Yazdır

Global Toplumun Ümit İşaretleri

Yazar: Abdullah Aymaz, Zaman Tarih: . Kategori 2001 Köşe Yazıları

Oy:  / 2
En KötüEn İyi 
Geçen sene Hamm'da Dinlerarası Çalışma Grubu mensuplarından Dr. Reinhard Kirste ile görüşmüştük.

Almanya'da yaşayan çeşitli milletlerin kendi dinleri ile ilgili derslerin nasıl verileceği konusunda ve dinlerarası diyaloglarla ilgili mevzularda konuşmalarımız olmuştu. O zamana kadar beşinci sayısı yayınlanan "Religionen im Gespräch" isimli kalın bir kitap göstererek hakkında bilgi de vermişti.

Iserlohn'da bulunan Dinlerarası Çalışma Grubu iki yılda bir neşrettikleri Religionen im Gespräch'ın altıncısını da neşretmişler. Dr. Reinhard Kirste, Prof. Dr. Paul Schwarzenau ve Prof. Dr. Udo Tworuschka'nın hazırladıkları bu kitap bazı bölümlerden meydana geliyor: 1) Dinlerarası diyaloğun temel prensipleri. 2) Dinlerarası diyaloğu öğrenme yolları. 3) Doküman ve raporlar. 4) Çeşitli konularda makaleler.

Bu seri kitaplar, önemli kişi ve kurumların dinlerarası diyalog konularındaki takip ettikleri gelişmelerin üzerinde durdukları için uluslararası bir özelliğe sahipler. 576 sayfadan oluşan son kitap, ilahiyatçı, politikacı, eğitimci ve sosyolog ve benzeri her kesimden insanın "Global toplumun ümit işaretleri" ana başlığı çerçevesinde yaptığı çalışmaları, içinde topluyor.

Kitapta "Dinler ve kültürler arası diyaloğun bir öncüsü Fethullah Gülen" başlıklı bir makale de yayınlandı. Fethullah Gülen'in hayat ve fikirlerinin yer aldığı Almanca bir biyografi çalışması da bulunan Muhammet Mertek tarafından kaleme alınan makalede, genel olarak Fethullah Gülen Hocaefendi'nin hayatındaki önemli dönüm noktalarının yanı sıra, çevresindekileri ve kendi fikirlerine saygı duyanları bilhassa eğitim ve diyalog alanlarında faaliyet yapmaya yönlendirmesi ve bu insanların bu alanlarda ortaya koydukları hizmetlerinin artık global çapta bir ümit kaynağı oluşturduğu anlatılmaktadır. Beş sayfadan meydana gelen makalenin bazı bölümlerini özetleyecek olursak: "1960'lı yılların sonundan itibaren Fethullah Gülen'in teşvikleriyle oluşan bu eğitim hareketi, bilhassa eğitim ve diyalog alanlarında faaliyet göstermektedir. Fethullah Gülen'e göre, umumi sulhün gerçekleşmesi ancak eğitimle mümkündür. Bu sebeple çevresindeki insanlar, eğitim alanında seferber olmuşlardır. Böylece dünyanın dört tarafında yüzlerce eğitim kurumları açmışlardır. Avrupa'dan Avustralya'ya, Rusya'dan Afrika'ya kadar 50'nin üzerinde ülkede 500 civarında eğitim yuvası bulunmaktadır. Bu yuvalarda eğitim gören çeşitli din ve milletlere mensup öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi dallarda uluslararası bilim olimpiyatlarında üstün dereceler aldılar. Modern araçlarla donatılan bu okullarda İngilizce, Türkçe ve mahallî dillerde dersler verilmektedir. Önümüzdeki dönemlerde Balkanlar ve Orta Asya'daki bazı okullarda da Almanca eğitim verilmesi planlanmaktadır. Fethullah Gülen'e göre, mahallî ve millî sulhtan öte milletlerarası umumî sulh için de bütün engeller aşılmalıdır. Bunun gerçekleşmemesi için mühim hiçbir sebep bulunmamaktadır. Zira insanlar arasındaki birleştirici müşterek noktalar, ayrılığa sebep olabilecek farklılıklardan daha çoktur. Bu yüzden Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın kurulmasına öncülük ederek, değişik toplum katmanlarından insanlar ve toplumlarla diyaloğa geçerek, içtimaî ve umumî barışa büyük katkılar sağlamıştır. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın onursal başkanı olarak, çeşitli dinlerin temsilcileriyle görüşmelerde bulunmuştur. "Şu anda dünya bir yol ayırımında bulunmaktadır. Biri yanlışlığa, birisi kurtuluşa götürecektir." diyen Fethullah Gülen, artık kaybolan manevî değerlerle dünyanın yeniden 21. asırda buluşması gerektiğini söylemektedir. Netice itibariyle 'Allah, doğru karar vermemiz için, bizlere izan versin.' demektedir. Kendisi çok mütevazı bir hayat yaşamış, hayatını ilim tahsili, talebe yetiştirme, yazma ve insanlığın problemlerine çözüm arama ile geçirmiştir. Halen tedavi görmektedir."