Rava djeteta

Kada je čovjek stvaran, stvoren je sa svojom intimnom prijateljicom i životnom saputnicom. Sam je bio samo kratko vrijeme. Zbog toga, njegovo stvaranje s družicom ukazuje da je brak prirodna ljudska stvar. Najvažniji cilj ove prirodne obaveze jeste reprodukcija. Stoga, ako potomstvo nije cilj braka, taj brak je avantura i zabava i samo mu je uživanje cilj. Djeca koja dođu iz ovog braka nisu ništa drugo nego žrtve trenutka užitka.

* * *

Ljudsko potomstvo se nastavlja samo preko čovjeka. Pored čovjeka koji se uzdigao na život srca i duha imamo generacije koje nisu vidjele niti su se srele s odgojem, generacije čije se duhovne osobine nisu razvile i nisu stigle na nivo ljudskosti. Iako su potomci Adema, a.s., oni su čudna stvorenja. Kako su nesretna stvorenja majke i očevi koji su učestvovali u podizanju ovih stvorenja!

* * *

S obzirom da su majke i očevi ukrašavali svoju djecu vrlinom, oni zaslužuju reći: “Ovo su naša djeca!” Stoga nije podesno da očevi i majke koji su zanemarivali odgoj djece iznose ovakve tvrdnje. Ali šta onda reći za roditelje koji tjeraju svoju djecu na put zla i poroka i udaljavaju ih od nivoa koji odgovara čovjeku?!

* * *

Doista, opstanak i trajanje naroda ovisi o generacijama koje podiže..., dobrim generacijama koje su napojene duhom naroda. Međutim, narod koji ne uspije podići dobre generacije koje će biti u stanju graditi budućnost pred sobom... - budućnost takvog naroda je mračna. Nema sumnje da temeljna obaveza u podizanju generacija na pravilan način prvenstveno pada na očeve i majke.

* * *

Ako se očevi i majke prihvate svoje obaveze na pravilan način u vezi sa svojom djecom i odgoje ih na valjan način tako da budu korisni sebi i društvu, narod će imati jak i značajan temelj. Ako bude suprotno tome, tj. ako zanemare odgajanje osjećaja i emocija svoje djece na valjan način, oni kao da su u društvo pustili štetne insekte.

* * *

Kada se voćke potkresuju i kada se vodi valjana briga o uzgoju životinja, dolazimo do rezultata ove pažnje pa se podmlađivanje te voćke i životinje nastavlja. Međutim, kada se voćke i životinje ostave bez brige i pažnje, mi se ne možemo o njih okoristiti na traženi način. Otuda, zar čovjek koji je poslan na ovaj svijet s hiljadu predispozicija ne zaslužuje da mu se ukažu pažnja i briga koje ukazujemo voćki?!

* * *

Sine Ademov, ti si taj koji dovodiš djecu na ovaj svijet, otuda obaveza podizanja djeteta ka onome što je iza ovih nebesa pada isključivo na tebe! Pa kao što se brineš o zdravlju njegovog tijela i brižan si prema njemu zbog bolesti, zainteresiraj se za život njegovog srca i duše i smiluj se na tog siromaha i spasi ga, tako ti Allaha! Nemoj ga puštati da uništava ovaj i budući svijet.

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2022 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.