Yazdır

Ortadoğu'daki İslam Ülkelerinde Yapılan Uygulamalar

Yazar: Sabah Tarih: . Kategori Sabah'ta Hulûsi Turgut'la

Oy:  / 8
En KötüEn İyi 

Fethullah Gülen, Ortadoğu'daki İslam Ülkelerinde Yapılan Uygulamaları Eleştirdi:'Suudiler, Herkesi Zorla camiye sokar'"İranlılar İslam devrimi adı altında birşeyler yaptı. Oralarda hizmet yapmaya kalksanız, belki idam edilirsiniz."

Fethullah Gülen, Ortadoğu ülkelerinde yaşanan siyasal ve dini inanç ortamını değerlendirip, "Suudi Arabistan'da, kabaca herkesi zorla camiye sokarlar" dedi. Gülen, ülkemizde ve İslam aleminde olay yaratacak açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki şu genel hava ne Suriye'de vardır, ne Güney Irak'ta vardır, hatta ne de Suudi Arabistan'da vardır. Çünkü Suudlar, vakıa, kabaca herkesi cebren (zorla) camiye sokarlar. Yani namaz kılma mevzuunda, dinde böyle kabaca, cebren camiye sokmanın yeri yoktur.

Anlatırsınız, inandırırsınız. İnandırırsanız, millet kendi gider. Çünkü ibadet ve taat (Allah'a itaat etmek), insan iradesiyle çok irtibatlıdır. Hatta mecnun gibi, aklı olmayan kimseler mükellef değildir.

Çünkü, iradeleri yoktur onların. Bu açıdan, ibadetin sevap getirmesi, insanın iradesini kullanmasına bağlıdır. Hatta ego'nun (benliğin) en önemli rüknu (esası) iradedir, insan iradesidir.

Şimdi, o taraflarını tasvip etmem. Fakat kendi düşüncelerinde, esasen Müslüman gibi görünmektedirler."

İran'ın Durumuna Gelince

"Müslümanlığın bazı şartlarını yerine getirmektedirler. Ama birşey diyeceğim; ben, onları da, Suudları da, İranlıları da, Güney Iraklıları da tenkid etmiyorum. Yani İslam dünyası, devletlerarası münasebetlerimiz var. Benim, kişisel planımda, bu mevzuda aleyhlerine konuşacağım birşey, devletlerarası münasebetlere dokunacaksa, Devletimizle olan münasebetlerine dokunacaksa, ben ondan da Allah'a sığınırım, söylemem onu. Titiz, dikkatli hareket ederim. Fakat siz, bu anlayışınızla Suudi Arabistan'da bir tane okul açamazsınız. Bir okulu bırakın, birkaç tane ev açamazsınız. Hususiyetinizin remzi (özelliğinizin işareti) olarak orada biraraya gelemezsiniz. Size ait kitapları böyle çok rahatlıkla okuyamazsınız.

Güney Irak'ta buna hiç fırsat vermezler. Suriye'de hele, buna asla fırsat vermezler. 'İslam devrimi' adı altında diye birşey yaptı İranlılar. İran'da hiç fırsat vermezler bu işe. Kimbilir belki de, böyle birşey yapmanın cezası ya ilelebet müebbed hapiste kalmaktır, ya idamdır."

Türkiye'de Hürriyet Ortamı

"Şimdi bu açıdan meseleye bakıp, Türkiye'deki bu müsait ortamı Cenabı Hakk'ın, bu millete bir ihsanı (bağış) olarak görmeliyiz. İşte düşünce hürriyeti var, yazma hürriyeti var, ifade hürriyeti var, kazanma hürriyeti var.

Bence, bu yaşanan sürecin nimetlerinden günümüzde inanan insanlar da mutlaka istifade etmelidir. Ben, fevkalade yakışıksız bulurum, böyle 'laik' deyip onu tahkir (hakaret) etmeyi veya 'antilaik' deyip, hafife almayı.

İşte 'Kemalist' deyip, onu tamamen dinden tecrid ederek (soyutlayarak), karşı taraf da 'dinci' sözüyle hafife almayı, Türk toplumunun değişik kesimlerini karşı karşıya getirme, tam böyle rampaya binmiş büyüklüğe sıçrayacağınız bir dönemde kolumuzu kanadımızı kırma, işi sabote etme gibi görüyorum.

Keşke üslubumuzu bir daha gözden geçirsek, basında da bu mevzuda daha temkinli, 'beyan, ayine-i insandır' (söz, insanın aynasıdır) mülahazasıyla (düşüncesiyle) kendi beyanlarımızla ortaya koysak. Bu aleme bizi, beyanlarımızla tanıma fırsatını versek."

Belma Öğretmen, "Teğmen Olacaksın" Demişti

Fethullah Gülen, duygu yüklü bir kişiliğe sahip. Bu özellik O'nu, "sulu göz" yapmış. Bugün, 59 yaşın tüm olgunluğunu ve sorumluluğunu yaşarken dahi gözleri dolu dolu oluyor. Zaman zaman daha da ileri gidip, göz pınarlarından, duygularını damlatıyor.

Fethullah Gülen, Kırsal Kesimin Zor Şartlarında Yetişmiş

Herkes gibi onlar da yoklukları, kanaatkarlıkları ile varlığa çevirmiş. İslam'ın tüm kurallarına uyan ve uygulayan bir aile ortamında büyümüş. Çocuk yaşta annesinden Kur'an öğrenmiş, namazını da, ilkokul sıralarında iken kılmaya başlamış.

Fethullah Gülen, medresede açılan ilkokulda başlamış öğrenime. Öğretmenlerden birisi, onun namaz kılmasını alaya alırmış. Gülen, gönül kırıklığı içinde namazlarını sürdürmüş.

Ama Belma öğretmen, güzel sözleri ile küçük Fethullah'ın kırık gönlünü onarmış. İstanbul'lu bir bayanmış Belma öğretmen. Fethullah Gülen, 50 yıl önce Belma öğretmenin söylediği şu sözleri bugün hala heyecan içinde tekrarlıyor:

"Fethullah, bir gün Galata Köprüsü'nde genç bir teğmen olarak dolaşacaksın. Ben, o manzarayı şimdiden seyrediyorum."