Mi az iszlám nézete az emberségrõl?

A szeretet a jelenkornak az a témája, amirõl a legtöbbet beszélnek, és amire az embereknek leginkább szüksége van. A szeretet hitünk szerint egy soha el nem száradó rózsa és a szív birodalma, ami soha nem tûnik el. Mindenekelõtt, mint ahogy Isten az univerzumot a szeretet szövõszékén szõtte, a létezés keblében a legvarázslatosabb és elbûvölõbb zene mindig a szeretet. A családban, társadalomban és nemzetben az egyének közötti legerõsebb kapcsolat a szereteten alapuló kapcsolat. Az egyetemes szeretet a kozmosz létezésében mutatkozik meg, minden egyes részecskének a szeretet a támasza.

Ez olyannyira igaz, hogy a létezés lelkében a legdominánsabb tényezõ a szeretet. Az egyetemes kórus tagjaként majdnem minden élõlény a saját stílusában játssza el azt a varázslatos szólamot, amit Istentõl kapott az Õ szeretet-dalában. Azonban a szeretetnek ez a cseréje a létezés és az emberiség között, egyik élõlény és a másik élõlény között tudat alatt zajlik, mert az Isteni Akarat és Isteni törekvés teljesen uralja azokat a teremtményeket, amelyeknek nincs akaratuk. Ha ebbõl a szemszögbõl vizsgáljuk a kérdést, az emberek tudatosan, lelkiismeretesen vesznek részt ebben a szeretet-szimfóniában, és saját, valódi természetükben kifejlesztve a szeretetet, annak emberi módon történõ kimutatásának útjait kutatják. Ezért anélkül, hogy elhanyagolnák a szeretetet lelkükben, a saját természetük részeként megnyilvánuló szeretet kedvéért minden embernek valódi segítséget, és támogatást kellene nyújtania másoknak. Így kellene védeniük az egyetemes harmóniát, ami a lelkükben lett elültetve, és természetes törvényként a létezés szellemébe ültetett szeretetet.

Az iszlám egyetemes alapelveinek rendszerében a szeretet megítélése és felfogása nagyon kiegyensúlyozott. Az elnyomóktól és agresszoroktól megtagadja a szeretetet, mivel minthogy az elnyomók felé mutatott szeretet és könyörület ezeket az embereket még agresszívabbá teszi, arra is felbátorítja õket, hogy mások jogait megsértsék. Ezért nem szabad könyörületet mutatni olyan embereknek, akik fenyegetik az egyetemes szeretetet. Az elnyomók felé mutatott könyörület a legkegyetlenebb cselekedet az elnyomottaknak. A Próféta (áldás és béke legyen vele) azt mondta: „Segítsd fivéredet, akár elnyomó, akár áldozat. Akkor tudsz segíteni egy elnyomón, ha befejezi mások elnyomását.” Lehetséges kegyelmet adni egy zsarnoknak, ha abbahagyja igazságtalan cselekedeteit.

S. Camci and Dr. K. Unal, Tolerancia és a párbeszéd légköre Fethullah Gülen írásaiban és beszédeiben (ford.) (Izmir: Merkur Yayinlari, 1999), 218-22.

Pin It
  • Készítés ideje: