Prof. Dr. Fethi Hidžazi o Beskrajnoj svjetlosti i Fethullahu Gülenu

Prof. Dr. Fethi Abdurahman Ahmed El-Hidžazi, rođen 13.04.1946. godine, hafiz je Kur'an-i Kerima na deset kiraeta. Jedan je od najistaknutijih alima i lingvista u arapskom svijetu. Redovni je profesor na Fakultetu za arapski jezik Univerziteta Al-Azhar u Kairu. Autor je više desetina djela. Redovno drži poznata predavanja u Azharovoj džamiji iz jezika, hadisa i sire među kojima je i djelo Fethullaha Gülena - Beskrajna svjetlost, Muhammed a.s.

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2022 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.