Să-i învăţăm pe copii despre „epoca fericită” şi despre Trimisul lui Dumnezeu

Cei care în ziua de azi nu îl cunosc pe Trimisul lui Dumnezeu nu au fost învăţaţi să-l cunoască pe când erau copii. Cei care îl cunosc, îl iubesc şi îl respectă. De-a lungul secolelor, nenumăraţi oameni s-au lăsat cuceriţi de el şi l-au urmat, şi nu există în istoria universală vreun om care să fie respectat mai mult ca el. Copiii noştri nu îl pot iubi pe Trimisul lui Dumnezeu dacă nu-i învăţăm despre el. În vremurile dinainte au existat oameni care au avut fericirea şi onoarea să stea în preajma lui. Au existat mai apoi oameni care i-au cunoscut pe cei care îl văzuseră şi care au încercat să-l vadă şi ei, prin ochii generaţiei de mai înainte. Este ceea ce ni se spune într-un hadith: „Cei mai buni dintre voi (sunt) oamenii (care aparţin) vârstei mele. Apoi cei care vin dupa ei” (Muslim, Fada’il al-Sahaba, 210).

Trimisul lui Dumnezeu a venit în timpuri de întuneric, când oameni îşi îngropau fiicele de vii, minţile erau ameţite de băuturile spirtoase şi moralitatea era şovăitoare. Acest om binecuvântat care a înfăptuit o uriaşă reformă socială, realizările sale şi comunitatea în care a trăit sunt în istorie fără de egal.

S-au petrecut mari schimbări în Grecia antică, la Roma şi în alte ţări, dar nici una nu a avut urmări covârşitoare asupra valorilor umane. Aceste schimbări revoluţionare au dus la ivirea unor noi probleme şi, pe alocuri, s-a petrecut o întoarcere la trecut. Putem spune, fără teama de a greşi, că revoluţiile au lăsat în urmă mai ales sânge şi lacrimi.

Adevărată revoluţie este cea care aduce o schimbare în bine în inimi, în suflete, în viaţa socială şi spirituală, în felul de a simţi şi de a gândi al oamenilor. Cea care îi eliberează de robia trupului, îi ridică pe culmi înalte ale umanităţii şi îi face să crească generaţii de oameni mai buni. Este ce a înfăptuit ca Profet, Trimisul lui Dumnezeu, acest mare cunoscător al vieţii sociale, graţie capacităţii sale deosebite de a trata problemele de natură socială. Şi totuşi, neglijăm să aflăm mai multe despre el, tot aşa cum neglijăm să le transmitem copiilor cunoştinţele noastre, deşi Trimisul lui Dumnezeu a ştiut să ofere un exemplu perfect pentru fiecare aspect al existenţei.

Iată ce ne spune Bediuzzaman Said Nursi: „Un rău obicei precum fumatul, un obicei mărunt, nu poate fi înlăturat dintr-o comunitate decât de un conducător puternic, ci numai cu un efort uriaş.” Cu alte cuvinte, dacă zece oameni încearcă să convingă un fumător înrăit să renunţe la obiceiul lui, arătându-i în chipul cel mai convingător că fumatul cauzează cancerul, tot nu vor reuşi. Pe când Trimisul lui Dumnezeu a înlăturat toate obiceiurile rele ale oamenilor din jurul său, un lucru aproape imposibil pentru timpurile acelea, şi a pus în locul lor valori umane înalte.

Felul în care interzicerea alcoolului a fost acceptată este cu adevărat remarcabil. Să ne imaginăm o societate în care alcoolul face parte integrantă din existenţa oamenilor. Oamenii aud cuvintele „alcoolul este interzis”, aruncă paharul şi nu mai beau niciodată. Nici până în ziua de azi nu s-a putut da o explicaţie pentru eficienţa uimitoare a acestei binecuvântate reforme. Iată de ce trebuie să învăţăm despre acest om binecuvântat, cu înalte virtuţi, şi să le împărtăşim şi altora ceea ce cunoaştem, pentru ca dragostea pentru el să le cucerească inimile. Dacă facem aşa, copiii noştri vor vorbi despre el, se vor gândi la el şi inima li se va deschide către el. În strădaniile noastre vom primi ajutor nemijlocit de la însuşi Trimisul lui Dumnezeu, Muhammad. O, de ar vrea Cel Atotputernic să ne întărească în credinţă prin ajutorul acestui om binecuvântat!

Să le vorbim copiilor despre Trimisul lui Dumnezeu şi despre tot ce a prezis şi le vom ţine trează încrederea în el. Trimisul lui Dumnezeu a prezis multe din cele ce se vor petrece, înfăţişând cauzele şi rezultatul, pornind epoca sa şi până la sfârşitul tuturor timpurilor, şi ne-a spus să fim prevăzători.

A prezis invazia mongolă, cucerirea Siriei, creşterea importanţei şi valoarii fluviului Eufrat, descoperirea zăcămintelor de petrol în Taleqan, răspândirea lipsei de moralitate şi multe altele. Este cu neputinţă să negi darul lui de profet când cunoşti toate aceste lucruri. Iar noi avem responsabilitatea de a-i face să înţeleagă şi pe ceilalţi că Trimisul lui Dumnezeu a arătat trecutul şi viitorul, deşi nu a avut altă învăţătură decât cea pe care i-a dat-o Dumnezeu.

A înfăţişat fapte care ţin de medicină şi care mai târziu s-au dovedit adevărate, deşi nu ar fi avut cum să le ştie, ţinând cont de nivelul ştiinţific al acelor vremuri. Dumnezeu l-a învăţat şi el ne-a învăţat pe noi, dovedind fără tăgadă că era cu adevărat Trimisul lui Dumnezeu. Am putea să cuprindem faptele sale în mulţime de volume şi tot n-ar fi deajuns. Nu am vorbit aici decât de câteva din cele ce sunt.

Pin It
  • Creat la .
Copyright © 2023 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.