Призив към еднобожие (таухид)

В Свещения Коран се акцентира върху таухида, като се посочват редица пророци, които се обръщат към своите народи със следния призив: “О, народе мой, Служете на Аллах! Нямате друг бог освен Него.” (11: 84).

Мисията на всеки пророк започва с тази възвишена истина и завършва с нея.

Фактът, че тези избрани личности, които са дошли по различно време и на различни места, са се обединили около една истина и са призовавали към нея, не оставя място за съмнение, че те са оповестявали не собствените си идеи и възгледи, а посланията, с които Бог ги вдъхновявал. Вероятността да се появят хора с различни качества и способности, и то по различно време и на различни места, и да се обединят около една идея, звучи противно на логиката. Вие сте били свидетели на това, как последователите на отделни течения на различни философски школи изпадат в противоречия помежду си дори и по най-незначителните и елементарни въпроси, и това се случва между съвременници. Разногласията, съществуващи в теченията, които са плод на човешкия разум, и единодушието, което се наблюдава между личностите, получили Божието откровение, когато са провъзгласявали своите системи, иде да подскаже, че първите са плод на лични амбиции, а вторите са резултат от Божието вдъхновение. Да, единодушието между пророците и призивът им към еднобожие са едни от отличителните им черти. Именно затова Божият Пратеник казва: “Не съществуват по-блажени думи които да сме изричали Аз и пророците преди мен от тези: “Няма друг бог освен Аллах. Той е един и няма съдружници.”[1].


[1] Muvatta, Hacc, 246; Kenzu’l-Ummal, 5/73.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2023 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен