Съмненията, породени от нашето време

Въпросите, на които съзнанието на човек винаги е търсело отговори – от сътворението му до живота след смъртта. Макар че Ислямът е религия, която не е оставила никакви съмнения, някои „приятели” се опитват да размътят съзнанието на хората. Книгата дава ясни отговори и доказва правотата и съвършенството на Исляма.

Покажи брой
Заглавие Автор
Всевишният Аллах знае как ние ще постъпим в този свят. Той знае дали ще изпълним неговите повели или не. Защо в такъв случай Той е счел за необходимо да ни подложи на изпитание и ни е изпратил на този свят? Фетхуллах Гюлен
Защо не виждаме Всевишния? Фетхуллах Гюлен
Задават въпроса: Аллах е създал всичко, (Аллах да опази) а Него кой го създаде? Фетхуллах Гюлен
Защо Аллах е създал Вселената и защо не я сътворил по-рано, а я създал впоследствие? Фетхуллах Гюлен
Защо Аллах не е създал своите раби еднакви? Защо някои са слепи, други куци? Фетхуллах Гюлен
Често осъждат Пророка Мухаммед, Аллах да го благоволи и с мир да го дари, за женитбата му с много жени. Бихте ли пояснили този въпрос? Фетхуллах Гюлен
Петкратната молитва намаз е задължителна. На полюсите понякога полярните дни и нощи продължават по шест месеца. Как е възможно там да се отслужи молитвата? Фетхуллах Гюлен
Защо някои хора са бедни, а други – богати? Фетхуллах Гюлен
След като Всевишния Аллах не се нуждае от нашите богослужения (ибадет), защо ние не ги извършваме както и когато пожелаем? Фетхуллах Гюлен
Каква мъдрост откривате в първото знамение на Корана-"Чети"? Фетхуллах Гюлен
Казват, че “колкото времето остарява, толкова повече Корана се подмладява”. Как бихте обяснили това? Фетхуллах Гюлен
Коранът не е ли слово на самия Пратеник? Как може да се докаже, че не е? Фетхуллах Гюлен
Някои хора твърдят, че пророческата мисия на Последния Пратеник представлява ценност само за неговата епоха и за арабите. Бихте ли пояснили този въпрос? Фетхуллах Гюлен
Всевишния Аллах е обещал препитанието на всеки. Но ние знаем, че в някои страни след петдесет-шейсет дневно гладуване хората умират. Бихте ли пояснили този въпрос? Фетхуллах Гюлен
Ползата от размисъл Фетхуллах Гюлен
Може ли намерението на човека да го спаси? Фетхуллах Гюлен
Сътворението на Хавва (Ева) от реброто на Адем (Адам)… Фетхуллах Гюлен
Несъмнено тази религия е изпратена от Всевишния Аллах като благодат за човечеството. След като е така, защо тя позволява робството? Фетхуллах Гюлен
Какво означава 'тенасух' и съвместимо ли е това понятие с вярата? Фетхуллах Гюлен
Казват, че Ислямът под лозунга на "Фетих" (завоевание), подобно на империалистическите системи, завоювал и поробил различни страни. Какво бихте казали по този въпрос? Фетхуллах Гюлен
Мястото на жената в Исляма Фетхуллах Гюлен