Yazdır

Türk Adaleti Cezalandırıyor Çetinkaya Uslanmıyor

Yazar: Zaman Tarih: . Kategori 2004 Haberleri

Oy:  / 2
En KötüEn İyi 

Cumhuriyet gazetesi, Hikmet Çetinkaya'nın yaklaşık 10 yıl önce M. Fethullah Gülen hakkında yazdığı ve bağımsız Türk mahkemeleri tarafından tekzibe mahkum edilen konuları aynı yazarın kaleminden yeniden yayınlıyor. Gazetenin "Fethullah Gülen'in serüveni" başlıklı yazı dizisinin duyurusunda yer alan konu başlıklarını Çetinkaya daha önce Politika Günlüğü adlı köşesinde yazmıştı. Cumhuriyet, yazıları haber olarak da yayınlamıştı.

Aynı gazete ve köşede neredeyse her yazının bir de tekzip metni yayınlanırken, 1993, 1994 ve 1995 yıllarında söz konusu yazılarla ilgili onlarca kesinleşmiş mahkeme kararıyla, Çetinkaya ve Cumhuriyet para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme kararlarında Çetinkaya'nın yazılarının haber değeri taşımayıp kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu da belirtilmişti. Dizinin anonsunda yer alan 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nde örgütlenme süreci...' konusu, 26 Haziran 1994 tarihli Cumhuriyet'te yer aldı. Yazıdaki iddialarla ilgili olarak İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1994/490 E, 1995/91 K, 01.3.1995 tarihli kararlarıyla Cumhuriyet mahkum oldu.

Gülen'in laik cumhuriyet ve Atatürk düşmanı olduğu, askerî liselerde ve polis kolejlerinde örgütlenmede adı geçen din adamı maskesi taşıyan kişi olduğu, Türkiye'yi 2000'li yıllarda nasıl ele geçireceğinin hesabı içinde bulunduğu iddialarına ilişkin mahkeme şu kararı vermişti: "Uyuşmazlık konusu yazının bütünlüğü, bu yazı ile amaçlanan sonuç ve sözü edilen ilke birlikte değerlendirildiğinde, hukuka aykırılık hallerinin gerçekleştiği sonucu ortaya çıkmaktadır." Kararla Çetinkaya, 20 milyon lira manevi tazminat ödemeye mahkum olmuştu. Karar, davalı tarafından temyiz edildi. Ancak Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin oybirliğiyle mahkeme kararı onandı. Böylece iddiaların gerçek dışılığı ve hukuka aykırılığı kesinleşmiş oldu.

29 Eylül 1995 tarihli Cumhuriyet, "Fethullah Gülen, cumhuriyeti yıkmak için devletin her kademesinde kadrolaşarak gizlice örgütlenmektedir." iddiasını ortaya attı. İddianın doğru olup olmadığını inceleyen İzmir 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, iddia hakkında İçişleri Bakanlığı ve 4. Kolordu Komutanlığı'ndan, söz konusu ithamla ilgili bilgi ve belge talep etti. Mahkemeye gönderilen resmî yazılar şöyleydi:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü: Fethullahçılar diye bir örgüt yok. 11 Eylül 1989 tarihli Güneş ve Milliyet gazetelerinde yayımlanan haberlere göre, yasadışı 120 örgüt içinde Fethullahçılar olarak gösterilen grup ve davacı Fethullah Gülen hakkında herhangi bir işlemin yapılıp yapılmadığının tespiti istenilmektedir. Konu ile ilgili olarak dairemiz arşivlerine intikal etmiş herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı yapılan tetkik ve incelemeden anlaşılmıştır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Kolordu Komutanlığı: 26.6.1995 tarihinde komutanlığımıza intikal eden ilgili yazınıza konu Fethullah Gülen hakkında İzmir Sıkıyönetim Askerî Savcılığı'nın 15.4.1983 tarih ve 1983/164-53 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar örneği ilişikte gönderilmiştir.

Cevaplardan sonra İzmir 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1995–220 E, 1995-932 K, 10.11.1995 tarihli kararı şöyle oldu: "Davacılar bu davalarında kişilik haklarının zedelendiğini, manevi üzüntü içerisinde olduklarını belirterek tazminat talep etmektedirler. Kişilik hakları, kişilerin kendi özgür ve bağımsız varlığının yükümlülüğünü sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen mutlak bir haktır. Kişilik haklarına hiç kimsenin asılsız olarak saldırıda bulunması kabul edilemez. Olayımızda Cumhuriyet gazetesinin 29 Eylül 1995 günlü nüshasında davacılar hakkında yazılan yazının haber niteliği taşımadığı, Hikmet Çetinkaya imzalı ve gazetenin 5. sayfasındaki Politika Günlüğü köşesinde yer alan ve 'Fethullahçı Zaman' adı ile yazılan yazıda davacıların küçük düşürülmesine neden olan sözlere yer verildiği, yazıda geçen sözlerin davacıların kişilik haklarına tecavüz teşkil ettiği, davacılardan Fethullah Gülen hakkında devletin her kademesinde örgütlenen tarikat lideri olduğu iddiası olarak belirtildiği anlaşılmıştır."

Söz konusu karar, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 1996/2712 E, 6378 sayılı ve 8.7.1996 tarihli ilamıyla oybirliğiyle onanarak kesinleşti. Çetinkaya hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 480. maddesi uyarınca defalarca ceza davaları açılmış, verilen mahkumiyet kararları basın affı kapsamına girmiştir. (İbrahim Balta, İstanbul)