Yazdır

Mânâ Kökleriyle İrtibatlı Kahramanlar Yetiştirmeliyiz

Yazar: Zaman Tarih: . Kategori 2010 Haberleri

Oy:  / 0
En KötüEn İyi 

Kurban Bayramı'nı, Türkiye'den kendisini ziyarete gelenlerle birlikte karşılayan Fethullah Gülen Hocaefendi, önemli mesajlar verdi. İnsanın düşünme erdemine ulaşmasının ehemmiyeti üzerinde duran Gülen, düşünmeden yaşayan insanların, başkalarının hayat felsefelerinin figürleri haline geleceğini söyledi. Düşünen insanları ise, gelinen medeniyet seviyesinin mimarları olarak nitelendiren Hocaefendi, "Bugün bizlere düşen, kendi mana kökleriyle sımsıkı irtibatlı olarak yenilenmeye hazırlanırken, yine kendi ruhundan aşı yapmasını bilen kahramanları yetiştirmektir." dedi. Türk milletinin milli kültür ve mana köklerini teşkil eden İslam dinamiklerine dayalı bir düşünce sistematiğini geliştirememesinden de yakınan Gülen, milli muhakemenin bir toplum için büyük önem arz ettiğine dikkat çekti.

Bir Kurban Bayramı'nı daha gurbette karşılayan Fethullah Gülen Hocaefendi, bayramların toplumları birleştiren, bütünleştiren ve kardeşlik, sevgi duygularını artıran yönüne vurgu yaptı. Bayramın en kalbî duygu ve düşüncelerin sızıp kâsesinden dışarıya çıktığı ve köpürüp her yanı sardığı bir dostluk ve kardeşlik günü olduğunu dile getiren Gülen, "Devlet ve hükümet erkânından bütün resmî-sivil hizmet kuruluşlarının mensuplarına ve milletimizin her ferdine kadar, herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyor ve Allah'tan, bu millete her zaman en güzel bayramları nasip etmesini niyaz ediyorum." dedi.

Fethullah Gülen Hocaefendi, bugün Türk toplumuna düşen vazifeye dikkat çekerek, "Bir kere daha hatırlatmada yarar var; bugün bize düşen biricik sorumluluk, millete tarih şuurunu geliştirerek, asırlar boyu çekilen çilelerin, benimsenen inanışların, kökleşen kültürlerin kendi derinlikleri ölçüsündeki tesirlerini nesillerin vicdanlarına duyurmaktır." diye konuştu. Fethullah Gülen Hocaefendi, "Biz, yarınki hayatımızın bütün unsurlarını maziden getirmiş bulunuyoruz. Onları dünün nuru ve ilmin ışığıyla kendi kültür potamızda yoğurabilirsek, kendi ebediyetimizin macununu hazırlamış olacağız." şeklinde konuştu.

Düşünmeden Yaşayanlar Kendileri Olamaz

Fethullah Gülen Hocaefendi, insanın düşünme erdemine ulaşmasının önemine dikkat çekti. Bazılarının düşünmeden yaşadığını ifade eden Gülen, bu kimselerin başkalarının yaşam felsefelerinin figürleri haline geleceğini söyledi. Gülen, "Bunlar, sürekli şablonlardan şablona koşar, durmadan kalıp değiştirir ve ömür boyu duygu-düşünce inhirafları, şahsiyet kaymaları, suret-siret meseleleri içinde çırpınır durur ve kendileri olamazlar." diye konuştu. Düşünerek yaşayan insanların ise geçmişini "mübarek bir kaynak" olarak değerlendirip bu donanımla geleceğe yürüyeceklerini belirten Hocaefendi, bu tür kimselerin cismani hayat darlığından sıyrılarak duygu ve düşünce âleminin enginliklerine açılacaklarını kaydetti. Düşünen insanları gelinen medeniyet seviyesinin mimarları olarak nitelendiren Hocaefendi, "Bugün bizlere düşen, kendi mana kökleriyle sımsıkı irtibatlı olarak yenilenmeye hazırlanırken, kendine yine kendi ruhundan aşı yapmasını bilen kahramanları yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Birkaç asırdır Türk milletinin milli kültür ve mana köklerini teşkil eden İslam dinamiklerine dayalı bir düşünce sistematiğini geliştirememesinden yakınan Hocaefendi, Türk insanının bütün olumsuzlukları aşarak kendi kaynaklarından beslenen düşünce sistemi geliştirmesini arzu ettiğini kaydetti. Milli düşünce ve milli muhakemenin bir toplum için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Fethullah Gülen, "Bir düşünce sistemi ancak milletin kendi aklından, kendi vicdanından ve kendi his âleminden kaynaklandığı ölçüde, o milletin his birliği, mantık birliği, muhakeme birliği ve beraberce yaşama suhuleti tahakkuk edilebilir." dedi.