Zakon čovjeka pozvanja (da’ve)

Naš hizmet čovječanstvu, s namjerom usmjerenom ka Allahu, dž.š., čuvanje našeg pozvanja više od svake želje i hira, više od svih poriva i materijalnih želja i interesa i nakon upoznavanja Istine i dolaženja do nje, spremnost na žrtvovanje svega što volimo i svega za što su nam srca vezana, odlučnost na ovo sa svom postojanošću i stalnošću, podnošenje svih poteškoća i nedaća na ovom putu koje prevazilaze mogućnosti čovjeka, otvaranje puteva koji vode sreći budućih generacija, pripremljenost za odvajanje od svih materijalnih i moralnih interesa, živjeti za sreću drugih, biti zadovoljan popunjavanjem prvih safova kod pružanja hizmeta, a posljednjih kod zadobijanja zarade, tj. udaljavanje od svakog natjecanja radi položaja ili časti… Ovo je naš cilj koji nam ne dopušta da podbacimo.

* * *

Kao što će se pohvalne osobine koje se nalaze kod daija, koji popunjavaju prednje redove u izvršavanju aktivnosti hizmeta sa svim formama dobra i ljepote koje se nalaze kod njih, prenijeti na posljednje redove, na isti način će se sve loše osobine prenijeti na redove iza i vodit će ka udaljavanju tih pojedinaca od njihove biti i korijena i postat će jadni imitatori Zapada.

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2022 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.