Kako dozirati ljubav prema djetetu?

Efendimiz çocuk sevgisinde de dengeliydi

Ukoliko svoje dijete niste usmjerili na ispravan način, potrudivši se da mu osigurate okolinu koja će mu najbolje odgovarati, neizbježno je da će ono, prepušteno samo sebi, u jednom trenutku pokupiti neki od virusa koji kolaju van doma.

Da biste dijete odgojili po mjeri idealnog pojedinca, okolina u kojoj ono raste također mora biti idealna. Svako dijete poprima karakteristike svoje okoline i na neki način izrasta u dijete ambijenta u kojem je boravilo. U tom smislu, najvažniji faktor okoline je porodica. Nakon toga dolazi škola, pa onda krug prijatelja, i na kraju kolege s kojima sluša predavanja. Ako o ovome govorimo u kontekstu društvenog života, onda se treba spomenuti i poslovni ambijent, drugim riječima, okolina u kojoj boravimo radeći svoj posao.

Ukoliko svoje dijete niste usmjerili na ispravan način, potrudivši se da mu osigurate okolinu koja će mu najbolje odgovarati, neizbježno je da će ono, prepušteno samo sebi, u jednom trenutku pokupiti neki od virusa koji kolaju van doma. Iz tog razloga, počevši još od kućnog okruženja, u svakom segmentu života i na svakom koraku treba kreirati ambijent koji će omogućiti da dijete stekne lijep odgoj. Jer, jednom kada stvari odu u neželjenom pravcu, nemoguće je vratiti vrijeme i popraviti određene stvari.

Veoma je važno da se dijete, još od perioda njegovog začeća, u majčinom stomaku, hrani halal i dozvoljenim proizvodima. Ne smijemo zaboraviti to da će se svaki propust koji se desi u procesu odgajanja djeteta, svaki naš promašaj u odnosu prema Allahu, odraziti na dijete, makar to bilo i u nekim privremenim okvirima.

Samo jedan haram zalogaj u vašem organizmu ili predmet koji ste stekli na sumnjiv način, bilo da se radi o majci ili ocu, može biti uzrok privremenog ili stalnog posrnuća vašeg djeteta. A, otkad se dijete rodi, važno je i da ga čuvamo od nesretnih i zlonamjernih pogleda, baš kao što pazimo na njegovu ishranu i oblačenje.

Urediti porodični ambijent

U jednom hadisu se kaže: “Neka prve riječi vašeg djeteta budu La ilahe illallah.” Prve instinktivne riječi koje će vaše dijete izgovoriti uglavnom su “mama” ili “babo”, ali potrudite se da njegova prva svjesno izgovorena riječ bude “Allah”, jer Allah je oduvijek, zauvijek i On je vječan.

Jednom kada se u svijest djeteta ugradi ova konstanta, na nju se mogu naslanjati ostale vrijednosti, kao što su domovina, zemlja, zastava, sloboda, budućnost i sl...

Ukoliko je dijete u osnovnoj školi, pružit će mu se informacije u skladu s tim uzrastom. A ukoliko je srednjoškolskog uzrasta i interesiraju ga filozofija, sociologija i neke druge društvene nauke, onda mu treba osigurati materijal koji će zadovoljiti njegov mentalni sklop. U kući u kojoj se savija na ruku i pada na sedždu i u kojoj sve staje kada se Allahovo ime spomene nije neosnovano očekivati da prva djetetova riječ bude “Allah”, jer je to kuća u kojoj su stvari postavljene na svoje mjesto i kreću se pravilnom putanjom.

Jednom kada nam Allah podari dijete, svoje srce ni u kojem slučaju ne smijemo otvoriti neograničeno i s ljubavlju koja bi nas, ne daj Bože, odvela u pretjerivanje. Dakle, dijete se ne smije voljeti onako kako se voli Allah, jer se to pred Njim računa kao neka vrsta širka. Pogrešno je, bez ikakve sumnje, zbog ljubavi prema djetetu zaboraviti na Allaha. Takva ljubav je štetna i zbog toga što će vas navesti na to da prema djetetu postupate neuravnoteženo. Vjerovatno je to ljubav koja je zabranjena i koja se ne može opravdati pred Allahom. Ako ljubav koju ste dužni usmjeriti prema Allahu osjetite prema nekom smrtnom stvorenju, ta ljubav u nekim slučajevima može rasrditi Allaha. Zato je vrlo važno dozirati intenzitet i smjer ljubavi koju nosimo u sebi.

Biti lijep uzor djetetu

Ispravno doziranje ljubavi važno je iz sljedećih razloga:

  • Sultan ljudskog srca je Allah, dž.š., i nijedna ljubav ne smije zauzeti mjesto koje je rezervirano za njega.
  • Čovjek mora biti apsolutno svjestan toga da je njegovo dijete samo emanet koji mu je na čuvanje povjerio Allah. Ljubav koju osjećamo prema svom djetetu je podsticaj i kapital koji su nam dati da bismo se brinuli o njemu i zadovoljili mu potrebe. Dakle, roditeljska ljubav poklon je Milostivog i Samilosnog, koji omogućava da na najbolji način pazimo i brinemo se o tom emanetu.

Sve naše emocije, misli, riječi, djela, kao i kompletan duhovni život, moraju biti obilježeni namjerom da djetetu koje odgajamo budemo najbolji primjer. Želimo li da njegov odgoj bude kompletan, na ovaj aspekt moramo obratiti posebnu pažnju. Tako, ako želimo da klanja, onda je na nama da svoj namaz obavljamo pred njim, s potpunom posvećenošću, i da na taj način kroz lični primjer pokažemo svoj odnos prema Allahu. Naš govor mora biti istinoljubiv, a laž nešto što ćemo otvoreno odbacivati. Ukoliko ne želimo da dijete koristi ružan rječnik, onda moramo paziti na to da se u kući ne izgovaraju ružne riječi, da se ne urežu u pamćenje djeteta. Želimo li da bude dostojanstveno, da živi čestito, da pazi na čast drugih ljudi kao što pazi na svoju, sve te vrijednosti moraju mu se demonstrirati u kućnom ambijentu, a roditelji su ti koji moraju biti najbolji uzor kad je to u pitanju.

Želimo li da nauči časni Kur'an i da svoje srce pokloni istinama kur'anskim? Recept je jasan! U kući se Kur'an mora učiti danonoćno i dovoljno glasno da i djeca čuju. Na taj način ćemo ispoštovati visoko mjesto koje Kur'an zauzima u našim domovima i spriječiti bilo kakve nedoumice koje dijete može imati kada je u pitanju važnost naše svete knjige.

Sve u svemu, emocije, duhovna ushićenja i, naravno, praktično pokazivanje, predstavljaju najefikasnije instrumente odgoja u domu. U suprotnom, ukoliko dijete prepustite drugima, da se oni brinu o njegovom kompletnom odgoju, teško da ćete na kraju, kada dijete odraste, pred sobom imati pojedinca kakvog ste oduvijek zamišljali.

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2020 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.