I vi, i oni kojima se, pored Allaha, klanjate... (Al-Anbiya’, 98)

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ
I vi, i oni kojima se, pored Allaha, klanjate – bit ćete gorivo u Džehennemu, a u nj ćete doista ući! (Al-Anbiya’, 98)

Pojavljivanje mnogobožaca, s božanstvima koja su obožavali, u džehennemskoj vatri kao i njihov zajednički ulazak u vatru i njihovo međusobno proklinjanje jeste slikanje nemoći tih veličanih božanstava, njihove bespomoćnosti da išta koriste ili nanose štetu. To je sve opominjanje i upozoravanje da se ne zapadne u bolesti duše, koje su mnogobrojne i, prožimajući se jedna s drugom, dolaze kao prijetnja ovog ajeta.

Sintagme “gorivo u Džehennemu” (حصب جهنم) i “ogrijev u Džehennemu” (حطب جهنم), pored toga što ukazuju na to da će se u Džehennemu u kojem će sve izgorjeti, obožavani mimo Allaha pretvarati u sagorivu materiju, ovdje ukazuje i na to da je obožavanje idola i kumira grijeh koji se ne može oprostiti. Ta božanstva će i sama biti u istoj patnji. Neće se moći izbaviti iz kazne koja ih okružuje.

Za čovjeka koga je Allah učinio najčasnijim stvorenjem sa stanovišta primarnog stvaranja i sklonosti kojima ga je snabdio, jako je bolno da bude gluh, nijem i slijep te da sudjeluje u patnjama, zajedno s nemoćnim božanstvima, koja nemaju nikakve ni snage ni moći.

Glagol “pojaviti se” (ورد) u arapskome jeziku koristi se sa značenjem “navirati”, odnosno “izvirati”, a ovdje se radi o “naviranju” slike čovjeka koji u ruci drži kofu za vodu. Particip aktivni ovoga glagola je “onaj koji se pojavljuje”, odnosno “onaj koji izvire”. Međutim, kad se ovo značenje upoređuje s onim što stoji u ovom ajetu, vidi se da ajet ne koristi ovaj glagol sa standardnim značenjem. Dakle, u njegovom korištenju se ovdje može uočiti ironija. To sliči onome što se pojavljuje u drugom ajetu: navijesti im bolnu patnju (Ali `Imran, 21), u kojem je sa smislom glagola “navijestiti” iskorišten glagol “obradovati” (بشر). Dakako, takvi su trebali na ovom svijetu doći s kofom za vodu u ruci i zahvatiti izobilja muhammedanske istine, s njenoga pitkog napajališta. Međutim, oni nisu tako uradili, nisu iskoristili tu priliku. Njihov kraj je bio ovaj bolni završetak. Isti sadržaj nalazimo i u ajetu: I svaki od vas će do njega stići (Maryam, 71).

Korištenje riječi “navirati” ovdje ukazuje na dragocjenu priliku koju su vinovnici izgubili i koja pitku vodu (الماء العذب) pretvara u patnju (عذاب), da bi izrazila gubitak i bol.

Ajet: I vi, i oni kojima se, pored Allaha, klanjate – bit ćete gorivo u Džehennemu (Al-Anbiya’, 98) odgovor je onome ko pomišlja da ga džehennemska vatra neće pržiti. Ovaj ajet naglašava da grješnik, u odnosu na vatru koja će ga pržiti, predstavlja nešto poput drveta za ogrjev u Džehennemu, pružajući mu lekciju, pouku i upozorenje o višestrukim gubicima.

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2022 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.