Yazdır

Efe Hazretleri'nin Batmayan Güneşi

Yazar: Aksiyon Tarih: . Kategori 2007 Haberleri

Oy:  / 0
En KötüEn İyi 

Gerçek âlimler, peygamber vârisi ve Allah dostu olarak, halk arasında da büyük hürmet ve muhabbete mazhar olurlar. Onlar, adına 'vuslat' dedikleri ebedî istirahate geçmiş olsalar da bıraktıkları eserler ve örnek hayatlarıyla günümüze ışık tutup yolumuzu aydınlatmaya devam ederler. İşte onlardan biri de Erzurumlu büyük mutasavvıf ve din âlimi Alvarlı Efe Hazretleri'dir. Alvarlı Efe Hazretleri İlim ve Kültür Vakfı, Nakşibendi büyüklerinden olan bu Allah dostunu, eserleri ve tarihçe-i hayatıyla yeniden tanıtıyor.

1868 yılında Erzurum'un Hasankale ilçesine bağlı Kındığı köyünde doğan Efe Hazretleri, ilk tahsilini babası Hâce Hüseyin Efendi'den alır. Bitlis'te Muhammed Küfrevî hazretlerine intisabının ardından onun halifesi olarak uzun yıllar ilim ve irfanla hemdem olup talebe yetiştirir. Efe Hazretleri'nin huzurunda alınan manevi haz ve lezzet, ülkenin her yanından her tabakasından insanı onun dergâhına çeker.

Allah dostlarındaki istiğna düsturu Efe Hazretleri'nde âdeta zirvededir. Hazret, Allah'a hamdedip, "Elhamdülillah, tapuda kaydım, dünyâlık bir şeyim yok. Babam bu dünyâya bir çivi çakmamıştı. Benim de bir çivim yok." derdi. İlme, irfâna çok önem veren Efe Hazretleri, Erzurum'daki medrese talebelerine maddî mânevî yardımlarda bulunduğu gibi, Alvar'da bir medrese kurarak dersler de verir.

Hazret'in maddi manevi yardımlarından nasiplenen talebelerden biri de Fethullah Gülen Hocaefendi'dir. Efe Hazretleri'nden 'Alvar İmamı' diye bahseden Hocaefendi, 16 yaşına kadar çocukluğunun Alvar İmamı'nın tekyesinde geçtiğini ifade ederek şunları söylüyor: "Son devrin uful eden güneşlerindendi. O, ruh gücü ve yüksek himmetiyle bulunduğu muhitte bir veliler başbuğu, ledünni bilgisiyle devrin ünlüsüydü. Eşiğine baş koyan herkesi manevi güç ve cazibesiyle büyüler, kendine çeker; sohbetine erenleri de irfanıyla mest ederdi."

Bütün çalışma ve besteleri ile Tarihçe-i Hayatı'nı oldukça orijinal bir baskıyla yayına hazırlayan Alvarlı Efe Hazretleri İlim ve Kültür Vakfı, 'Alvar İmamı'nın 12 Mart'a denk gelen 51. vefat yıldönümünde tasavvuf kültürümüze mühim armağanlar sunuyor.

Baskı Ve Tezhipler Göz Dolduruyor

Bu değerli mutasavvıf ve şâirin Arapça, Farsça, Türkçe şiirleri, Mevlid-i Şerif, destanlar, mesnevîler ve manzum mektuplardan oluşan ansiklopedik eseri "Hulâsatü'l-Hakâyık ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî" adıyla edebiyat ve irfan dünyamıza kazandırıldı. Nefis baskısıyla dikkat çeken 848 sayfalık eserin sonunda sâdelikte ve geniş bir lügatçe ile indeks de var. Efe Hazretleri'nin "Nazlı Niyazlar" isimli eseri ise nâz ve niyâzın bütün çeşnilerinden derlenmiş bir dua demeti. 192 sayfa kuşe kâğıda basılı ve farklı bir tezhiple bezenmiş eser, CD'siyle birlikte okuru bambaşka bir iklime sürükleyebilecek evsafta. Diğer önemli eser de Hüseyin Kutlu tarafından hazırlanan "Hâce Muhammed Lutfi, Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri" adlı tarihçe-i hayat. Hattat Kutlu, şu değerlendirmeleri yapıyor kitap hakkında: "Hâce Seyfeddin Efendi'nin sohbetlerinden, Efe ile görüşenlerin hatıralarından tespit ettiğim notları gözden geçirdim. Efe Hazretleri Vakfı Araştırma Grubu tarafından Efe Hazretleri'nin yaşadığı manevî ve coğrafi muhiti içine alan sesli ve görüntülü tespitlerde bulunuldu. Efe Hazretleri'nin yöre ağzıyla okunan gazelleri ve tekke musikî formunda yapılan diğer besteleri notaya alındı. Hâce Hüseyin Efendi'den başlatılarak günümüze kadar Efe Hazretleri'nin şeceresi hazırlandı."

Vakfın çalışmaları bunlardan ibaret değil elbet. Yusuf Ziya Özkan'ın sesinden Nazlı Niyazlar, Ahmet Şahin'in sesinden Gülistan, Mükerrem Kemertaş ve Mehmet Özbek'in sesinden yöre ağzıyla okunan Seyreyle Güzel, Şanlıurfa Türk Halk Müziği Çocuk Korosu'nun okuduğu Ah Gönül CD'leri de Hazret'i sevenlerin istifadesine sunulmuş. (Abdülkadir Süphandağı)