Călătoria dincolo de fiinţă

Vedem spectacolul pe care ni-l înfăţişezi şi spre care ne chemi privirea, cel al lucrărilor Tale unice şi uimitoare, împlinite în cel mai desăvârşit fel. Vedem lucruri şi întâmplări care, în intercorelaţia lor, sunt imaginile Tale cele mai strălucitoare şi mai armonioase. Manifestarea tuturor frumuseţilor Tale face să izvorască din sânul naturii, ca din paginile unei cărţi de artă, o varietate de culori. Mărturisindu-Te pe Tine prin condeiul Tău şi cartea Ta, scrisă de Tine cu acest condei, spiritul nostru prinde aripi şi vedem obârşia tuturor lucrurilor în lumina Numelor Tale. Voci şi versuri celeste se aud pretudindeni şi inimile ne sunt subjugate de misterul arhetipurilor din care toate lucrurile purced.

Cu ochii inimii percepem identitatea esenţială dintre sâmburele credinţei şi Tuba, arborele Paradisului. Suntem pregătiţi să pornim într-o călătorie spre tărâmurile dincolo de fiinţă. Cartea Ta sfântă ne călăuzeşte spiritul, prin imaginea Numelor şi Atributelor Tale şi ne conduce spre eternitate. Tu Însuţi ne-ai descris această călătorie în chip amanunţit şi ne-ai înfăţişat-o în ascensiunea miraculoasă până la Tine, prin cele șapte Ceruri, a Robului Tău sfânt. Este călătoria pe care o poate face orice om care, prin puterea spiritului, dobândeşte cunoaşterea Ta. Dacă am atins cu prea mare îndrăzneală poarta ferecată a misterelor Tale, cerem iertare pentru nechibzuinţa şi necuviinţa sufletelor noastre.

O, Creatorule Preaînalt şi Preaminunat, care ne-ai aşezat în această existenţă şi care ne-ai îngăduit să-i simţim infinita plăcere. Ai deschis în faţa noastră lumi nemărginite, ca pe nişte cărţi. Ai făcut din conştiinţa noastră malul scăldat de misterele Tale divine şi ne-ai îngăduit să le percepem. Dacă nu ne-ai fi înfăţişat aceste minunate lumi, dacă nu Te-ai fi arătat nouă, fiecăruia după capacitatea de înţelegere, trimiţându-i la noi pe Profeţi, nu Te-am fi cunoscut.

Dacă nu ai fi creat legătura dintre natură şi trăirile noastre interioare, dacă nu ne-ai fi înzestrat cu o putere de percepţie înnăscută, prin care să putem atinge cunoaşterea adevărată, nu am fi avut nicio speranţă să înţelegem esenţa Ta divină şi să dobândim vreo certitudine despre Tine. Cum am fi ştiut să preţuim calea Ta? Suntem robii Tăi, iar străfulgerările care se reflectă în mod repetat în conştiinţa noastră sunt raze ale existenţei Tale. Tot ce avem este prin darul bunăvoinţei Tale. O spunem din nou: ne mărturisim robii Tăi supuşi, care nu caută slobozire, ci vor să se lege de Tine încă şi mai profund.

O, Stăpân al inimilor, spre care sufletele se îndreaptă în meditaţie şi aducere aminte, ne străduim să aflăm căile ce duc la Tine şi ferestrele care se deschid spre existenţa Ta. O facem uneori aplecându-ne asupra realităţii lucrurilor, alteori prin puterea intuiţiei. Ţelul nostru este să împărtăşim ceea ce primim de la Tine inimilor bolnave, minţilor deşerte şi să rămânem credincioşi adevărurilor sublime, care ni se dezvăluie aici în felul cel mai limpede cu putinţă.

Fără îndoială, am făcut greşeli, ne-am lăsat pradă propriilor născociri şi porniri de moment, n-am ştiut să înfăţişăm adevărurile cele mai manifeste în puritatea lor esenţială.

Dar am făcut aceste greşeli căutându-Te pe Tine şi încercând să-i călăuzim pe ceilalţi. Am făcut aceste greşeli păşind pe calea către Tine.

O greşeală rămâne însă o greşeală.

Cu inimile zdrobite şi capetele plecate sub greutatea lanţurilor, ne supunem milostivei Tale judecăţi. Mărturisim greşelile noastre, ştiind că mila Ta nemărginită întotdeauna covârşeşte mânia Ta. Nu se cuvine ca robii Tăi smeriţi să greşească, mai ales când sunt robii Tăi mult iubiţi. Dar când greşesc, îngăduie-mi să spun că mila şi iertarea Ţie mult ți se potrivesc.

O, Stăpân al inimii mele! Aşa cum Stăpânului i se cuvine măreţia, robului i se cuvine smerenia. Dă-ne iertarea Ta! Vrem să cercetăm din nou cartea universului Tău, pentru a auzi toate glasurile care ne vorbesc despre Tine. Vrem să vedem semnele Existenţei Tale, să ne lăsăm fermecaţi de viersurile care Te cântă pe Tine şi să pătrundem pe tărâmul Tău cel sfânt. Prin Graţia Ta, ajută-ne nouă în nevoie!

Pin It
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.