu gibi çilenin de bir erkanı vardır, bu da kimseye söylememektir" diyor. 'Altın Nesil'in anlatıldığı CD ve kasetler toplam 128 dakika sürüyor.

Hocaefendi'nin başka konulardaki vaazları ve sohbetleri de stüdyo ortamında kaset ve CD'ye aktarılmış. Tevhidin Etrafında, Nübüvvet, Ölüm Ötesi Hayat, Kur'an'ın Altın İkliminde, Melekut Alemi, Oruç, Hac, Zekat, İktisat, Ana Baba Hakkı, İnsanı Yücelten Vasıflar, Gönül Dünyamızdan, Minberden Yükselen Ses, Işığa Doğru, Yeni Mülahazalar adı altında vaaz kasetleri piyasaya sürülmüş durumda. Kur'an ve İlim, İctimai Adalet, Evrim Anaforu ve Gerçek adı altında da konferansları kaset olarak bulmak mümkün. Ayrıca vaaz kasetlerinin Ruh Ufku adı altında CD-ROM ve DVD-ROM'ları da bulunuyor. Hocaefendi'nin 1989-1992 yıllarında yapmış olduğu vaazları VCD ve VHS ve ses kaseti olarak da Nil Production tarafından üretildi. M. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yıllardır insanlığa anlatmaya çalıştığı 'Altın Nesil' ve Peygamber Efendimiz'in (sav) anlatıldığı CD ve kasetler umarız yenilerini de beraberinde getirir. Akıcı anlatım, doyurucu bilgilerle konuların ele alındığı CD ve kasetlere sahip olmak da o kadar zor değil. İrtibat telefonu: 0-212-5122345