Yazdır

Sonsuz Nur Rusya'da

Yazar: Abdullah Aymaz, Zaman Tarih: . Kategori 2005 Köşe Yazıları

Oy:  / 5
En KötüEn İyi 

Rusça "Sonsuz Nur" kitabına Moskovalı Profesör Vitaliy İ. Şeremet Beyefendi tarafından yazılan takriz metni sizlere takdim ediyorum:

Müslüman ve gayrimüslim okuyuculara, İslam dünyasında 'Hocaefendi' ifadesiyle saygı ile anılan, diğer toplumların da, demokrat bir kişilik ve geniş kitlelerin anlayışlarına hitap edebilen, mümtaz, çağdaş düşünürün bu eseri Rus dili okuyan topluluklara uygun zamanda, ihtiyaçlarına cevap verebileceği müsait bir dönemde gelmiştir. Zaten hakikati ifade eden eserlerin kaderleri hep böyle olur. Dünya medeniyetinin çağdaş etabı yeni fikirler ifade edilmesini ve yeni sözler söylenmesini gerektirmektedir. M. Fethullah Gülen, Sonsuz kudret sahibi Yaratıcı tarafından kararsız ve tedirgin dünyamıza onları ifade etmek üzere getirilmiştir.

Tek tanrılı dinlerin mensupları, Gülen'in bu kitabını bütün insanlığa ait olan bu hakikatin yeni bir teyidi olarak karşılayacaklardır. Yaratıcı tarafından insanların mahiyetine, eşya ve hadiselerin içyüzünü kavramaya, sevgiye, güzelliğe ve mükemmeli yakalamaya karşı fıtri bir meyil dercedilmiştir. Hem bu satırların yazarının hem de tabii ilimlerle meşgul ilim adamlarından oluşan meslektaşlarının da defalarca yazdıkları üzere, dinî his, insanın tabiatına genetik olarak dercedilmiştir. İmanın temel esasları ve pratik dinî vazifeler insan tabiatının ihtiyaçlarına tam uygunluk arz eder.

M. F. Gülen'in, Bir ve Ezeli olan her şeyin yaratıcısı Yüce Allah'a iman ile dopdolu olan bu kitabı, insanlara karşı engin bir sevginin yanında 'Hayır' ve 'İman'ın zaferine de tam bir itimat ile yoğrulmuştur. Hayır ve iman ise hilkatin mebdeinden itibaren hayatın devamı için temel teşkil eden birbirinden ayrılmaz bir birliktelik içindedir. Mümtaz din âlimi ve çağdaş filozof olarak takdim edilen M. F. Gülen'in diğer kitapları da bahis mevzuu olan esere atfedilen esaslı öneme göre değerlendirilmelidir.

M. F. Gülen'in kitabının engin ilmiliği, ifadelerinin özenle seçilmiş olması ve herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilir açık üslubu, modern ve özgür Rusya Müslümanlarının Kur'an'ı derinlemesine anlamalarına ve çağdaş bilim ile birlikte mütalaa etmelerine yardımcı olacaktır.

Cenab-ı Hak tarafından inanan insana bahşedilen harikulade fikir ve ilhamlar olmazsa, ilmin inkişaf etmesi mümkün değildir. Hususiyle Rus toplumunun ahlakî yönden iyileşmesi de buna bağlıdır. Rusya Müslümanları için büyük tirajlarla basılan Kur'an ve M. F. Gülen'in bu eseri, Hakkın Kelâmı'nın kalben ve aklen anlaşılmasına, kavranılmasına direkt bir yoldur. Biz Gülen'in eserinin Müslüman ailede, İslam prensipleri çerçevesinde ahlaki terbiyenin verilmesine, hoşgörünün yaygınlaşmasına, ailenin ve dolayısıyla da toplumun devamlılığının teminine vesile olacak, ailece okunan bir kitap olacağını ümit ediyoruz.

Müslüman olmayan okuyucu da söz konusu eserde kendisine, siyasi oyunlarla bulandırılmamış, İslam'ın hakiki değerlerini yansıtan çok sayıda müspet değerlendirmeler bulacaktır. M. F. Gülen Hocaefendi İslam dünyasında çok özel bir konuma ve fevkalâde manevi güce sahip birisi olarak, yaşantısı ve eserleriyle, her biri kendi inancı ve hayat tarzını seçmede özgür; fakat aynı zamanda farklı düşünenleri de dinleyip anlamaya çalışan insanların diyaloğunun, nasıl müthiş meyveler verdiğinin örneğini sergilemektedir.

M. F. Gülen, hiç de her şeyi hoş görme ve her hususta mutlaka mutabakata varma taraftarı değildir. Müslüman olmayan okuyucu da kendisini yazarla iç münakaşa yapmaya sevk edecek bir hayli sebep bulacaktır. Fakat aynı zamanda okuyucu, gerçek İslamiyet'in, ekstremizm, anarşi ve benzeri insan hayatını tehlikeye atan ve zorlaştıran bütün olumsuzluklardan ne kadar uzak olduğunu kavrayacaktır.

Muhammed Fethullah Gülen'in bu eseri, beşer ruhunun Hakk Teala olan Mutlak Hakikat ile kalbi buluşmasına hazırlanması hususunda hepimize yardımcı olacaktır.

Saygıdeğer okuyucu!

Bütün bu bahsettiklerim bana şunu söyleme hakkını veriyor ki; elinizde tutmakta olduğunuz kitap, Hayrın kitabıdır!

Tarih ilmi doktoru, profesör, Tabiat ve Toplum Bilimleri Uluslararası Akademisi Asli Üyesi, Rusya Fen Bilimleri Akademisi Medeniyet Problemleri Bölümü Başkanı, Rusya İlimler Akademisi Doğu Bilimleri (Oryantalizm) Enstitüsü Baş İlmi Uzmanı Vitali İ. Şeremet

Dünyanın bütün büyük dillerine birer birer çevrilmeye başlayan Sonsuz Nur kitabı Rusçaya da çevrildi... İlim dünyasında da işte böyle ses getirmeye başladı. Şafak sökmesi gibi bunların arkası güzellikler şeklinde sökün edecektir inşaallah.