Yazdır

Hicret, Hiç Bitmeyen Yolculuk...

Yazar: Zaman Tarih: . Kategori 2009 Haberleri

Oy:  / 0
En KötüEn İyi 

Üç ayda bir yayınlanan Yeni Ümit dergisi, son sayısında 'hicret'i kapağına taşıyor. 'Mukaddes Göç' adlı başyazıda hicretin farklı boyutlarına dikkat çekiliyor.

Hicretin peygamberler tarafından başlatıldığına, Peygamberimiz'in (sas) de hicret kapısını açık bırakarak gittiğine işaret edilen başyazıda, "Öteden beri her yeni düşünce, doğduğu muhitte hor karşılanıp, aleyhinde kampanyalar oluşturulmasına karşılık; o düşünce ve onu temsil eden şahısları çocukluk ve gençlikleriyle bilmeyen bir başka muhit, çok defa onlara kucak açmış ve destek olmuştur." deniliyor.

Prof. Dr. Hüseyin Algül ise 'İslam Tarihinde Hicretin Yeri' başlıklı yazısını, "Medine'ye hicretin Müslümanlar için bir kaçış düşüncesinden kaynaklandığı söylenemez" bilgisi üzerine bina etmiş. Algül, İslam tarihinde fedakârlığın, azmin, Allah rızası için uzak mekanlara müjdeler götürmenin, mabet ve mektep oluşumunun, vazife şuurunun hem kaynağı hem de eseri olan hicretin, dinî ve ahlakî alanda bütün inanış, bağlanış, sadakat ve samimiyet örneklerinin mayalandığı çok verimli bir zemin olduğunu söylüyor. Konuyla alâkalı diğer bir yazı ise Doç. Dr. Ayhan Tekineş'e ait. 'Medeniyetlerin Kuruluşunda Hicret' başlıklı yazıda Tekineş, hicret ile medeniyetlerin kuruluşu arasındaki paralelliğe dikkat çekerek, büyük bir ölçüde tarihin akışını değiştirenlerin çoğunlukla muhacirler olduğuna vurgu yapıyor.

'İ'lâ-yı Kelimetullah İçin Hicret' başlıklı yazıda ise günümüzde evrensel insanî değerleri sunma adına dünyanın değişik yerlerine gitme hakkında bilgiler veriliyor. Hicretin tarihte olup bitmiş bir olay olmadığı anlatıldıktan sonra bir nebze hicretin mükafatından bahsediliyor. Hicret esnasındaki zorlukların nasıl aşılacağına ve hicret sonrası dikkat edileceklere de vurgu yapılan yazı, derginin son makalesi.

Dergide ayrıca Prof. Dr. Suat Yıldırım'ın "Risale-i Nur'un Kur'an Tefsirindeki Yeri" başlıklı sohbet tadında makalesi, Doç. Dr. İsmail Albayrak'ın "Uzlaşma Kültürü" başlıklı yazısı, Prof. Dr. Muhit Mert'in "Sanata Vurulan Tevhid Damgası", Dr. Ahmet Güneş'in "Dinimizde ve Örfümüzde Nişanlanma", Dr. Reşit Haylamaz'ın "Ölümcül Bir Hastalık: Duyarsızlaşma" başlıklı yazıları dikkat çekiyor. (Osman Karyağdı)