Care este rolul sunnei în ziua de azi?

Un hadith spune: „Există o recompensă ce o însumează pe acea a 100 de martiri pentru cel care aderă la sunna mea atunci când comunitatea mea va fi distrusă.”

În mod tehnic, această sunna se referă la modul de viață al Profetului. În mod particular, ea se referă la modurile și practicile pe care el le-a dorit a fi urmate de către musulmani, la toate acțiunile și normele pe care el le-a trăit și ni le-a recomandat, dar pe care nu suntem obligați să le urmăm.

Acest subiect a fost discutat îndelung de către învățații musulmani, care sunt de acord că sunna este calea religiei, ca o scară ce duce la Adevăr, unul dintre Numele lui Dumnezeu. Aceasta este o cale de un merit atât de mare încât toate sistemele și principiile pe care se bazează, chiar și cele stabilite de învățați și sfinți, sunt văzute ca obscure comparate cu ea. Toți profesorii spirituali și căutătorii de adevăr au vorbit despre sunna în acest mod și au încurajat astfel lumea să o urmeze.

Dumnezeu ne-a trimis Profeții și prin ei un nou mod de viață. L-a trimis pe Muhammad ca pe ultimul Profet, l-a ghidat în toate faptele sale, a transmis toate faptele fard, wajib, sunna și mustahab1. Deci, cel care încearcă să trăiească precum Profetul, se apropie mai mult de Dumnezeu, așa cum se spune în hadith al-qudsi:

„Slujitorii mei nu sunt apropiați mie decât datorită îndatoririlor religioase pe care le-am transmis lor. Ei continuă să mi se alăture datorită faptelor mărețe pe care le fac, pentru ca eu astfel să îi iubesc. Atunci când îi iubesc, eu sunt auzul lor, văzul lor, mâinile cu care ei agață și picioaree cu care ei merg2.

Un înțeles al acestui hadith este că Dumnezeu face ca acești credincioși să vadă realitatea lucrurilor, pentru ca ei să poată evalua corect și eficient. Deschizându-le noi porți și noi orizonturi, Dumnezeu îi îndeamnă spre adevăr.

Acești credincioși prind aripi și zboară spre ghidare. Când aud o voce care îi cheamă spre adevăr, ei revin la ei înșiși, recâștigă entuziasm și încep să prospere material și spiritual. Prin vorbele lor, Dumnezeu îi face să spună adevărul și când fac ceva, Dumnezeu îi îndrumă la rezultate bune, benefice și nu îi lasă niciodată singuri. Deoarece acești slujitori caută acordul și plăcerea Lui, El le oferă oportunități ce îi fac să acționeze conform Plăcerii Lui Divine.

De aceea, Dumnezeu a controlat și a ghidat viețile tuturor Profeților, a blocat toate căile în afară de cea care duce la satisfacerea Plăcerii Lui, i-a împiedicat să aleagă alte căi decât cele ce duc la El și i-a direcționat doar spre sunna. Atât de mulți oameni au urmat sunna încât a devenit drumul liber spre salvare, singurul drum ce nu conține devieri și care conduce la fericire în această lume, dar și în cealaltă.

Într-un timp în care malițiozitatea și depravarea sunt atât de răspândite, restabilirea sunnei, a practica odată cu ea și fard și wajib, a asigura locul ei central în societățile viitoare și a o face să dăinuiască până în Ziua Judecății de Apoi sunt acțiuni de o importanță foarte mare. Asemenea acțiuni îi elevează pe cei care le fac la rangul martirilor, fiind recompensați la fel ca aceștia. Cei care se luptă pentru a reînvia adevărurile credinței ar putea primi recompense mult mai mare decât cele a 100 de martiri.

A reînvia anumite elemente din sunna face ca individul să fie demn de recompense foarte mari. De exemplu, bârfa este o faptă mult mai rea decât adulterul sau crima3. Există o diferență foarte mare între defăimarea unui individ și defăimarea unei comunități întregi. În acest caz, un păcat personal poate afecta o comunitate. În timpuri în care musulmanii sunt împinși la desfrănare și când puterea și influența islamului sunt împiedicate de a fi răspândite mai departe, acei oameni care luptă pentru a restaura sunna, vor câștiga recompensa multor sacrificii de martiri. Dacă eforturile lor sincere coincid cu zile sfinte, nopți și luni din islam, recompensa lor va fi și mai mare, deoarece Dumnezeu oferă favoruri mai mare asupra cui voiește El.

Cei care Îi servesc lui Dumnezeu sunt favorizați și binecuvântați. Lupta lor pentru a reînvia gândul și modul de viață islamice într-un timp în care totul se opune islamului, a munci pentru a înființa instituții dotate cu personal abilitat, a ridica conștiinciozitatea islamică a oamenilor, toate aceste lucruri constituie părți ale unei sarcini unice care poate fi privită ca o continuare a misiunii Profetului. Dacă asemenea oameni și ghizi spirituali precum 'Abd al-Qadir al-Jilani și alții, par după mulți ani să ofere sprijin moral, datorită măreției lor.

Profetul a fost văzut în vise susținând pe cei care merg pe calea lui. Asta nu reprezintă mai mult decât un miracol al sunnei în serviciul acesteia, deci nu trebuie să acordăm merite și virtuți celor ce nu le merită.

Anumiți indivizi, grupuri și instituții ce s-au angajat în a face aceste eforturi vor obține cu siguranță o parte din grația și binecuvântarea lui Dumnezeu, căci „cel ce a influențat o faptă este la fel cu cel ce o face”, un alt aspect al Bunăvoinței Divine. Dar, responsabilitatea și încrederea vor fi îndepărtate de aceste persoane care nu își pot păstra puritatea, sinceritatea și entuziasmul. Unii pot fi refuzați și excluși de către Intervenția Divină, iar acestea să fie dăruite altor oameni care sunt mai merituoși.

Doar dacă suntem conștienți și apreciem bunăvoința lui Dumnezeu și facem tot ce putem cu sinceritate, profitând de oportunitățile pe care le avem, putem demonstra că suntem demni de mult mai multe favoruri din partea lui Dumnezeu.


 

  1. Fapte obligatorii sau recomandate.
  2. Bukhari.
  3. Daylami, 3:116.
Pin It
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.