Hac Vaazı-1 (20 Ekim 1978)

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 20 Ekim 1978 tarihinde İzmir Bornova Merkez Camii’nde verdiği “Hac” konulu vaazı dinleyeceksiniz...

Vaaz

 • Haccın, İslâm'ın beş mühim erkânından birisi olduğu,
 • Haccın, bütün eşyâ ve hadiselerin, bütün zaman ve mekanların ötesinde Allah Teâlânın hoşnutluğunu hedefleme olduğu,
 • 'Bir kere hac yapan insan annesinden yeni doğmuş gibi günahsız ve masum hâle gelir' hadisinin izâhı,
 • Aklın vazifesinin dinin emrettiği şeylerin ruhunu kavramak olduğu,
 • Zât-ı Ulûhiyet konusunda aklın gerçek idrak ve bilgiye ulaşamayacağı,
 • İnsan davranışlarının Efendimiz Hz. Muhammed'e (sav) uymakla bir değer kazanacağı,
 • 'İbrâhim ile İsmâil Beytullah'ın temellerini yükseltirken şöyle dua ediyorlardı. 'Ey bizim Kerîm Rabbimiz! Yaptığımız bu işi kabul buyur bizden!' (Bakara, 2/127) âyetinin izâhı,
 • Kâbe-i Muazzama'nın ilk mânâ harcını Allah Teâlâ'nın koyduğu,
 • Kâbe-i Muazzama'nın yeryüzünde insanlığın sona erdiği ve tükendiği anda yıkılacak en son bina olduğu,
 • Tavaf mekânında binlerce Peygamberin medfûn olduğunu bilerek tavaf etme anlayışı,

Hutbe

 • İnsanı Allah Teâlâ nezdinde en seviyeli ve en üstün hale getirecek şeyin sebep sormadan Allah'a teslimiyet olduğu,
 • İbâdetlerin iç ve dış erkânını gözetip hayatlarını bu çerçevede yaşayanların faziletli insanlar olduğunun izâhı,
 • Kâbe-i Muazzama'nın Hz.İbrâhîm (a.s)'ı hatırlatması,
 • Zemzem'in ortaya çıkışı ve bunun mânâsı,
 • Darda kalan mümine cevap verenin Allah Teâlâ olduğunun izâhı gibi konular anlatılmaktadır.

Hac