Prezentare

Fructul erudiţiei, gradul de cunoaştere a valorii giuvaerului, interpretarea adevărului "Naturii Coranului" şi izbutirea aplicării ei în viaţă, înţelegerea primei lumini create de Allah (c.c.), adulmecarea porţelanului împodobit cu minuni, apropierea buzelor pentru sărutul milosteniei, păşirea pe calea "Încântătorului mir'aj", plimbarea graţioasă în Grădina de Trandafiri a Raiului, primirea de către rob a îndurării Sultanului Luminii, înălţarea argumentelor până în zări de lumină, reflectarea zugrăvirii tabloului mândru al omenirii cu o culoare denumită "Puterea de creaţie a lui Allah", relevarea relaţiilor exemplare dintre omul ideal şi comuni-tatea ideală, îndemânarea de a peregrina printre stelele de perle ale bolţii alese.

Cercetarea geniului şi inteligenţei, a cinstei şi corectitudinii, a comunicării şi convocării printr-o judecată conştientă, a vitejiei şi curajului, a mărinimiei, mi-losteniei şi compătimirii, dreptăţii şi adevărului, a nobleţii şi devotamentului sufletului, a respectării cuvântului dat…contemplarea orizontului profetic din perspectiva sincerităţii…reînvierea sensibilităţii companionilor, a modestiei, a echilibrului, a iubirii şi prudenţei…germenele conoscut ca un giuvaer tâinuit în talent în numele vigilenţei şi clarviziunii, exemplul izbitor şi uimitor al unei idei care dă roade…rezultatul fericit al străduinţei de a îmbina, prin raţiunea cea mai limpede, cele mai încurcate evenimente, cu o claritate uimitoare…mesajul de încredere pentru prieteni, de a închide gura duşmanilor şi calomniatorilor…cui-bărirea iubirii pentru Allah şi Mesagerul Său într-o inimă de cristal, care îţi ia ochii…dospirea iubirii pentru neamurile Profetului într-un loc agreat de inimi…repetarea necesităţii de a merge pe urmele celui care este Unicul Condu-cător, Unicul Lider şi Unicul Călăuzitor, în conformitate cu condiţiile principiilor înnoitoare ale Înaltelor Tradiţii…înşiruirea ca nişte reguli de poem a compeţiţiei omului cu orizont larg de a semăna cu orizontul Profetului, într-o chestiune potri-vită epocii…accentuarea faptului că, concepţia oamenilor tradiţiei nu va fi sub-stituită nici un pic…sărbătoarea veselă datorită faptului că mintea a fost cuprinsă de revelaţie…epopeea încoronării preceptului cu credinţa…potopul de aplauze la vestea biruinţei luminii asupra tiraniei…toată natura care-şi ocupă locul ce i se cuvine cu vădită uimire…entuziasmul îmbrăţişării meseriilor şi învăţăturii şi însuf-leţirea înţelegerii că acest entuziasm poate fi adus la stadiul de regulă în planul realităţii…panorama înfăptuirii sistematizării spiritelor extaziate, care au generat tulburări ale noţiunilor între a putea avea loc şi au avut loc…

"Lumina İnfinită" este o analiză şi o sinteză adevărată ale celor mai durabile spuse ale Profetului.

"Lumina İnfinită" este murmurarea cu voce gravă a conduitei de viaţă a Stăpânului Lumilor, amintit cu titlul de "Onorata Privighetoare".

"Lumnina İnfinită" este atlasul experimantal, care a elucidat cum a fost fondat Primul Stat İslamic pentru o perioadă scurtă de 23 de ani, sub forma unei acţiuni care trebuie să corespundă fiecărei etape.

"Lunima infinită" este instruire a comportamentului prin morala divină.

Este un îndreptar pentru călăuzitori şi învăţători.

Este un apel, care arată calea pe care o au de urmat propovăduitorii şi cei care cheamă spre credinţă.

Este o operă originală care, prin comentariile şi interpretările sale, leagă practica de principii sigure, dar preferă să rămână departe de orice fantezie.

"Lumina İnfinită" reprezintă zugrăvirea prin metode ştiinţifice, de către o mână îndemănatică, a climatului profetic de iubire, toleranţă şi indulgenţă.

"Lumina İnfinită" este o biografie filosofică, întocmită conform ideilor filosofice.

Această carte este o culegere a cuvântărilor şi predicilor spontane, legate de acest subiect, ale Onoratului Fethullah Gülen Hoca. Poate faptul că, opera nu este un produs direct al condeiului său, este o deficienţă, dar privilegiul de a fi beneficiat de o corectură din partea lui, a compensat acest lucru…

Opera pe care o aveţi în faţă este primul volum al scrierii. Urmează al doilea volum.

Ruga şi dorinţa noastră este de a obţine protecţia învăluitoare a "Luminii İnfinite" (s.a.s).

Pin It
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.