Yazdır

Hakkımdaki İddialar, 'Yargıya Rağmen İnfaz'dır

Yazar: Zaman Tarih: . Kategori 2009 Haberleri

Oy:  / 0
En KötüEn İyi 

Fethullah Gülen, Ergenekon davası ile ilgili kendisi hakkında ortaya atılan asılsız suçlamalara avukatı Orhan Erdemli aracılığıyla tepki gösterdi. Erdemli, yaptığı yazılı açıklamada, Ergenekon davasını saptırmak isteyen bazı çevrelerin, onlarca yargı kararına rağmen müvekkiline iftira atmaya başladığına dikkat çekti.

"Emniyette F tipi örgütlenme gibi yaklaşımlarla veya doğrudan ismi belirtilerek Sayın Gülen, gerçek dışı isnatlarla kamuoyu ve yargı nezdinde töhmet altında bırakılmaya çalışılmaktadır." diyen Erdemli, bu iddiaların eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tarafından, söylentilere dayanılarak ifade edilmesinin üzücü olduğunu belirtti. Erdemli, örgüt ithamının Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde de kovuşturulduğunu ve takipsizlik kararı verildiğini vurguladı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin en son oybirliğiyle aldığı beraat kararının Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca onaylandığını da hatırlatan Erdemli, "Söz konusu yayınlar tamamen hukuka aykırı olduğu gibi, kesinleşmiş bunca karar karşısında 'yargıya rağmen infaz' anlamına gelmektedir." tespitinde bulundu.

Türkiye'yi din, mezhep, etnik unsur gibi farklılıklara dayanarak kamplara bölmek isteyen bir odağın ideolojik nedenlerle Gülen'e karşı husumet beslediğine işaret edilen açıklamada, söz konusu marjinal grupların yıllardır medya üzerinden sistematik karalama kampanyası yürüttüğüne dikkat çekildi. "Gündeme gelen her türlü olayı Sayın Gülen'e bağlayarak onu yargı ve kamuoyu nezdinde sürekli suçlu göstermek için uğraşmaktadırlar. Önce Gülen aleyhinde suçlayıcı yayınlar yapmakta, sonra da bu yayınları delil diye yargı organlarına sunarak Gülen'e karşı suç tasniinde bulunmaktadırlar." denilen açıklamada, bunun sebebi şöyle özetlendi: "Bu karanlık güçler Sayın Gülen'in düşüncelerini ve faaliyetlerini kendi şer planları önünde en büyük engel olarak görüyor."

Gülen hakkında Yargıtay'ın beraat kararını içine sindiremeyen ve bunu gölgelemek isteyenlerin yeni arayışlara girdiği vurgulanan açıklamada özetle şu tespitlere yer verildi: "Her gün çok sayıda cephane, mühimmat, lav silahları, bombalar, suikast planları ele geçirilen Ergenekon Terör Örgütü davasını fırsat bilerek yine Sayın Gülen aleyhinde suç tasniine başlamışlardır. Bu çevreler televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde Ergenekon davası nedeniyle 'hukuka saygı, hukukun üstünlüğü, masumiyet karinesi, hukuk güvenliği ve yargısız infaz yapılmaması' gibi kavramlara vurgular yapmaktadırlar. Suçluluğu bir yargı kararıyla sabit olmadan kişilerin suçlu gösterilemeyeceğini, bu durumun evrensel insan hakları beyannamelerine ve Anayasa'ya aykırılık teşkil ettiğini söylemektedirler. Peki, bu kişilere göre insan hakları ve evrensel hukuk kuralları sadece kendileri açısından mı geçerlidir? Sayın Gülen söz konusu olunca bırakın "yargısız infazı", "yargı kararlarına rağmen infaz" meşru mu olmaktadır? Bu kişiler kendilerini bağımsız yargının üzerinde görmekte ve kendilerinde adalet mi vehmetmektedirler?"

Yargı süreci beraatle sonuçlandı

Emniyette F tipi örgütlenme iddiasının ilk olarak 1992'de Ankara DGM Başsavcılığı tarafından tahkik edildiği ve soruşturmaya gerek görülmediği hatırlatılan açıklamada, yurtiçinde ve yurtdışında bütün resmî makamlar nezdinde geniş bir araştırma yapıldığı, hiçbir suç unsuruna rastlanmadığı ifade edildi. Daha sonraki yargı süreci ise şöyle anlatıldı: "Sübut bulmayan ve unsurları oluşmayan atılı suçtan Fethullah Gülen'in oybirliği ile beraatına karar verilmiştir. Karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 'suç işlemek üzere örgüt kurduğu yolunda mahkumiyetine yeterli, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediği' gerekçesiyle oybirliği ile onanmıştır. Yargıtay Başsavcısı'nın itirazı üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gitmiş, ancak itiraz yerinde görülmeyerek Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından reddedilmiştir. Böylece beraat kararı bütün hukuki aşamalardan geçmek suretiyle kesinleşmiştir. Bazı kişilerin yargıyı etki altına almaya yönelik gayretlerine rağmen bağımsız Türk Yargısı tarafından adalet tahakkuk ettirilmiş, Sayın Gülen'in masumiyeti kesinleşmiş yargı kararı ile ispatlanmış bulunmaktadır."