Civilizacija

Civiliziranost nije bogatstvo, aristokracija, nedostojanstveno pokazivanje, zadovoljenje tjelesnih želja ili utonuće u strasti, nego je civiliziranost bogatstvo duše, uzvišenost duha, duboko pronicanje u probleme, priznavanje prava života drugima, prihvatanje drugih i ne biti tjeskoban prema njima.

* * *

Istinska civilizacija će se ostvariti samo u okolnostima u kojima će znanje ići ruku pod ruku s moralom. Zbog toga je zapadna civilizacija, koja je sve zadržala u okvirima znanja, ostala hendikepirana. S druge strane, istočne civilizacije su se izolirale od znanja i ograničile na svoju dušu, tako da danas predstavljaju zaostalost. Civilizacija budućnosti bit će mješavina znanja i industrije zapadne civilizacije i filozofije vjerovanja i morala Istoka. Ona će rasti i razvijati se kroz ovu mješavinu.

* * *

Civilizacija koja se ne oslanja na vrlinu niti se hrani razumom i savješću ne može biti sredstvo usrećivanja čovječanstva. Sve što može uraditi ovakva nakićena civilizacija jeste služenje bogatim i poročnim pojedincima. Zbog toga, sramno je ko bude opčinjen njezinim ukrasima i luksuzom!

Neka niko ne misli da je civiliziranost napredak u prirodnim znanostima ili posjedovanje mogućnosti i savremenih sredstava, kao što su brodovi, vozovi ili avioni, ili život u velikim gradovima širokih ulica i visokih zgrada.

Oni koji imaju vjernički razum sve ovo smatraju samo formom civiliziranosti, ali ne i samom civiliziranošću, tj. pogrješno je uzimati u obzir ova sredstva kao samu civiliziranost.

* * *

Da bi pojedinci postali civilizirani, trebali bi postepeno razvijati sjeme dobra koje postoji u biti čovjeka kako bi čovjek stekao drugu prirodu... Ovo je put. Oni koji ubrajaju odjeću i izgled čovjeka i njegovo nastojanje da zadovolji tjelesne apetite u civiliziranost - takvi su nesretni, zgnječeni pod tjelesnim zahtjevima ili su, pak, od onih koji su izgubili predispoziciju pravilnog vrjednovanja i zdrave logike.

* * *

Nema sumnje da su nomadski, necivilizirani narodi nasilni i da pljačkaju, otimaju i ubijaju. Budući da ovu činjenicu svi znaju veoma dobro, šteta od ovih naroda ostaje ograničena u uskom krugu. Ali, šta misliš o nomadima koji prave i posjeduju najsavremenija oružja i stalno čekaju priliku da puste i proliju krv?!

* * *

Ako je civiliziranost nastojanje naroda da objasni sebe i da ponudi pojašnjenje svoje suštine i biti, onda su elementi ovog objašnjenja i pojašnjenja znanje, moral i njegovi industrijski rezultati. To stoga što društveni odgoj, spoznaje i različite industrije daju formu civiliziranosti, a moral je rječiti jezik koji o njoj govori!

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2020 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.