Yazdır

Başörtüsü konusunda Hocaefendi ile bir hatıra

Yazar: Ahmed Şahin, Zaman Tarih: . Kategori 2013 Köşe Yazıları

Oy:  / 45
En KötüEn İyi 

Okuyucum başörtüsünü sorarken şöyle demiş:Senelerce önce söylenen (füruat) kelimesini bunca açıklamalara rağmen yine yanlış yorumlayarak tekrar ediyorlar.

Ben buna çok üzülüyorum. Siz nasıl bakıyorsunuz bu füruat kelimesinin manasına. Hocaefendi bu kelimeyle okula başı açık da olsa gidin, dinen bir mahzur yok, demiş olabilir mi? Bu konuda sizin bir hatıranızın olduğunu da duydum. Onu anlatırsanız konu daha net şekilde anlaşılacak sanıyorum.

Okuyucumun sorduğu bu soruyu ben de bahsettiği hatırada sormuştum Hocaefendi’ye, aldığım cevabı da yine o günlerde yazmıştım. “Kanaat-i vicdaniyenize göre hareket edin” başlığı altında. Bu soru sebebiyle konuyu bir daha arz etmemiz gerekiyor anlaşılan.

Başörtülü kızlarımızın okullara sokulmadığı devrelerde basında, Hocaefendi kızların okula başı açık da gidebileceğini söyledi, şeklinde yayınlar yapılıyordu. İşte o günlerde Hocaefendi, bir sabah kahvaltısı davetine icabet ederek Osman Demirci Hocaefendi’nin Bahçelievler’deki evine gelmişti. Evde Kırkıncı Hocaefendi de vardı. Ben bulduğum bu fırsatı değerlendirerek hemen basında yanlış yorumlanan başörtüsü konusunu sordum Hocaefendi’ye. Dedim ki:

-Bugünlerde basında başörtüsü tartışılıyor. Ben de bu konuda bir yazı yazmak istiyorum. Sizin ‘başörtüsü füruattan’dır sözünüzü, ‘başı açık da olsa okula gitsin, bu bir teferruattır’ şekline çevirip de yorumlayanlar oldu. Başörtüsü konusunu nasıl yazsam acaba diye düşünmekteyim.

Hocaefendi, başörtüsü konusunda yanlış anlamaya fırsat vermeyecek açıklıkta fevkalade güzel bir tespitte bulunarak dedi ki:

-Başörtüsü mühim değil, başınızı açın da gidin okula, diyemezsin! Dersen, hangi kitapta gördün de yazdın bu yazıyı diye sorarlar adama?

-Başörtüsü önemlidir, onun için okulu bırakın da diyemezsin. Çünkü senin yazına bakıp da tıp fakültesinin son sınıfına gelmiş bir öğrenci okulunu bırakır da doktor olmaktan mahrum kalırsa, okula devam edip de doktor olan arkadaşını sonra görünce doktor olmasına engel olduğun için sana nasıl bir beddua edeceğini düşünebiliyor musun? Çünkü zaman içinde şartlar değişebilir, doktorlar da başörtüsü kullanma özgürlüğüne kavuşarak hizmet verebilirler. Keşke okuluma devam etsem de ben de şimdi hizmet veren bir doktor olsaydım, diyerek duyduğu derin teessür sana korkunç bedduaya dönüşür!

-Öyle ise başörtüsü konusunda yazmayayım mı, dedim?

-Yaz, dedi. Ancak başınızı açın da okula gidin, yahut da örtün de okulu bırakın, şeklinde hükmü sen verme. Kararı mükelleflerin kendilerine bırak  “Kanaat-i vicdaniyenize göre hareket edin.” de. Sorumluluğu sahiplerine bırak. Sonunda muhtemel bir bedduaya maruz kalmaktan kendini koru.  

Ben de o günlerde başörtüsü konusunda yazdığım yazının başlığını böyle attım:

“Kanaat-i vicdaniyenize göre hareket edin, kendi kararınızı kendiniz verin! Sonunda kimse başkasını sorumlu tutmasın!”

Sonra gördüm ki kararı, kanaat-i vicdaniyelerine göre veren öğrencilerin birçoğu okullarına devam etmişler, birer doktor olarak hem de başörtüsüyle hastanelerde hasta muayene etmeye başlamışlar. Biz de bedduaya maruz kalmaktan kurtulmuşuz böylece.

Bu olayda Hocaefendi’nin bana söylediği (Başınızı açın da gidin okula diyemezsin, sorarlar adama böyle bir yazıyı hangi kitapta gördün de yazdın diye) ikazından da açıkça anlaşılıyor ki, Hocaefendi, füruat kelimesiyle başörtüsüz de olsa okula gidersiniz, bir mahzuru olmaz, dememiş, demek de istememiştir.     

Buna rağmen yine de Hocaefendi başörtüsü teferruattır, mühim değildir, diyor şeklinde konuşup yazanlar varsa, bunun vebali oldukça büyük olmalıdır. Hocaefendi’nin söylemediğini söyledi demek, gıybeti aşar, iftiraya varır, bunun vebalini de sorumluluk sahibi insan göze alamaz. Ama Hocaefendi hoşgörü sahibi sabırlı kimsedir. Helal eder mi bilemem.