Chemarea la mărturia credinţei în unicitatea lui Allah

În Coran, în discursurile multor profeţi în faţa poporului, referitoare la acest subiect, se spune:

"O, popor al meu! Închinaţi-vă lui Allah! Voi nu aveţi altă divinitate afară de El! " (Hud [Hud], 11/84)

Cauza, misiunea fiecărui profet începe cu acest mare adevăr şi se încheie cu acest adevăr.

Coalizarea asupra unei chestiuni a acestor personalităţi deosebite, ce au venit în vremuri şi locuri diferite şi propagarea de către aceştia a aceluiaşi adevăr nu lasă nici o îndoială asupra faptului că, acestea nu sunt idei şi gânduri specifi-ce lor, ci comunicarea mesajului primit de la Stăpânul lor.

Deoarece, coalizarea unor oameni, cu vocaţie şi capacităţi diferite în ace-eaşi problemă, care au trait în locuri şi timpuri diferite, raţional nu este posibilă.

Voi veţi fi martori la foarte multe nepotriviri şi deosebiri, în probleme foarte mici şi simple, ale unor curente filosofice, dar care aparţin aceleaşi şcoli, chiar şi printre cei care trăiesc în aceeaşi perioadă de timp.

Iată, acest conflict dintre gândirea omenească, ca şi curentele de origine meditativă, şi, solidaritatea, prezentată în sistemele lor, de câtre persoanele su-perioare prin revelaţia divină, arată că, primii au ca sursă dorinţa, pe când ceilalţi, drumul călăuzitor.

Desigur că, unitatea cuvântului la cei din urmă şi faptul că au venit cu ade-vărul mărturiei în unicitatea lui Allah, este o problemă specifică lor. De aceea, Mesagerul lui Allah a zis:

"Cel mai virtuos cuvânt rostit de mine şi de toţi profeţii care au venit înain-tea mea este: "Eu mărturisesc că, în afară de Allah preamăritul, nu există altă di-vinitate."[1]

[1] Muvatta, Hacc, 246; Kenzu'l-Ummal, 5 / 73
Pin It
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.