Sinceritatea

Să fii sincer înseamnă ca tot ceea ce faci, să faci pentru Allah (c.c) şi, în acelaşi timp, ceea ce nu faci, să nu faci tot pentru Allah. Profeţii sunt personalităţi care au atins un asemenea grad de sinceritate în faptele lor. În realitate, omul, o-dată cu strădania de a munci, poate să ajungă la un punct al sincerităţii. Numai că, ultimul punct la care pot ajunge ceilalţi oameni, pentru profeţi este punctul de început. De regulă, ei au ajuns în stadiul pur al sincerităţii, la ceea ce emana din interiorul lor.

Concretizând această caracteristică la unii profeţi, Coranul relatează:

"Aminteşte-l pe Moise în Carte! El a fost curat ca trimis, ca profet." (Mery-em [Maria], 19/51).

Şi despre Măreţul Iosif: "…el a fost dintre robii Noştri cei curaţi." (Yusuf [Io-sif], 12/24).

Despre persoana Mesagerului lui Allah se spune: "Noi am pogorât asupra ta Cartea întru Adevăr ca să te închini lui Allah, curat Lui în credinţă." (Zümer [Cetele], 39/2).

Însuşi Profetul spune: "… Eu, lui Allah mă închin, curat Lui în credinţa mea." (Zümer [Cetele], 39/14).

Pricina închinării, a supunerii este porunca lui Allah, rezultatul este accep-tarea de către Cel Drept, iar fructul şi roadele vor fi date de Stăpân în lumea de apoi. Supunerea va privi întreaga viaţă şi se va resimţi în toate acţiunile dreptcre-dinciosului prin raţiune şi înţelegere.

Un mare cugetător al epocii noastre, spune: "Să lucraţi pentru Allah, să în-treprindeţi pentru Allah, munciţi pentru Allah şi în mediul Lui desfăşuraţi-vă activi-tatea", defineşte sinceritatea şi îi subliniază importanţa.[1]

A fi sincer înseamnă să fii drept şi să mergi pe calea cea dreaptă. În viaţa unui om sincer nu există drum sinuos, în zig-zag. Dezvoltarea lui spirituală este ascendentă şi dreaptă. Datorită acestui lucru, ei, chiar şi atunci când au ajuns pe culmi, au ştiut să-şi apere şi să-şi păstreze modestia din primele zile ale activităţii lor. Dar, din păcate, ce puţini sunt oameni ca aceştia!

În istoria omenirii, există un singur om care s-a înălţat pe culmile acestor zări şi acesta este Mesagerul lui Allah. Şi cum să nu fie, dacă între comportarea din ziua în care a început să-şi propovăduiască cauza şi comportarea din ziua în care a cucerit Mecca, nu a existat nici o schimbare în ceea ce priveşte modestia.

Mecca a fost cucerită fără lupte. Chiar dacă sunt câteva evenimente sin-gulare, nu este corect ca ele să fie incluse la generalităţi. Mesagerul lui Allah, in-trând în acest loc sfânt, de unde fusese alungat, nu venea ca un comandant cu intenţii de cucerire. În acea zi era călare şi îşi ţinea capul atât de aplecat, încât e-ra gata să atingă şaua.[2]

În perioada în care locuise în Medina, El nu-şi schimbase deloc comporta-mentul. Atunci când intra undeva, companionii se ridicau în picioare…şi, desigur că trebuiau să se ridice. La intrarea Lui, până şi morţii, sărind din morminte, ar fi trebuit să-L venereze…El merita întrutotul acest lucru. Numai că El era realmen-te tulburat atunci când companionii se ridicau în picioare şi de fiecare dată zicea: "Nu vă ridicaţi în picioare aşa cum vă sculaţi în faţa superiorilor!"[3]

Da, El, aşa cum şi-a început misiunea sfântă, tot aşa a şi terminat-o. Toa-tă viaţa şi-a petrecut-o în armonie. Un lucru început îl termina în aceeaşi manieră şi acest lucru însemna o deosebită reuşită. El a început această muzică sfântă cu o voce joasă, iar la sfârşit în tempo înalt care să cuprindă cerul şi pământul.

De-alungul vieţii sale, El şi-a destinat credinţa lui Allah, supunându-se nu-mai Lui… inima-i era plină de învăţătura Lui…ochii studiau peste tot creaţiile Lui.. toate simţurile îi erau pline încântările spirituale venite de la El.

El se dăruise Celui Drept, dăduse aripi adevărului şi, cu o vocaţie nesfârşi-tă, mereu zicea "Allah". Deoarece, El era un om sincer…

Raţiunea sincerităţii constituia o dimensiune deosebită. Deoarece, sinceri-tatea, după definirea Lui, era să te supui lui Allah, ca şi cum L-ai vedea.[4]

Dacă am relata problema cu ajutorul unei similitudini, atunci când cineva îşi face rugăciunea (namaz) cu faţa spre Kaaba, El face namaz chiar în interiorul Kaabei.

[1] Bediüzzaman, Sözler, 1 Söz; Lem'alar, 21 Lem'a
[2] İbn Hişam, Sire, 4 / 47-58; Mecmau'z-Zevâid, 6 / 169
[3] Ebu Davud, Edeb, 152; Müsned, 5 / 253
[4] Buhârî, İman, 47; Müslim, İman, 5, 7
Pin It
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.