Основи на диалога в традицията на Пратеника на Аллах

Основи на диалога в традицията на Пратеника на АллахПророка Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е вестителят и тълкувателят на Свещения Коран. Традицията, която се дели на „заветите” и „делата” на Пратеника, е условие и средство за правилното разбиране на Корана. За мюсюлманите традицията е вторият основен източник след Корана, до Съдния ден. Затова, освен с повелите на Корана, за мюсюлманите е задължително да се съобразяват и със заветите и делата на Пратеника на Аллах.

Животът на Пратеника на Аллах е преминал в диалог с неверниците, съдружаващите и хората на Писанието. Споразуменията, приятелските взаимоотношения и търговският обмен по време на битки е другото лице на диалога. Всички тези примери и от двете страни, за нас мюсюлманите, които почитаме Пратеника като наш модел и водач, са ценно съкровище.

Достатъчно е да притежаваме нормален разум за да разберем причините и положенията в пророческите завети. Защото следването на неговия път е възможно само ако знаем тези неща. Ако даваме отговор само на въпроса „Как?”, без да знаем „Защо?” и „По каква причина?”, и без да проучим социалните, политическите, икономическите, културните и религиозните условия, нашият мироглед няма да е във вярната посока.

В тази част ще разясним взаимоотношенията на Пратеника с останалите хора в меканския и мединския период, за да може и днес той да ръководи нашите постъпки.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен