Raţiunea, inteligenţa Profetului nostru

Să înfăţişăm perioada în care a trăit Domnul nostru: Pe de o parte compa-nionii aduc în faţa Mesagerului lui Allah problemele dificile, pe care nu le pot re-zolva singuri, cerându-i să le dezlege El, iar pe de altă parte, aşteptau un răs-puns la şovăielile şi îndoielile din capetele unor oameni care vor să adere la Islam. La asta se mai adăugau şi îndoielile şi şovăielile înmulţite şi aruncate pe piaţă de către Oamenii Scripturii, cei care nu-l răbdau şi îl invidiau pe Mesagerul lui Allah. Ca să te ridici deasupra acestor lucruri şi să dai un răspuns corect şi potrivit tuturor întrebărilor, este nevoie numai şi numai de logica, inteligenţa unui profet.

Oamenii, care sunt interlocutori ai poruncilor şi recomandărilor Domnului nostru, sunt de diferite tipuri. Unii sunt înaintaşii religiei. Aceşti oameni, care sunt cufundaţi în profunzimile spiritului, au dobândit experienţă şi au aprofundat anu-mite domenii în biserici şi mănăstiri. O parte dintre interlocutori s-au aplecat asupra unor probleme filosofice, de regulă fiind oameni ai logicii şi raţiunii. De asemenea, printre aceştia se află cei care stăpânesc cele mai vaste cunoştinţe în domeniul comercial şi economic, comandanţi deosebiţi formaţi pe câmpul de luptă, mari genii politice. Toţi aceşti oameni au întrebări care aşteaptă dezlegare.

În această situaţie, Mesagerul lui Allah ar trebui să rostească asemenea cuvinte şi să dea asemenea explicaţii încât, toată lumea, de la nomad până la omul aflat pe treapta cea mai înaltă, să poată lua partea care i se potriveşte şi acest lucru să poată continua până la sfârşitul lumii, fiind o caracteristică a unei religii universale…

Omul este o creatură care vorbeşte, gândeşte. În această direcţie, el reprezintă o caracteristică referitoare la Cel Drept. Dacă s-ar putea încredinţa gândul vorbirii, iar vorbele ar putea fi încredinţate scrisului, atunci s-ar câştiga continuitate. Gândurile neexprimate şi neaşternute pe hârtie, vor dispărea odată cu stăpânul lor. Capacitatea de a gândi fiind o mare milostivire a Celui Drept pentru oameni, în aceeaşi măsură este o mare milostivire şi comunicarea gându-rilor şi vorbelor. De aceea, Coranul, la subiectul care relatează milostenia Celui Drept, după ce expune crearea omului, specifică ca omul să fie instruit să comu-nice: "Allah l-a învăţat pe om să vorbească." (Rahman [Milosul], 55 / 4).

Începând cu Măritul Adam, oamenii gândesc, vorbesc…şi până în ziua de apoi vor gândi şi vor vorbi. Dar, nici gândirea, nici povestirea şi vorbirea nu se vor sfârşi. Acest lucru este opera nesfârşitei milostenii a Stăpânului. Cei care sunt onoraţi în cel mai cuprinzător sens al cuvântului cu această milostenie sunt profeţii, şi dintre ei, onorat în cel mai înalt grad cu milostenia lui Allah, este Mări-tul Muhammed (s.a.s). Această cinstire a profeţilor şi a profetului nostru, se poate explica numai prin faptul că ei sunt raţionali. Dacă n-ar exista raţiunea, este im-posibil de obţinut această stare. Deci, raţiunea (intelectul) este o particularitate foarte importantă a profeţilor.

Fiecare profet este stăpân pe puterea unei cunoaşteri superioare şi pe pri-ceperea de a comunica cunoştinţele sale. Chiar şi cele mai dificile şi complicate probleme le rezolvă în tihna micului dejun. În timpul relatării, exprimarea îi este uşoară…şi de obicei, fiecare cuvânt comunicat este foarte simplu pentru el, dar greu de imitat. Adică, cei care ascultă, au impresia că pot şi ei să spună aceleaşi cuvinte, dar în timpul acţionării vor vedea că, a vorbi ca profeţii, a transmite cu-vintele ca ei, nu este posibil. Deoarece, relatarea acelor probleme foarte grele în realitate, le-a fost uşurată de către Allah. Da, strălucirea şi frumuseţea florii eloc-venţei ce înfloreşte în profeţi, nu se va găsi în alţii!..

Toate problemele care sunt înfăţişate unui profet, îşi găsesc neapărat o dezlegare. Oricât de grea ar fi o problemă, profetul vorbeşte despre ea ca şi cum ar avea o specializare de patruzeci de ani în acel subiect. Datorită acestul lucru, Bernard Shaw a fost nevoit să afirme următoarele despre Mesagerul lui Allah: "În această perioadă, în care se aşteaptă dezlegarea multiplelor probleme, simţim nevoia Măritului Muhammed, care dezlega orice problemă în tihna sorbirii unei cafele…"

Da, în veacul nostru sunt multe probleme economice, sociale şi politice ce aşteaptă a fi dezlegate. În zilele noastre, toată lumea, fie prieten, fie duşman, a înţeles că, nu va fi posibilă rezolvarea lor, decât dacă ne vom adresa izvorului declaraţiilor Mesagerului lui Allah.

Sunt multe cuvinte spuse despre raţiunea (intelectul) Lui. Dacă toate aceste cuvinte s-ar aduna la un loc, s-ar obţine o carte voluminoasă. Noi, rela-tând unele dintre ele, să ne străduim să punctăm acest vast subiect.

Măritul Abdullah b. Abbas, onorat cu titlul de erudit în ale religiei, zicea: "Cel mai raţional dintre oameni şi cel mai inteligent este profetul vostru, Măritul Muhammed (s.a.s)."

Vehb b. Münebbih, cel care a studiat în amănunt Tora şi Evangheliile, un învăţat din preajma Mesagerului lui Allah, spune despre inteligenţa Profetului: "Raportarea inteligenţei tuturor oamenilor la inteligenţa şi raţiunea Mesagerului lui Allah, este precum raportarea unui fir de nisip din marele deşert, la acel de-şert."[1]

[1] Kâdî İyaz, Şifa, 1 / 67
Pin It
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.