Hazreti Eyyub ve imtihan

Soru: Hazreti Eyyub’un (aleyhisselâm) bir hastalıkla imtihan edilmesi herhangi bir günahından dolayı mı idi?

Peygamber olması hasebiyle Hazreti Eyyub’un (aleyhisselâm) hiçbir günahı yoktur. Ancak nebiler mukarrabînden oldukları için, akıllarından geçen bir şeyden dolayı bile böyle hastalıklara müptelâ olabilirler. Onlar kendi dünyalarında, kendi nübüvvet platformlarında kurbiyetin iktiza ettiği şeyi ihlâl ederlerse, Allah (celle celâluhu) onlara böyle bir belâ verebilir. Fakat her şeye rağmen biz onları kritiğe tâbi tutamayız.

Ayrıca belâ ve musibet için, ille de önceden günah işlenmiş olması şart değildir. Zira Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) –masum olmasına rağmen– bazan başı ağrır ve bundan dolayı da başlarına sarık sararlardı.[1] Şimdi bunun arkasında hemen bir günah aramak kat’iyen doğru değildir.

Ayrıca bir de müspet ve menfi ibadet şekli vardır. Müspet ibadetler namaz, oruç vs., menfiler ise işte böyle hastalıklar vesairdir. Ayrıca böyle bir imtihanla sadıklar, sadık dostlar ortaya çıkar. Nitekim Hacı Bayram Veli’nin bir imtihan neticesinde bir buçuk müridinin kalması gibi. Bu çok önemlidir. Evet, sizi en sıkıntılı ânınızda terk etmeyen, sizin en sadık dostlarınızdır.

[1] Bkz.: el-Hâkim, el-Müstedrek 3/39; el-Beyhakî, Delâilü’n-nübüvve 4/211.

Pin It
  • tarihinde hazırlandı.
Telif Hakkı © 2024 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.