Vorbele Lui erau confirmate

Prin naştere El era Măreţul Muhammed Mustafa (s.a.s). De aceea, şi după ce a fost investit ca profet, orice spunea, era crezut şi toţi îi confirmau din toată inima spusele. Da, tot universul s-a grăbit să confirme, spunându-i: "O, Mesager al lui Allah, ai vorbit drept!" Dar nu numai oamenii, ci toate speciile, prin limbajul lor miraculos, şi-au trimis reprezentanţii lor, supunându-se Lui.

Acum, deschizând o paranteză, consider că este oportun să expun urmă-toarele: Desluşitele enunţuri din Coran şi afirmaţiile Domnului nostru sunt domi-nate de respectarea relaţiilor dintre personalitatea, calităţile şi numeroasele nu-me ale Celui Drept, încât, nici ştiinţa filosofilor, nici sensibilitatea inimii sfinţilor şi nici spiritul celor sinceri nu a făcut posibilă ajungerea la acel nivel.

Numai că, strădania acestor spirite înaintate de a atinge sublimul, până la urmă a reliefat un lucru, şi anume, ei se vor duce şi la urmă vor înţelege adevărul şi dreptatea enunţurilor din Coran şi ale afirmaţiilor Mesagerului lui Allah…vor a-vea plăcerea să descopere şi să observe spusele Mesagerului lui Allah.

Da, azi, toate cuvintele pe care le-a rostit El, referitor la divinitate, sunt confirmate şi de cunoscătorii acestui subiect şi sunt acceptate ca fiind fundamen-tale. A abordat în amănunţime asemenea probleme referitoare la divinitate şi la destin, încât, - în acelaşi timp ţinând cont de echilibrul dintre subiecte – nu este posibilă nu înţelegerea lor de către cei de dinainte ca şi se către cei din urmă, ci pronunţarea unui singur cuvât în acceptarea ipotezei "inexistenţei" afirmaţiilor Lui clare.

Măreţul Ömer (r.a) relatează: "Într-o zi, după namaz-ul de dimineaţă, Me-sagerul lui Allah s-a aşezat în amvon şi a vorbit, a vorbit, a vorbit…S-a dat sem-nalul pentru namaz-ul de amiază, a făcut namaz-ul şi iar a vorbit până la namaz-ul de după amiază şi a continuat până seara. Despre ce a vorbit, ce a povestit? Este greu să cuprinzi totul, dar se poate spune că a atins toate problemele des-pre care nu se vorbise până atunci. Da, a început de la prima apariţie, povestind despre prima sămânţă aruncată în măruntaiele existenţei, a înşirat toate etapele referitoare la toate creaturile, de la formarea universului, până la crearea omului şi apoi a relatat una câte una întâmplările şi evenimentele prin care va trece omul până-n ziua de apoi.[1]

Intrând în profunzimile trecutului, a povestit despre toţi profeţii, despre în-făţişarea lor, apoi privind spre viitor, a înfăţişat ochilor ascultătorilor totul, de la lu-me până la rai şi iad. Dar se ştie că El nu citise nici o carte şi nici nu luase lecţii de la cineva. Dacă este aşa, cum de ştia toate aceste lucruri? Da, exista cineva care îl învăţase despre toate acestea, şi anume, Atoateştiutorul Allah…

Toate lucrurile povestite de El, de la cer la pământ şi de acolo până-n pro-funzimile pământului, le învăţase de la Creatorul Cuvântului.

Şi oamenii zilelor noastre confirmă faptul că, toate aceste lucruri nu pute-au fi învăţate în alt mod, ceea ce reprezintă un argument în favoarea dreptăţii Mesagerului lui Allah.

Da, El vorbea despre profeţi…îi descria, le făcea portretul, zugrăvindu-le liniile feţei şi credincioşii din acele zile, fără să aibă vreo obiecţie faţă de toate a-cestea, acceptau, zicând: "Da, în cărţile noastre îi găsim aşa cum i-aţi descris".[2]

Faptul că omul care nu citise Tora, Biblia sau altă carte şi totuşi relata de-spre însuşirile tuturor profeţilor care au venit înaintea Lui, aşa cum au fost ele menţionate în aceste cărţi şi faptul că, cei care ştiau acest lucru acceptau ca fiind adevărate cele relatate, nu reprezintă o mărturie şi un argument în favoarea dreptăţii şi cauzei Mesagerului lui Allah?

Prezentarea mai aprofundată a acestor probleme, pe care m-am străduit să vi le ofer în interiorul unei paranteze, este mai presus de puterile mele. De alt-fel, nici starea cititorului nu trebuie să fie diferită de a mea. Pentru a povesti şi re-da asemenea probleme este necesar ca omul să aibă un anumit nivel, pentru a fi confirmate.

Având încredere în cuvântul persoanelor care au atins acest nivel, noi zi-cem că, sutele de mii de sfinţi, credincioşi, filosofi şi oameni de ştiinţă, auzind de-claraţiile despre Domnul nostru, le-au acceptat şi au crezut în simţul dreptăţii şi echităţii Mesagerului lui Allah.

Da, confirmarea de către aceşti distinşi oameni arată că, în niciunul dintre cuvintele Lui nu există vreo contradicţie. De altfel, cuvintele nu erau ale Lui…căci El a transmis mesajele divine, a tradus revelaţiile şi de aceea a devenit Sultanul Cuvântului din toate timpurile şi locurile.[3]

Problema asupra căreia vom stărui mai mult aici este aceea a apariţiei la timpul lor a unor hadis-uri despre venirea Lui de acum paisprezece secole, ceea ce constituie argumente în favoarea dreptăţii şi echităţii Lui. Dar, înainte de a aborda subiectul, ne gândim că este oportună clarificarea unor chestiuni; acestea sunt diferitele studii legate de "Taină". Această problemă este dintre acelea care trebuie urmărită cu atenţie.

[1] Müslim, Fiten, 25; Müsned, 5 / 341
[2] Müslim, İman, 271
[3] Necm, 53 / 3-4
Pin It
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.