Всевишният Аллах знае как ние ще постъпим в този свят. Той знае дали ще изпълним неговите повели или не. Защо в такъв случай Той е счел за необходимо да ни подложи на изпитание и ни е изпратил на този свят?

Да, Всевишният знае как ние ще постъпим на този свят, но въпреки това ни е изпратил на изпитание - дали ние ще успеем да изпълним поставените ни задължения и да развием своите способности и таланти. Да, когато Той ни създавал, ни е създал като рудни залежи. Като бакър, като въглища, като желязо, злато или сребро.

Да, Всевишният знае как ние ще постъпим на този свят, но въпреки това ни е изпратил на изпитание - дали ние ще успеем да изпълним поставените ни задължения и да развием своите способности и таланти. Да, когато Той ни създавал, ни е създал като рудни залежи. Като бакър, като въглища, като желязо, злато или сребро.