Улуулардын ыйманы

Алланын ыраазычылыгы үчүн кызмат кылууну напсинин, бардык адамдык каалоолордон жогору коюу, акыйкатты тапкандан кийин бардык сүйүктүү нерселерибизди ал үчүн садага чалууга даяр болуу, улуу максатыбызды гана көздөп бардык кыйынчылыктарга чыдоо менен келечек муундардын бактысы үчүн аракет кылышыбыз милдет. Өз бактылуулугубузду башкалардын кубанчынан издөө, Алла жолунда акы талап кылбастан кызмат кылуу биздин жаратылышыбыздын негизги максаты.

* * *

Бир иштин алдыңкыларынын ар бир жакшы адеп-ахлагы арттагыларга эселенип өтө тургандай эле, ар бир ылайыксыз кыймыл-аракеттери арттагыларды өзүнөн алыстатып, бечара абалга, батышты тууроочу абалга түшүрөт.

Pin It
  • Created on .
Copyright © 2023 Фетхуллах Гүлен Интернет Баракчасы. Бардык укуктар сакталган.
fgulen.com түрк ойчул-даанышманы Фетхуллах Гүлендин расмий интернет баракчасы болуп саналат.