Comunicarea în plan personal

În perioadele de vârf ale cuceririlor, Mesagerul lui Allah dădea o mică importanţă problemelor personale. El ştia că în câţiva ani toată populaţia Meccăi i se va supune, dar întâmpina cu plăcere venirea lui Halid b. Velid şi Amr b. Âs şi le arăta simpatie. Da, trimisese un companion să-i întâmpine şi atunci când Halid şi-a întins mâna în semn de predare, Mesagerul lui Allah i-a zis cu bunăvoinţă: "Şi eu mă miram; cum se poate ca un om inteligent precum Halid să rămână printre necredincioşi…eu categoric credeam că va veni o zi în care tu vei deveni musulman."[1]

Aceste cuvinte ale Mesagerului lui Allah, spuse unui om în acea situaţie, dovedeau cea mai mare bunăvoinţă. Datorită acestei bunăvoinţe, cine ştie prin ce încordare metafizică trecuse Halid, în numele vieţii viitoare? În acest timp, Amr b. Âs îl ţinea de mână pe Mesagerul lui Allah şi nu-i mai dâdea drumul. El neîncetat insista: "O, Mesagerule! Roagă-Te Celui Drept pentru iertarea păcatelor mele! " Stăpânul Lumilor îi arăta şi lui bunăvoinţă şi îi zicea: "Nu şti că Isla-ul şterge toate păcatele anterioare…Intrând în Islam, omul devine pur precum s-a născut."[2]

Da, Mesagerul lui Allah a pus stăpânire pe inimi şi şi-a arătat simpatia fa-ţă de marile personalităţi în vederea comunicării mesajului său, iar oamenii au alergat spre El, acceptându-i credinţa. Suntem încredinţaţi că, mesajul Domnului nostru, şi de acum încolo, până în ziua de apoi, va continua.

"Priviţi spre orientul lumii, în locurile în care ideia dezbinării domină! A trecut doar jumătate de veac şi cu toate că, oamenii acelor locuri au fost expuşi la asimilări îmgrozitoare, musulmanii din Türkmenistan, Üzbekistan, Daghestan, Kırgızistan adoptă propria lor ideologie, ca şi cum n-ar fi pierdut prea mult din lumea lor spirituală. În viitorul apropiat, în cele mai neaşteptate locuri, se va auzi chemarea la credinţă şi vor fi treceri la Islam. Cei care vor fi reprezentanţii comunicării Mesagerului lui Allah, nu vor lăsa nici un loc pe lume în care să nu ajungă această comunicare şi făcând acest lucru, se vor comporta ca nişte apărători ai prieteniei şi mărinimiei."

[1] İbn Kesir, el-Bidaye, 4 / 273; Kenzu'l-Ummâl, 13 / 374
[2] İbn Kesir, el-Bidaye, 4 / 271
Pin It
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.