Să-i învăţăm copiii despre înviere

Următorul pas este să le vorbim copiilor despre înviere. Copilul trebuie să creadă din adâncul inimii că odată ce viaţa se sfârşeşte aici, începe o nouă viaţă, o viaţă veşnică. Ştiinţa, înţelepciunea şi realitatea arată că Dumnezeu a creat acest univers şi că El îi ţine mersul. El este Cel Care arată şi hotărăşte „timpul”. Iată următorul verset din Coran care spune: „Umblaţi pe pământ şi vedeţi cum (Dumnezeu) a început creaţia! Tot astfel va crea Dumnezeu ființele din nou, căci Dumnezeu este peste toate cu putere” (29 : 20).

Astfel, trebuie să studiem legile Universului, pas cu pas. Să vedem şi să ne gândim cum a apărut viaţa pe Pământ, cum şi-a făcut apariţia acest univers din nimic, cum au apărut făpturile omeneşti, cum au fost create diferitele forme de viaţă şi cum lucrarea a fost încununată de apariţia omului.

Dumnezeu, care a creat Universul din nimic, cu siguranţă ne va învia. Oare Cel care a creat această rânduială nu poate crea şi alta? Oare Cel care a creat acest Pământ, în întreaga sa splendoare, nu poate crea şi altul? Nu poate El numi această lume „lumea de jos”, iar pe cealaltă, Lumea de Apoi? Nu poate Cel care ne-a adus în această lume să ne ducă şi într-o lume a vieţii veşnice? Toate aceste explicaţii sunt potrivite pentru nivelul de înţelegere al copiilor.

Vedem cu ochii noştri cât de perfect a fost creat cerul şi Pământul. Ca peştele în apă şi ca pasărea în văzduh aceste sisteme imense, aceste nebuloase se mişcă lin şi cu armonie în întreg Universul, iar cel care priveşte cu ochii înţelepciunii vede că nimic nu e întâmplător şi totul e la locul lui. Până şi omul cel mai simplu simte armonia. Coranul cel glorios ne vorbeşte despre toate şi ne arată marea însemnătate a creării oamenilor, alături de cea a creării cerului şi a Pământului.

„Dumnezeu este cel care a creat cerurile şi pãmântul, precum şi ceea ce se află între ele, în şase zile, şi apoi S-a aşezat pe Tron. Voi nu aveţi în afara Lui ocrotitor şi nici mijlocitor. Oare voi nu vreţi să luaţi aminte?” (32:4).

„Care a fãcut desăvârşit tot ceea ce a creat. Aşadar, (El) a creat omul din lut, la început” (32:7).

Coranul cel glorios ne spune că Dumnezeu a creat şi a aşezat la locul lor toate aceste preafrumoase sisteme. Tot El va crea un alt Univers, atunci când aceste sisteme vor muri. Sunt lucruri de netăgăduit. Coranul ne-o spune clar şi într-un mod unic.

Coranul se adresează direct celor care nu cred în înviere în versetul următor, spunând: „Le va da lor viaţă Acela care le-a creat pe ele prima oară, cãci El este bine ştiutor al întregii firi!” (36:79).

Şi, într-un alt verset: „Priveşte la urmările îndurării lui Dumnezeu, cum învie El pământul, după moartea lui. Acesta este Cel care îi învie pe morţi şi El este cu putere peste toate” (30:50).

Prin stilul său elocvent şi lipsit de orice redundanţă, Coranul cel glorios le spune oamenilor tot ceea ce e de spus, la fiecare vârstă în parte. Arhanghelii şi destinul sunt subiecte care trebuie abordate şi ele cu mare grijă. Trebuie să le explicăm copiilor, prin diferite mijloace, că pentru orice lucru există un program, un proiect şi un plan. La fel se întâmplă şi cu universul. Acest program, pe care îl numim „destin”, este cuprins în cunoaşterea divină, împreună cu tot ceea ce încă nu a luat fiinţă.

Când i-am învăţat pe copii toate aceste lucruri, vom putea spune că le-am arătat „Sirat al-Mustaqim”1. Vom putea spune atât prin cuvânt cât şi prin faptă: „Pe drumul drept Tu fi-ne Călăuzitor” (1:6). Vom culege roadele strădaniei şi ale rugăciunii noastre prin graţia lui Dumnezeu Cel Atotputernic. Învăţându-i pe copiii noştri ceea ce trebuie să ştie, de la esenţa credinţei noastre şi până la stâlpii islamului, îi vom îndrepta pe Calea către Cel Atotputernic şi, în felul acesta, îi vom pune la adăpost de moartea sufletului şi a minţii. Dacă ne creştem copiii într-o atmosferă curată, spiritualitatea lor nu va putea fi zdruncinată de nici un rău şi copiii noştri vor fi robi credincioşi ai lui Dumnezeu.

  1. Calea cea Adevărată.
Pin It
  • Creat la .
Copyright © 2022 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.