Kako gledate na odnos islama i politike sada kada je politički islam postao vrlo popularan?

Po mom mišljenju, ljudi su ili otišli predaleko ili nedovoljno u razumijevanju odnosa između islama i politike. Neki smatraju da islam, kao religija, nema veze s politikom, dok drugi poimaju religiju kao samu politiku, ignorirajući pri tom raznolike i bogate aspekte religije. U Kur'anu postoje ajeti koji se odnose na upravu i politiku. Poslanikova praksa, također, zauzima važno mjesto u tom pogledu. Na primjer, kur'anski izrazi "Ulu'l-emr" (oni koji vladaju), "Ita'at" (poslušnost vladaru), "Šura" (konsultacije), "Harb" (rat), i "Sulh" (mir), sve su to primjeri kur'anskih referenci u pogledu političkih i pravnih odluka. Osim toga, postoje kur'anski ajeti koji se odnose na pravne institucije kao i oni koji upućuju na politiku i upravljanje.

Međutim, u islamu nije moguće ograničiti koncept upravljanja i politike u jednu paradigmu, za razliku od načela vjerovanja i stubova islama. Povijest nam pokazuje da je u islamskom svijetu, od vremena Poslanika, a.s., bilo mnogo oblika državnih uređenja.

To je jednostavo tako, čak i kada izuzmemo izbore u ranom razdoblju islama i kvalitete koji su demonstrirani u tim izborima. Čak i ako se ne mogu vidjeti neke glavne metodološke razlike među tim vrstama upravljanja, različitost se očituje u detaljima. Oni koji nisu svjesni načela tih različitih metoda vladanja shvataju svaki od njih kao zaseban sistem. Moram napomenuti da su ove razlike bile rezultat onog aspekta religije koji je otvoren za interpretaciju, a koji se odnose na područje nezavisnog rezonovanja (idžtihada).

Da bi došli do zdravog razumijevanja i do pozitivnih zaključaka, moramo se vratiti glavnim izvorima islama: Kur'anu i sunnetu. Nema sumnje da su historijska iskustva također važan izvor. U Kur'anu, osim ajeta koji se odnose na ljudske odnose sa Bogom, postoje mnogi drugi ajeti koji reguliraju međusobne odnose ljudskih bića. Izvor i jednih i drugih ajeta je jedan, Allah, dž.š. Ajeti koji nas podsjećaju na naše dužnosti i odgovornosti prema Bogu su sačuvani u svojoj originalnosti.

Kur'anski ajeti i Poslanikovi hadisi koji se odnose na drugu kategoriju fokusirani su na načela društvenog, ekonomskog, socijalnog, političkog i kulturnog života. U isto vrijeme, oni upućuju na neke mudrosti, napredak i boljitak kroz svoje kratke završetke. Na primjer, ajeti o pravdi, poštivanju prava, istinoljubivosti, suosjećanju, samilosti, obavljanju poslova temeljem konsultacija, vođenju čednog života, bez obmanjivanja bilo koga, jesu primjeri iz ove kategorije. Ovi ajeti usmjereni na ljudske odnose, ako se temeljito i pravilno pročitaju i shvate, daju mnoge savjete muslimanima o tome kako riješiti svoje buduće probleme. Tumači i mudžtehidi (oni koji su u mogućnosti davati samostalna obrazloženja) u određenoj mjeri uzimaju ovu kategoriju kao referentnu tačku za svoje interpretacije i analize.

Postoje mnoge teme iz Kur'ana i hadisa Božijeg Poslanika čiji značaj po ljudska iskustva i živote dolaze na vidjelo i otkrivaju se samo vremenom. Pojedinosti o takvim pitanjima vezane su za određene vremenske periode. Božije naredbe i Poslanikove preporuke o politici, državi i vođenju zajednice tumačene su na različite načine, što je rezultiralo različitim manifestacijama i različitim oblicima kroz povijest.

Ovaj aspekt religije, ako želite, možete pojmiti kroz vrijeme kao velikog tumača ili jednostavno kao univerzalnost islama, koji je također poznat kao prirodna i tolerantna religija (el-hanifija-es-semha). Da, Kur'an se obraća različitim skupinama ljudi: od beduina do civiliziranih ljudi, od nerazvijenih zajednica do vrlo razvijenih nacija, od obične mase i svjetine do izuzetno organiziranih i prosvijetljenih društava. Kur'an se svima njima obraća prema njihovim specifičnim razumijevanjima, rezonovanjima, poimanjima, procjenjivanjima pa čak i životima. U slučaju ljudskog odnosa prema Bogu, Kur'an je dao kratka objašnjenja ostavljajući pojedinosti za nadolazeće generacije. Međutim, međuljudski odnosi su detaljno objašnjeni do pojedinosti po nekim ustaljenim principima.

U tom smislu, došlo je do usaglašavanja u razumijevanju ovog prvog slučaja, sa izuzetkom nekih krivovjernih hereza pri tumačenju islamske tradicije. Što se tiče ovog drugog, bilo je mnogo različitih tumačenja ovisno o uvjetima, vremenu i situacijama koje su preovladavale u svijetu. Dakako, ove razlike su se pojavljivale u sudskim i upravnim ustanovama.

Ne bi bilo ispravno razumijevanje islama ako bi tvrdili da je politika najvažnije načelo religije i da je ona jedan od stubova vjere. Iako se neki kur'anski ajeti odnose na politiku, strukturu države, načine upravljanja, ljudi koji pokušavaju povezati kur'anske poruke s takvim pitanjima mogu prouzrokovati nesporazum. Ovaj nesporazum je rezultat njihove opsjednutosti islamom i njihovih ograničenih shvatanja povijesnih činjenica. Oni misle da se problemi muslimana mogu jednostavno riješiti kroz politiku i vlast. Ovakav pristup ima smisla, ali samo u njihovom kontekstu. Međutim, istina ne leži samo u ovim pristupima.

Iako se ne može zanemariti utjecaj vlade i uprave u regulisanju odnosa između pojedinaca, porodica i društava, ova pitanja, u okviru kur'anskih vrijednosti, smatraju se sekundarnim pitanjima. To je zato što su vrijednosti koje mi nazivamo glavnim načelima (ummuhat), kao što su pitanja vjerovanja (iman), prakse (islam), dobročinstva (ihsan) i prihvaćanje božanske etike od strane zajednice, reference koje čine bit upravnih, ekonomskih i političkih pitanja. Kur'an je prijevod nebeske knjige, koja dolazi iz Božijih zapovijedi stvaranja, tumačenja nevidljivog svijeta.

To je objašnjenje pojave Božijih imena na zemlji i na nebesima. To je rješenje za različite probleme islamskog svijeta. To je jedinstveni vodič za blaženstvo i na ovom i na onom svijetu. To je veliki vodič za putnike na ovom svijetu koji teže Vječnom. To je neiscrpan izvor mudrosti. Takva knjiga se ne bi smjela ograničiti na razinu političkog diskursa, niti bi se trebala smatrati knjigom političkih teorija ili oblika državne uprave. Prihvatiti Kur'an kao instrument političkog diskursa je osnovno nepoštivanje svete knjige i prepreka koja sprečava ljude da se okoriste ovim dubokim izvorom božanske milosti. Nema sumnje da je Kur'an, kroz obogaćivanje ljudske duše, kadar potaknuti mudre političare da oni svojim vještinama spriječe da politika preraste u kockanje ili šahovsku igru.

Muslimanski svijet, poseban broj, juli 2005. – 95. stranica, Broj 3, 325-471.

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2024 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.