Yazdır

İncil Dağıtan Misyonerlere Karşı Kur'an Dağıtan Müslümanlar

Yazar: Ahmet Şahin, Zaman Tarih: . Kategori 2005 Köşe Yazıları

Oy:  / 1
En KötüEn İyi 

Soru: Misyonerler gemi azıya almışlar, Müslüman gençleri Hıristiyanlaştırmak için İncil dağıtıyorlar. Müslümanlar da onlara karşı Kur'an dağıtıyorlar. Siz bu olaylara nasıl bakıyorsunuz? Misyonerler bedava İncil dağıtarak Müslüman gençleri Hıristiyan yapabilirler mi?

Cevap: Heyecanlanmadan, soğukkanlı şekilde duruma bakacak olursak görürüz ki, Müslüman'ın misyonerlerin propagandasına kapılıp da Hıristiyan olması aklen, ilmen, mantıken mümkün değildir. Evet,mümkün değildir. Çünkü, Müslümanlığın içinde gerçek manada Hıristiyanlık vardır. Ama Hıristiyanlığın içinde Müslümanlık yoktur. Öyle ise Müslüman neden Hıristiyanlığa gidecek? Müslümanlıkta neyi bulamamış ki Hıristiyan olup da onu bulacak? Yok ki böyle bir eksikliği...

Ama Hıristiyan'ın Müslüman olması hem aklın, hem ilmin hem de mantığın gereğidir. Çünkü Hıristiyan kendi kutsalını inkar etmeye mecbur olmaz Müslüman olunca. İslam'da tüm peygamberlere ve kitaplara iman etme gereği vardır. Bu sebeple Hıristiyan çok kolay Müslüman olabilir...

Müfessir Toptaş Hoca bir evlenme olayında bu konuyu çok güzel açıklar. Müslüman bir gençle Hıristiyan bir kız gelerek evlenmek istediklerini söylerler. Toptaş Hoca:

-Sizin evlenmenize dinen bir engel yoktur. Ama bir sorun çıkar mı, çıkmaz mı o size bağlı, der.

-Nasıl bize bağlı? deyince de şöyle açıklar karşılaşabilecekleri muhtemel sorunları:

-Çünkü der, bir yavrunuz olursa Müslüman bey İbrahim ismini tercih eder. Hıristiyan hanım da Abraham'ı isterse sorun çıkar. Nitekim Müslüman, çocuğunu sünnet ettirmek ister. Hıristiyan da vaftiz ettirmeyi düşünürse hangisinde karar kılınacak? Sünnette mi, vaftizde mi?

Toptaş Hoca çareyi şöyle gösterir:

-En iyisi siz dininizi birleştirin. Bu sorunlar kalksın aradan.

-Nasıl birleştireceğiz? Bu mümkün mü? deyince:

-Mümkündür, diyerek şu rahatlatıcı bilgiyi verir. Der ki:

-Baştan şunu söyleyeyim. Müslüman Hıristiyan olamaz!. Zira Hıristiyanlığın içinde Müslümanlık yoktur. Ama Hıristiyan Müslüman olabilir. Çünkü Müslümanlığın içinde gerçek manada Hıristiyanlık vardır. Kur'an'da hem Hz. İsa, hem de Hz. Musa ve onlara inen kitaplar vardır. Öyle olunca Hıristiyanlar Müslüman olmak istediklerinde kendi kitaplarını ve peygamberlerini inkar etmeye mecbur olmazlar. Sadece Hazreti İsa'yı peygamber olarak gönderen Allah, Hazreti Muhammed'i de peygamber olarak göndermiştir. İncil'i kitap olarak gönderen Allah, Kur'an-ı Kerim'i de kitap olarak göndermiştir, diyecek, hepsi o kadar. Kendi kutsalına ait bir inkarı söz konusu olmayacaktır.

Bu açıklamaya sevinen Hıristiyan kız, 'Öyle ise bir düşünelim.' diyerek gider. Bir müddet sonra Toptaş Hoca'ya telefon gelir:

-Hocam söylediklerinizi çok makul ve mantıklı bulduk. Gerçekten de baktık ki, Kur'an'da Hz. İsa ve İncil de vardır.

Böylece Hıristiyan kız İncil'i ve İsa'yı inkar etmeden Müslüman oldu. Bundan dolayı çok mutlu ve huzurluyuz.

Toptaş Hoca İslam'ın bu özelliğine dikkat çekerek der ki:

-İslam, kendinden önce indirilmiş olan İlahi kitapları ve peygamberleri ayrım yapmadan tümüyle kabul ettiğinden dolayı Hıristiyanlar kolayca İslam'a girebilirler. Çünkü ne kitaplarını, ne de peygamberlerini inkara mecbur olmazlar. Hatta Amerika ve Avrupa'nın İslam'ın bu kucaklayıcı özelliğinden dolayı uzak olmayan bir gelecekte İslam'la buluşmaları akıldan uzak ihtimal değildir. Zaten dünyayı da bütün dinleri kucaklayan genişlikte evrensel bir din tatmin eder. Kendinden başkasını inkar eden yöresel din değil."

İşte bunun için diyorum ki:

-Misyonerin Müslüman'ı Hıristiyanlaştırabileceğine ihtimal vermek, aklın, mantığın, ilmin kabul etmeyeceğini Müslüman'ın kabul edeceğini söylemek olur ki, ben Müslüman'ı böyle bilmiyorum!.

Şayet böyleleri varsa dinlerini öğrenmelerinden başka çareleri de yoktur. Hatta bu yazıyı okuyup düşünmeleri dahi onları kurtarabilir.