Yazdır

Türkiye'den Dünyaya "Barış Köprüleri"

Yazar: Halid Şener, HaberX Tarih: . Kategori 2006 Köşe Yazıları

Oy:  / 3
En KötüEn İyi 
Editörlüğünü Toktamış Ateş, Eser Karakaş ve İlber Ortaylı'nın yaptığı "Barış Köprüleri" kitabını bir solukta okudum. Gerçekten Türkiye'nin önde gelen aydın ve entelektüellerinin kaleme aldığı bu kitabı okurken kendimi adeta çeşit çeşit çiçeklerle dolu bir büyük bahçede hissettim. Her çiçekten ihtiyacımın da fevkinde beslendim diyebilirim. Türk Okullarının artık Amerika, Avrupa ve bütün dünyada ciddiyetle ele alındığı ve incelendiği dikkate alınırsa aslında bu ve benzeri çalışmalarda ne kadar geç kalındığı anlaşılıyor. Bende acizane okuyup istifade ettiğim bu kitaptan kendime göre bazı önemli kesitler sunmak istiyorum.

Öncelikle Sayın Bülent Ecevit bakın neler diyor Barış Köprüleri ile alakalı. "Bu çok büyük ve insani bir hizmetti. Yapılan evvela ulusal bir hizmet, sonra da insancıl bir hizmet. Bu okulların yaygınlaşması ölçüsünde Türkçe'nin ve Türkiye'nin gücü de artacaktır".

"Türk Okullarımızı, onların kurucularını, eğitimcilerini, finanslarını sağlayan hamiyetperver iş adamlarımızı ciddiyetle incelemeliyiz, onları dinlemeliyiz, kuruluş öykülerini, karşılaştıkları akıl almaz engelleri, yanlış anlamaları araştırmalıyız. Eğitimin adına onlardan öğrenecek çok şey olduğunu göreceğiz. İnanın ki bu inceleme ve araştırmalar, eğitim sistemimize çok şey katacaktır".

Mehmet Sağlam

"Eğer bu fedakarlığı bunlara veren İslam diniyse, kendilerini böyle ifade ediyorlarsa buna kimsenin itirazı olamaz olmamalı. Orta Asya Cumhuriyetleri Türkiye için çok önem arz ediyor. Bu bağlamda Türk Okulları onlara, kalkınma olanağı sağlarsa, bu olağanüstü olacaktır. Bu bakımdan bence çok önemli bir görev bekliyor bu okulları".

Gündüz Aktan

"Bu okulların içinde Türkiye havası var. Türk ananesi var. Türkçe var. Türkiye büyük ölçekli müthiş bir eğitim seferberliği başlatmıştır. Fethullah Gülen Hoca "Okul açınız, bu lazımdır" dediği an bir sürü insan keseyi açıyorsa bunu önemsemek lazım. Bizim bu okulları engellememizin hiçbir anlamı yoktur".

İlber Ortaylı

"Dış ülkelerde kurulmuş Türk Okulları olarak tanınan eğitim yuvaları insanı hedef alarak eğitim verdikleri için her ülkede tutunmuş ve saygı görmüştür. Okullarda ilk dikkatimi çeken husus, orada hakim olan dostluk, kardeşlik, hoşgörü havası ile eğitimci ile öğrenciler arasındaki karşılıklı saygı ve güven bağları oldu. Evet bu okulları kuran ve işleten sizlerden hepimiz çok şeyler öğrenebiliriz".

Kemal Karpat

"Aldıkları ücretler epey düşük, ama onlar harikalar yaratıyorlar".

M. Ali Kılıçbay

"Türkiye önümüzdeki on sene içinde küresel olarak ve daha da lokal olmak üzere bölgemizde bugünkünden çok farklı roller üstlenecektir ve sınırlarımızı aşan eğitim yatırımları ülkemizin üstleneceği bu rollere altyapı oluşturmak için çok büyük işlevler yerine getirecektir".

Eser Karakaş

"Emeğin bu kadar verimli, organizasyon yeteneğinin bu kadar yaygın ve firesiz, insanın bu kadar merkeze alınması bende saygıyla karışık bir şaşkınlık uyandırmıştır".

Ali Yaşar Sarıbay

"Fethullah Gülen Hoca'nın Türkiye dışında aştığı okullar, son yüzyıldaki milli kültür hamlemizin en başarılı eserleridir. İnanılmayacak çizgide başarılı olmuştur. Büyük bir kültür bozulmasını önledi. Türk milli kültürü nutuk ve palavra ile değil, böylesine müsbet, hacimli, ufuklu, sürekli, cesur hamlelerle yükselir".

Yılmaz Öztuna

"Aradan geçen on yıl içinde görüyorum ki, Türk kolejleri hem Avrasya'da hem Afrika'da efsane olmuşlar".

Gülay Göktürk

"Şimdilerde bu okulları gördükçe iki dünya savaşına sahne olan bu topraklara evrensel barışın tohumlarının atıldığını görüyorum. Bu okulların, global köyün baş belası terörün panzehiri olacağını düşünüyorum. Bu okullarda iki şey çok önemli, eğitim ve ahlak. Milletler arasında barış köprüleri kuran bu eğitim kurumlarının çoğalması en büyük arzum".

Cengiz Aytmatov

"Türk milletinin gönlüyle, aklıyla giriştiği ve ibadet vecdi ile yürüttüğü ve yüzünün akı ile başardığı Türk Okulları gerçeğine, artık evrensel dile uygun olarak NGO mantığı ile yaklaşmak gerekmektedir".

Mümtazer Türköne

"Önce kendi nefislerinin sonra başka nefislerin kumandanı olan bu "ilim serdengeçtileri"ne hem ülkemin, hem nice ülkelerin nurlu yarınlarını emanet edebilmenin itminanı içindeyim".

Ümit Meriç

"Eğer küresel sürece "kendimiz" olarak katılırsak ve en önemlisi kendi kendimize gereksiz engeller çıkarmazsak 21. yüzyıl Türkçe'nin yüzyılı olacaktır. Bunu da bütün yeryüzüne yayılan Türk Okullarına borçluyuz. Türkçe, Osmanlıca ile bir imparatorluk dili olmuştu, şimdi Türk Okullarıyla küresel bir dil olacaktır".

Ali Bulaç

"Hiç şüphe yok ki Gülen, sıradanlaşmış bir mesleği yeniden ihya etmiştir. Öğretmen, Onunla tekrar tarih sahnesine çıkmıştır adeta. Tarihin hiç bir döneminde öğretmenin bu ölçüde geniş küresel bir etki alanı olmadığını söylemek mübalağa sayılmamalı... Öğretmen hiçbir zaman bu kadar çok sesli, renkli, farklı dillere ve kültürlere sahip geniş dünya coğrafyasına seslenmemiştir".

Faruk Tuncer

Evet efendim, deryadan bir damla mahiyetinde kabul edilmesi temennisiyle. Ayrıca kitapta Türk Okullarının özelliklerinden ve değerlerinden bahsediliyor. Ama bahsi açılanların bu okulların sahip olduğu özelliklerle kıyas edilirse, denizden ayrıca bir katre mahiyetinde olduğunu söylersek mübalağa etmiş sayılmayız herhalde... Evet, 21.asır şayet Türk asrı olacaksa bunda en büyük payın Türk Okullarına ait olacağını söylemek de bir hayal olmaz/olamaz herhalde...