Yazdır

TRT, Mustafa Mutlu'yu Dava Edeceğini Duyurdu

Yazar: Netgazete.com Tarih: . Kategori 2009 Haberleri

Oy:  / 0
En KötüEn İyi 

TRT, yalan bilgilerle okuyucusunu yanıltmakla ve tekzip yazısını yayınlamamakla suçladığı Vatan yazarı Mustafa Mutlu'yu dava edeceğini duyurdu. Mutlu'nun Fethullah Gülen Radyo Televizyonu (FGRT) konulu yazısına TRT'den gelen açıklama şöyle:

Vatan Gazetesi Yazarı Mustafa Mutlu, 04.04.2009 tarihli yazısında TRT hakkında "yalan" ve "art niyetli" olarak okuyucusuna bilgi vermişti. Aynı yazar gönderilen tekzip metnini yayınlamamış; telefonlara çıkmamış ve 07.04.2009 tarihinde de benzer bir yazıyla TRT kurumuna yalan ve yanlış bilgilerle iftira atmaya devam etmiştir.

TRT Kurumu, yalan bilgilerle okuyucusunu yanıltan yazar hakkında hukuki merciye başvurup; yazarın iddialarını yüce mahkeme önünde soracaktır.

Vatan Gazetesi'nde çıkan "TRT Beni Yalancılıkla Suçladı… İşte Gerçekler!" başlıklı yazı için aşağıdaki kamuoyu açıklaması yapılmıştır.

"1400 kişi işe alındı" bilgisi belgelenememiş, sicil numaralarından hareketle gerçeği yansıtmayan, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmiştir. Yazar tarafından daha önce 1400 kişinin işe alındığı iddia edilmiş, ancak buna yazarın kendisi de inanmamış olacak ki, en son yazısında 1242'ye indirmiştir.

İbrahim Şahin döneminde, ne 1400, ne de 1242 kişi işe alınmamıştır. Bu iddiaların belgelenmesi gerekirken, yazar tarafından belge adı altında yalan ve yanlış bilgi verilmiştir.

Bu çerçevede kimlere yeni sicil numarasının verildiği incelenecek olursa; 2954 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesi gereğince, Kurumda geçici personel statüsünde istihdam edilen personel, sözleşmeli personel statüsüne geçirilmiş ve yeni sicil numarası verilmiştir. Bu çalışanlarımızın hemen hepsi geçmiş yönetimler tarafından işe alınmış olup, oldukça düşük düzeyde sözleşme ücreti ile istihdam edilmişlerdir. Hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın; yıllardır ekonomik ve sosyal yönden kayıpları olan bu personel, Kanun gereği sözleşmeli statüye geçirilerek Kurum içinde yaklaşık 20 yıllık bir haksızlık giderilmiştir.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği, şehit olan veya çalışamayacak derecede malûl olan kamu görevlileri, er-erbaş, geçici köy korucuları ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin veya malul olup da çalışabilir durumda olanların atamaları gerçekleştirilmiş ve yeni sicil numarası verilmiştir. Bu atama Kanun gereği bir atama olup, idari takdirle bir ilgisi bulunmamaktadır. Ancak, yazar tarafından bu atamalar da kadrolaşma gibi gösterilmekte ve yadırganmaktadır. Kurum bu güne kadar bu atamaları gerçekleştirmiş, bundan sonrada iftiharla gerçekleştirecektir. Birilerinin rahatsız olması bu durumu değiştirmeyecektir.

Türkiye bir hukuk devletidir ve gerçek veya tüzel kişi olmak üzere, herkes mahkeme kararlarının gereğini kanuni süre içerisinde yerine getirmek zorundadır. Bu bağlamda, mahkeme kararı gereğince yapılan atamalar söz konusudur ve bunlara yeni sicil numarası verilmiştir. Bunun da kadrolaşma ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Daha önceki dönemlerde götürü bedel vb. çeşitli adlar altında çalıştırılan ve Kurumu yargı organları ile denetleyici Kurumlar nezdinde sorumluluk altına sokan kişilerin, hukuki sorunları giderilmiş ve bu kişiler Kuruma kazandırılarak yeni sicil numarası verilmiştir. Bu atamaların da idari takdirle ve kadrolaşma ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Kurumsal hizmet ihtiyaçları çerçevesinde, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı izinleri ile KPSS puanları dikkate alınarak giriş sınavları açılmış ve Kuruma yeni, çağdaş yayıncılığa uyum sağlayabilecek genç personel kazandırılmıştır. KPSS çerçevesinde gerçekleştirilen bu atamaların da kadrolaşma ve idari takdirle bir ilgisi bulunmamaktadır.

TRT Genel Müdürü Sayın İbrahim ŞAHİN'in atanma tarihi olan 23/11/2007 tarihinden bugüne kadarki zaman diliminde; yapım, yayın vb. kurumsal hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, asgari düzeyde açıktan ve naklen personel alınmıştır.

Bu dönemde, 30 dilde WEB yayınına başlanmış, TRT 6, TRT AVAZ gibi yeni kanallar hizmete girmiş, bir diğer ifade ile Kurumsal hizmetlerde artış olurken, emeklilik vb. nedenlerle personel sayısında anlamlı azalma meydana gelmiş olup, artan personel ihtiyacının giderilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

Yazar Mustafa Mutlu; TRT'ye belirli bir basın grubundan gelen gazeteci sayısını 1400'den 26'a indirmiştir. Kurum tarafından açıklanan rakam ise yaklaşık 14'tür. Mustafa Mutlu böylece hata payını 100 kattan; 54 kata indirmiş!

Gazetecilik iddiasındaki Mustafa Mutlu, okuyucusuna yanlı bilgi vermeden önce iyi araştırma yapsaydı, bugünkü TRT'de görev yapan gazetecilerin; Star gazetesi, STAR TV, BRT, Kanal D, Lig TV, SKY TÜRK, FOX TV, TV8, KANAL B, Zaman, NTV, FLASH TV, SHOW TV, CHA, İHA, CNN, Samanyolu TV, ATV gibi basın yayın kuruluşlarında görev yaptıklarını öğrenmesi ve kamuoyunu doğru bilgilendirmesi mümkün olabilirdi.

Hukuk önünde TRT Kurumu; ne kadar elaman aldığını, TRT tarihinin en az elamanıyla en çok işi yaptığını ispatlayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.