Cultura

Cultura este o resursă importantă, care trebuie folosită de cei care urmăresc dezvoltarea comunităţii în chipul cel mai potrivit şi cel mai folositor, între coeziunea şi forţa de direcţie a unei comunităţi şi, pe de altă parte, autenticitatea resurselor sale culturale, există o legătură vitală.

Cultura proprie a unei comunităţi se făureşte în creuzetul adevăratei religii, al înaltei moralităţi şi virtuţi, precum şi al cunoaşterii bine însuşite, acolo unde religia şi moralitatea sunt combătute şi respinse, unde ignoranţa este larg răspândită, nu se poate făuri o cultură înaltă.

Oamenii care vor să-şi continue existenţa şi să supravieţuiască acceptând orbeşte cultura şi civilizaţia altora sunt precum copacii care poartă pe crengile lor fructele altor copaci. Nu numai că se mint pe sine înşişi, dar se şi expun batjocurii.

Valorile culturale au pentru om acelaşi înţeles şi aceeaşi importanţă ca florile şi fructele pentru un copac. O comunitate care nu şi-a putut făuri o cultură proprie sau care şi-a pierdut-o sau şi-a abandonat-o, e ca un copac care nu rodeşte sau care îşi leapădă rodul. Într-o bună zi, copacul va fi tăiat şi folosit ca lemn.

Cultura este un amalgam solid, alcătuit din elemente fundamentale, precum limba, educaţia, tradiţia şi arta, care toate definesc structura şi modul de viaţă al unei comunităţi. Este orb acela care nu înţelege că aceste elemente fundamentale au, şi trebuie să aibă, trăsături unice, caractere şi tempera-mente diferite, tocmai pentru că reflectă comunitatea căreia îi aparţin. În mod inevitabil, o comunitate care se îndepărtează de valorile ei culturale fundamentale îşi pierde identitatea şi dispare ca entitate distinctă.

Existenţa unor culturi distincte şi unice nu exclude, sau nu ar trebui să excludă schimburile interculturale de idei între oameni. În aceste schimburi, fiecare cultură ar trebui însă să pretindă o „viză de intrare” pentru orice element străin. Dreptul de intrare ar trebui acordat numai după o analiză a efectelor pe care le-ar putea avea asupra culturii autohtone. Elementele străine trebuie distilate înainte de a fi absorbite de cultura autohtonă. Altminteri, cultura şi civilizaţia autohtonă pot trăi o criză.

Pin It
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.