Правителството е добронамерено в начинанията си за членство на Турция в ЕС

Според Вас успя ли Партията на справедливостта и прогреса да се помести в понятието "консервативни демократи", както се самоопределиха?

Възможно е преди да не са мислели така. Но с времето хората се променят. Трябва да се съгласим с това. Преди 15-20 години мюсюлманите не произнасяха думата демокрация. Имаше Демократическа партия, но и нея не я споменаваха. Не казваха "и ние ще станем демократи". Явно с времето хората се менят. Сега може да са намерили истината. Полагат големи усилия за развитието на демокрацията. Това проличава от усилията, които полагат за приемането на Турция в Европейския съюз, както и от връзките, които поддържат със САЩ. Дори и контактите, които установяват с Русия, са пример за това. Струва ми се, че тези хора са добронамерени в своите начинания за въвеждането на демократичните принципи. Разбира се, точно какво мислят - само Аллах знае. Защото зависи кой по какъв начин тълкува демокрацията. По света съществуват най-различни демократични системи. Комунистическите режими също заявяваха, че са демократични. Например и Китай, и Америка, и Англия, и Белгия също заявяват, че са демократични страни. По света има много разновидности на демокрацията. Има християндемократи, будисти, евреи, които също са демократи. Значи заедно със своите убеждения, вярвания или философия хората могат да бъдат и демократи. Нищо не пречи и ислямските традиции, обреди и обичаи да бъдат съчетани с ценностната система на демокрацията. Смятам, че подобна идея за демокрация може да бъде реализирана.

Също така смятам, че демокрацията може да бъде и допълнена. Защото нуждите на индивида не се изчерпват само с ежедневните му потребности. Нека да има свобода на словото, свобода на мисълта, свободно движение на капитали и хората да се възползват от тези привилегии. Но аз имам и духовни потребности. Аз съм роден за отвъдното, където човек ще живее вечно. Нищо друго не може да задоволи духовните ми нужди освен чувството за вечност. Ако демокрацията е съвършена система, тя трябва да задоволява тези мои потребности. Трябва да ме подкрепя и в духовен аспект, т.е. демокрацията трябва да има и метафизични измерения, тя трябва да разглежда и проблемите, които са присъщи за отвъдния живот. Защо да няма такава демократична система? Що се отнася до това, каква система предлагат сегашните управници, аз не знам какво точно мислят те. Ако предлагат това, за което говорих, значи предлагат една много модерна демократична система. Аз вярвам, че те са добронамерени в усилията, които полагат за развитието на демокрацията, за членството на Турция в Европейския съюз и просперитета на страната. Не е важно как те гледат на мен, какво място ми отреждат в обществото, по какъв начин ме оценяват. Божието благоволение е над всичко. Това трябва да се отбележи.

Но има и още нещо. Тези, които до вчера говореха за демокрация, днес не желаят да говорят за нея. Казват, че и представителите на религията, и назадничавите хора също могат да претендират за демократичност, и затова никой не бива да им се "връзва". Подобни мнения открито се изразяват.

В Саудитска Арабия бе организиран форум с международно участие, на който присъстваше и експрезидентът на САЩ Бил Клинтън. Въпреки че жени и мъже бяха в една зала, бяха разделени със завеса. Според Вас доколко тази гледка може да отразява същността на исляма? Не могат ли жените и мъжете да дискутират своите проблеми заедно? И Клинтън каза нещо, което ми направи силно впечатление, а именно: "Ако днес Пророкът Мохамед беше жив, съпругата му щеше да управлява автомобил, дори щеше да бъде начело на автомобилната индустрия." Някои определиха тези думи като израз на неуважение, а някои - като реалистични. Вие какво смятате?

т една страна, въпросът има религиозен аспект. Според религиозните норми жената и мъжът може заедно да седнат и да обсъждат даден проблем, както често се прави. И при Пророка ни са идвали жени, за да се консултират с него по различни въпроси. Понякога без посредничеството на Света Аише (съпруга на пророка Мохамед - бел. ред.) задавали своите въпроси директно на Пророка. Ако проблемът касаел само жените, Пророкът ни възлагал на Света Аише да им го разясни. Това срещаме в меродавните трудове на големите учени и тълкуватели на хадисите Бухари и Муслим. Що се отнася до молитвата намаз, жените изпълнявали тази молитва заедно с мъжете. Само че се нареждали на задните сафове (редици, които се образуват по време на намаз - бел. ред.). Това е обичайната практика. Отделен е въпросът дали жените трябва да се молят по време на лунно или слънчево затъмнение, по време на молитви за дъжд и т.н. Ислямските теолози имат различни концепции по тези въпроси. Например в молитвите за дъжд участват всички заедно. Но по време на намаз жените са заемали последните редици, може би се е смятало, че, когато човек застане пред Аллах, сърцето му трябва да е чисто, а мисълта му да не е ангажирана с нищо друго, освен с молитвата. Това са фактите. Те не бива да се пренебрегват. Според мен чрез методологията на фъкъха (дял от ислямското право - бел. ред.) трябва да се направи анализ на обстоятелствата, заложени в основата на това поведение.

поред мен мъжът и жената могат да седнат заедно и да разговарят. Аз лично не виждам нищо нередно в това. Могат заедно да се качат в автомобил, да се разхождат из центъра на града, да бъдат заедно в училище. Или пък да се срещнат по даден повод, както ние с вас. Това е едната страна на въпроса. От друга страна, ако онези хора отдават значение на това, което правят, ако разбират религията по този начин, и към тях трябва да се прояви уважение. Те пък възприемат нещата така. По телевизията гледах Парламента на Йемен. Там жените със забрадки сядаха на креслата. Някъде са по-привилегировани. Мисля, че в Иран ги отделят. Някой път мъжете сядат на предните, а жените - на задните редици в залите. Трябва да се знае как религията третира този проблем. Специалистите трябва да изразят становище по този въпрос. От друга страна, ако хората са възприели дадено нещо по определен начин, смятам, че във време, в което трябва да уважаваме чувствата и убежденията на хората, трябва да уважаваме и тях.

о се отнася до изказването на Клинтън, Пророкът ни може би щеше да постъпи така, а може би не. Но човек не бива да си позволява да говори толкова спокойно за нашия Пророк. Понеже това го казва Клинтън, аз нищо няма да кажа, защото той дотолкова познава делото на Пророка ни. Това е неговата представа за Мохамед (Аллах да Го приветства). Но ако един мюсюлманин беше казал тези думи, щях да го порицая. Ти не си в състояние да разбереш кога и къде как ще постъпи Пророкът. Защото той е натоварен с мисия. Той винаги е постъпвал правилно. Понеже е действал според Божиите повели. Клинтън не биваше да казва това.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен