Sunnet specificira opće pravne norme

Šta je sunnet?

Kur’an se dotiče nasljedstva u općoj formi pa kaže: Allah vam naređuje da od djece vaše - muškom pripadne toliko koliko dvjema ženskima. (En-Nisa, 11)

Ova pravna norma je opća, obuhvata sve, bez obzira bili vjerovjesnici, Allahovi prijatelji, iskreni Allahovi robovi, Njemu bliske osobe ili obični ljudi. Međutim, Fatima, r.a., obratila se Ebu Bekru, r.a. nakon smrti svoga oca tražeći nasljedstvo. Ebu Bekr joj je tada izgovorio hadis kojeg je on čuo od njezinog oca, Muhammeda, s.a.v.s.: “Doista, mi, vjerovjesnici, ne ostavljamo ništa u nasljedstvo; ono što ostavimo jeste sadaka.”[1]

Na isti način hadis: “Ubica ne nasljeđuje”[2] zabranjuje ubici nasljedstvo. Tako je onaj koji ubije svoga oca spriječen da ga naslijedi ili onaj koji ubije svoga amidžu također je spriječen da dobije nasljedstvo. Na isti način se tretira onaj koji ubije svoga dajidžu ili brata. Na ovaj način je sunnet specificirao opću pravnu normu koju je naveo Kur’an u vezi s nasljedstvom.

[1] El-Buhari, “El-I’tisam”, 5, “El-Humus”, 1.; Muslim, “El-Džihad”, 51.; Ahmed, El-Musned, II, 463.
[2] Et-Tirmizi, “El-Feraid”, 17.; Ibn Madža, “Ed-Dijat”, 14.

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2020 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.