Tökéletes hagyatkozás a kinyilatkoztatásra és alávetettség Allahnak

Bár minden próféta nagyon intelligens volt, átfogó megértéssel és tiszta lélekkel áldattak meg, ezek nem játszanak szerepet abban, ahogy a Mindenható Allah kiválasztja a prófétáit. A legtöbb próféta, Mohammed Próféta (s.a.w.) is, írástudatlan volt, Allah saját maga tanította őket. Mohammed Próféta (s.a.w.), írástudatlansága ellenére, tudással bírt a múltról és a jövőről, és rálátással minden tudományágra. Nem járt iskolába, és nem voltak tanárai az emberek között, mégis, még az ellenségei is elismerték – és elismerik ma is – hogy tökéletes igazságosságot tanúsított családi ügyekben, tökéletes jártasságot az államvezetésben, és kiemelkedő hadvezér volt.

A prófétákat a Mindenható Allah különleges nevelésben részesítette. Példának felhozhatjuk Mohammed Próféta (s.a.w.) elbeszélését: „Kétszer akartam lakodalmi mulatságba menni gyerekkoromban. Mindkétszer annyira elálmosodtam már félúton, hogy elnyomott az álom (és így megmenekültem attól, hogy esetleg bűnös szórakozásban vegyek részt)”[i], vagy egy másik elbeszélését: „Amikor, még a prófétaság előtt, a Kábát építettük újjá, én is hordtam a köveket a többiekkel, és, mint mindenki más, a ruhám alsó részét a vállamra borítottam, hogy arra tegyem a követ. A combom egy része így fedetlenné vált. Ekkor hirtelen az angyal, akit már láttam néhányszor gyerekkoromban, megjelent nekem teljes fenségében. Ájultan zuhantam a földre, az volt az első és az utolsó alkalom, hogy felfedtem bármely testrészemet, amelyről a Mindenható Allah azt parancsolta, hogy takarjuk el.”[ii]

A prófétákat a Mindenható Allah megvédelmezi minden bűntől, hiszen ők egy különleges célra lettek teremtve. Ezért védve vannak a tévelygéstől, hiszen még egy apró hibájuk is az emberiség teljes eltévelyedéséhez vezethetne.

A prófétaság megkülönböztető jele az isteni kinyilatkoztatás:

„És így küldtünk neked kinyilatkoztatást a Mi parancsunkból. Előtte nem ismerted a Könyvet és nem ismerted a vallást. De mi fénnyé tettük azt, amellyel vezetjük azt, akit akarunk a szolgáink közül. És te bizonnyal az egyenes útra vezetsz.” (Korán, 42:52)

Ezért Mohammed Próféta (s.a.w.) sohasem a saját akaratából beszélt: „És ő nem a vágyai szerint beszél. Nem más ez, mint kinyilatkoztatott kinyilatkoztatás” (Korán, 53:3-4).

Mohammed Próféta (s.a.w.), különösen ha a hit alapjairól kérdezték, válaszával megvárta a kinyilatkoztatást. Néha a hitetlenek arra kérték, hogy változtasson meg valamit a Koránban. De mivel a Korán olyan isteni írás, amelynek megszövegezése és jelentései teljes mértékben a Mindenható Allahtól van, ő úgy válaszolt, ahogy Allah parancsolta: „Nem változtathatom meg magamtól. Nem követek mást, mint ami nekem ki lett nyilatkoztatva” (Korán, 10:15).

A próféták teljes mértékben alávetették magukat a Mindenható Allahnak, és azért teljesítették küldetésüket, mert Ő ezt parancsolta nekik. Soha nem tértek le az útról azért, hogy sikert érjenek el. Ha fenyegetéssel vagy kísértéssel kerültek szembe, Mohammed Próféta (s.a.w.) szavaihoz hasonlóan válaszoltak: „Ha a jobb kezembe adnátok a Napot, és a bal kezembe a Holdat, akkor sem hagynék fel azzal, hogy az igazságot hirdessem!”. Mohammed Próféta (s.a.w.) szilárd meggyőződéssel tudta, hogy a Korán a Mindenható Allah Szava, ezért elviselt bármilyen nehézséget vagy ellenségességet.[iii]

[i] Ibn Kathir,, Al-Bidaya, 2:350.
[ii] Bukhari,”Hajj,” 42; Ibn Kathir,, Al-Bidaya, 2:350.
[iii] Ibn Hisham, Sira, 2:285.

Pin It
  • Készítés ideje: