Ruch Hizmet pozostaje przy swoich zasadach, partia AK odmieniona przez rządy

Ruch Hizmet pozostaje przy swoich zasadach, partia AK odmieniona przez rządy

W świetle ostatnich sporów pomiędzy rządem a ruchem Hizmet, na środowej konferencji prezes Fundacji Dziennikarzy i Pisarzy (GYV), Mustafa Yeşil, powiedział, iż w ostatnich 50 latach ruch Hizmet nie zmienił swoich zasad, podczas gdy Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) uległa przeobrażeniu przez władzę i utraciła swoją reformatorską naturę.

Spotykając się z przedstawicielami zagranicznych mediów, Yeşil podkreślił wartości, jakimi kieruje się ruch Hizmet, wspólnota inspirowana naukami tureckiego uczonego, Fethullaha Gülena, do których należy między innymi wolontariat, niezależność wobec rządu oraz postawa obywatelska. Wskazał on jednocześnie, że AKP odsunęła na boczny tor starania o dalszą demokratyzację kraju.

Według Yeşila AKP mogłaby ona kontynuować to dzieło, gdyby podjęła wymogi Unii Europejskiej oraz rozwijała działała na tym polu. Jednakże „rządy odmieniły AKP i to, co możemy obecnie zaobserwować, jest monopolem na władzę”, wskazał Yeşil. Uważa on również, że po przejęciu kontroli nad instytucjami za sprawą systemu kurateli wojskowej rząd wstrzymał postęp demokratyzacyjny.

Podsumowując wytyczne, wedle których działa ruch Hizmet, Yeşil powiedział, iż jako ruch obywatelski oparty na wolontariacie, Hizmet od 50 lat nie zmienił swoich zasad. Podkreślając wagę finansowej i intelektualnej niezależności ruchu, Yeşil podkreślił, że nigdy nie otrzymał on żadnej pomocy ze strony rządu.

Yeşil wskazał również, że „Hizmet nigdy nie przekonywał swoich zwolenników do konkretnej partii politycznej”. W odpowiedzi na pytanie o możliwe reakcje członków ruchu wchodzących w skład AKP, Yeşil stwierdził, że jako iż obraźliwe komentarze premiera pod adresem Hizmet spowodowały silne rozczarowanie wśród wyborców AKP, ich odpowiedź znajdzie swoje odbicie podczas wyborów. „Czas pokaże, jaka to będzie reakcja, lecz zachowanie premiera nie jest właściwe przeciw (...) grupie stanowiącej 1% wyborców”, dodał.

Podkreślając uwagę, jaką ruch Hizmet przykłada do pluralizmu i akceptacji ludzi takimi, jacy są, Yeşil powiedział, że media otaczają ruch aurą uprzedzeń, dezinformacji oraz zniesławień. Zaznaczył przy tym, że bez względu na to, jak bardzo nieprzychylne będą dla nich krytyka i oszczerstwa, ruch zachowa spokojną postawę i zasadę „pozytywnego działania”.

Hizmet nie jest tajną organizacją

Odpowiadając na inne pytanie, profesor nadzwyczajny İhsan Yılmaz z Fatih University powiedział, że mimo iż od rozprawy Ergenekona miały już miejsce podobne oskarżenia odnośnie ruchu Hizmet, nigdy nie było żadnych dowodów na poparcie tez o jego kontroli nad sądownictwem lub policją.

„Zwolennicy ruchu Hizmet zajmują miejsca w urzędach państwowych”, mówi dalej Yılmaz, wskazując przy tym, że nie udowodniono, aby otrzymywali oni polecenia od kogokolwiek innego, jak tylko od swoich przełożonych. Według niego tego typu argumenty przyciągają uwagę, gdyż są „soczyste” i zawierają elementy schematu, według którego to „imam kontroluje rząd”.

Yılmaz zaprzeczył również, jakoby Hizmet był tajną organizacją, biorąc pod uwagę fakt, że trudno jest określić kto tak naprawdę do niego należy. „Czy jest to biznesmen przekazujący milion dolarów na rzecz Kimse Yok Mu, a może zagraniczny nauczyciel pracujący w tureckich szkołach poza krajem?”, spytał.

Następnie dodał, że organizacje powiązane z ruchem Hizmet działają pod nadzorem państwa i są przejrzyste. Wyraził także swoją świadomość, że życzliwi ruchowi ludzie wewnątrz rządu nie zawsze otwarcie mówią o swoich odczuciach, ponieważ państwo zawsze było represywne wobec osób religijnych w Turcji. „Nie można ich winić”, stwierdził Yılmaz. Odniósł się także do tajnych informacji o cywilnych sługach, których podejrzewa się o bliskie stosunki z ruchem Hizmet, zebranych przez Narodową Agencję Wywiadowczą (MIT).

Według Yılmaza ruch Hizmet zawdzięcza swój legalny charakter swoim zwolenników. Nie istnieje przymus nakazujący wstępowanie do ruchu czy też jego opuszczanie.

Ruch Hizmet nie zajmuje się inżynierią polityczną

W reakcji na pytanie reportera, Yeşil powiedział, że Hizmet nie działa w sposób, który faworyzowałby inżynierię polityczną. Dodał, że zasady ruchu pokrywały się z należącymi do AKP, gdy partia ta była tworzona. Yılmaz stwierdził również, że ruch Hizmet zgadzał się z rządem aż do 2010 roku.

Odnośnie kierunku, w jakim posuwa się ruch Hizmet, gdy idzie o świeckie przewodnictwo w kraju, Yeşil przywołuje wypowiedź Gülena, w której mówi on, że rząd, w przeciwieństwie do jednostek, nie ma religii. Według niego tak długo, jak poszczególne osoby mogą w sposób wolny praktykować swoją wiarę, uczyć swoje dzieci i posiadać instytucje, w których mogą one otrzymywać edukację religijną, nie ma potrzeby szukania innych form władzy.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2024 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.