Yazdır

Fethullah Gülen Farkı

Yazar: Süleyman Yağız, Takvim Tarih: . Kategori 1997 Köşe Yazıları

Oy:  / 0
En KötüEn İyi 

Fethullah Gülen Hocaefendi, dindar kesimlerin çok önemli bir ismi... Hoca'nın verdiği her mesaj hoşgörü esasına dayanıyor. Fakat bazı kesimler, Fethullah Hoca ve cemaatini, siyasal İslâmcılar ile aynı kefeye koyuyorlar ve onu da mürteci gibi göstermeye çalışıyorlar. Oysa bizatihi Fethullah Hoca, hem İslâm'ın siyasallaştırılmasına karşı, hem de 'irtica'ya... Sapla samanı birbirine karıştırmamalıyız.

Fethullah Hoca ve cemaatini, mürteci gruplarla karıştırırsak, hem bu kesime saygısızlık etmiş, hem de hedef şaşırtmış oluruz. Bu itibarla, hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da "toptancı suçlamalar"dan kesin olarak kurtulmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bakınız, Fethullah Hoca ne diyor? "Kim din adına ben ülkeyi yönetiyorum diyorsa, dine ihanet ediyor. Dini politize ederek; dini, tavırlarımızla karartarak; dine en büyük ihaneti etmiş oluruz. Din adına kimse kimseyi karartmasın." Fethullah Gülen, bu tür mesajları ilk kez vermiyor; her fırsatta dile getirme gereksinmesi duyuyor. İyi de ediyor...

Zira, irticaî girişimlerin yoğunlaştığı bir süreçte Hoca, çok önemli bir güvence oluşturuyor. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin, dinin politize edilmesine karşı çıkması ve bunu bir cemaat lideri olarak dile getirmesi, sıradan bir hâdise değildir. Bu tür mesajlar, çeşitli gruplar tarafından kullanılmak istenen İslâmî çevreler içinde uyarıcı, yönlendirici ve yatıştırıcı bir rol oynuyor.

Dinin siyasallaşmasından en büyük zararı dinin göreceği muhakkaktır. Fakat bazı çevreler, buna rağmen, dini, siyaset malzemesi ve devlet yönetimi olarak dayatmaya çalışmaktadır. İşte böyle bir süreçte Fethullah Hoca, çok önemli bir görev yapmaktadır. Sağcımızla, solcumuzla bunun idraki içinde olmalıyız. "Efendim o da takıyye yapıyordur" gibi kolay suçlamalara yönelmemeliyiz. Fethullah Hoca'nın takıyye yapmadığı, çok açık ve net biçimde bellidir. Çünkü verdiği mesajlar, esasa ilişkindir ve kendi cemaati dışındaki kesimleri de önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle sol kesimlerin de bu konuda titizlik göstermeleri; irticaî faaliyetlerde bulunanlarla Fethullah Gülen ve cemaati gibi kesimleri hiçbir şekilde aynı kefeye koymamaları gerekir.